Мастер академске студије / Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

 Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер - управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара (Маст. инж. упр. риз.од катастр. дог. и пож.)


Образовно поље
ИМТ


Научно-стручне области
ИМТ Студије (Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара: Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент; Грађевинско инжењерство)


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60 

Учестале појаве природних катастрофа и пожара, како у свету, тако и на нашим просторима, постају један од најважнијих светских проблема и чиниоца даљег одрживог развоја људске цивилизације....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Булајић др Борко
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Интегрално управљање ризиком од катастрофалних догађаја20200.004
Процена стања оштећених грађевинских објеката22000.004
Планови заштите и спашавања22000.003
Организација грађевинских радова при реконструкцији насеља20200.004
Изборни предмет 122000.004
Изборни предмет 220-20-200.004
Стручна пракса00006.004

Година: 1, Семестар: Летњи

Анализа ризика у процесу доношења одлука32000.005
Изборни предмет 322000.004
Прорачун и моделовање евакуације20200.003
Мастер рад - студијски истраживачки рад000120.0015
Мастер рад- Израда и одбрана00005.006