Predmet: Projektovanje baza podataka (17 - IZOO20)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 05.05.2014..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Uvod u inženjerstvo informacionih sistemadada
Cilj predmeta je usvajanje i razumevanje osnovnih koncepata u oblasti baza podataka. Studenti će razumeti različite nivoe apstrakcije i savladati tehnike konceptualnog i implementacionog projektovanja baza podataka, sa mogućnošću uključivanja u realne projekte iz oblasti razvoja baza podataka.
Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će razumeti pojam modela podataka i strukturu, ograničenja i operacijsku komponentu savremenih modela podataka (sa akcentom na model objekti veze i relacioni model) i steći će znanja i veštine neophodne za primenu osnovnih i naprednih tehnika projektovanja baza podataka. Pored toga, savladaće osnovne tehnike primene jezika SQL (Structured Query Language) na serverima baze podataka.
Razvoj postupaka za upravljanje podacima i pojam baze podataka. Osnovni koncepti i karakteristike modela podataka. ER (Entity Relationship) model podataka. Klasifikacija i vrste ograničenja u ER modelu podataka. Relacioni model podataka. Klasifikacija i vrste ograničenja u relacionom modelu podataka. Funkcionalna zavisnost i ključ šeme relacije. Anomalije ažuriranja. Normalne forme. Tehnike projektovanja relacione šeme baze podataka. Upotreba jezika SQL u opisu šeme baze podataka i manipulaciji podacima.
Predavanja; računarske vežbe; konsultacije; timski rad na projektovanju konceptualne šeme baze podataka; samostalna izrada obaveznih zadataka. Tokom celokupnog procesa izvođenja nastave, studenti se podstiču na intenzivnu komunikaciju, kritičko rezonovanje, samostalni rad i aktivan odnos prema procesu nastave.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Mogin, P., Luković, I.Principi baza podataka1996Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Mogin, P., Luković, I., Govedarica, M.Principi projektovanja baza podataka2004Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Date C. J.Relational Theory for Computer Professionals: What Relational Databases Are Really All About2013OReilly MediaEngleski
Date C. J.Database Design and Relational Theory: Normal Forms and All That Jazz 2012O Reilly MediaEngleski
Elmasri, R., Navathe, S.B.Database Systems Models, Languages, Design and Application Programming2010Pearson, BostonEngleski
Mihajlović, D.Informacioni sistemi i projektovanje baza podataka1998Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kordić, S. i dr.Baze podataka : zbirka zadataka2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada10.00
Složeni oblici vežbidada15.00
Složeni oblici vežbidada10.00
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ristić dr Sonja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Antanasijević Dajana
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Spasojević Ivana
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Petrovački Jelena
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Gladić Dejana
Asistent

Računarske vežbe