Asistent Ivana Spasojević


Nedostaje slika

Ivana Spasojević

Asistent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Ivana Spasojević je rođena 21. oktobra 1994. godine u Novom Sadu, Republika Srbija. U istom gradu završila je osnovnu školu kao i srednju ekonomsku školu. Osnovne akademske studije upisuje 2013. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde bira smer Inženjerski menadžment (modul Informacioni menadžment).
Diplomirala je 10. oktobra 2017. godine, a iste godine upisuje master akademske studije na smeru Inženjerstvo informacionih sistema na Fakultetu tehničkih nauka. Master rad je odbranila 04. oktobra 2019. godine.
Od 05. marta 2018. godine radila je kao saradnik u nastavi na Fakultetu tehničkih nauka, u okviru Departmana za industrijsko inženjerstvo i menadžment, na Katedri za informaciono-komunikacione sisteme, dok je 29. oktobra 2019. godine izabrana u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Inženjerstvo informacionih sistema u okviru iste Katedre.
Školske 2019/20. godine upisuje se na doktorske akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, studijski program Industrijsko inženjerstvo/Inženjerski menadžment.

Asistent
29.10.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent29.10.2019.28.10.2022.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
Saradnik u nastavi05.03.2018.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
NazivU Ustanovi
Projektovanje šeme baze podataka informacionog sistema preduzeća za proizvodnju gvožđarskih proizvoda

Diploma

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2017

Uporedna analiza uticaja tehnika indeksiranja na performanse izvršenja upita u različitim sistemima za upravljanje relacionim bazama podataka

Master rad

Informacione tehnologije

Fakultet tehničkih nauka

2019

Kriterijum produkcijeOpis
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomSpasojević I., Havzi S., Stefanović D., Ristić S., Marjanović U.: Research Trends and Topics in IJIEM from 2010 to 2020: A Statistical History, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2021, Vol. 12, No. 4, pp. 228-242, ISSN 2217-2661
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStefanović D., Spasojević I., Havzi S., Lolić T., Ristić S.: Information Systems Success Models in the E-Learning Context: A Systematic Literature Review, 31. DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Mostar: DAAAM International, 21-24 October, 2020, pp. 555-564, ISBN 978-3-902734-29-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStefanović D., Havzi S., Spasojević I., Lolić T., Ristić S.: Software Tools to Support Visualising Systematic Literature Review, 18. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad, 7-9 October, 2020
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNarandžić D., Spasojević I., Lolić T., Stefanović D., Ristić S.: Human Roles, Competencies and Skills in Industry 4.0: Systematic Literature Review, 32. Central European Conference on Information and Intelligent Systems (CECIIS), Varaždin, 13-15 October, 2021
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStefanović D., Nikolić D., Dakić D., Spasojević I., Ristić S.: Static code analysis tools: a systematic literature review, 31. DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Mostar: DAAAM International, 21-24 October, 2020, ISBN 978-3-902734-xx-x
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠvonja J., Havzi S., Spasojević I.: E-Learning Platforms in Higher Education - An Overview of Leading Software and Evidence from University of Novi Sad, 18. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad, 7-9 October, 2020
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGutai A., Sekulić D., Spasojević I.: Metal Artefact Reduction from CT images using Matlab, 18. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad, 7-9 October, 2020
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGutai A., Spasojević I., Milićević A., Nikolić D., Kolak A.: Primena inteligentnih tutorskih sistema (ITS) u obrazovanju na daljinu, 27. XXVII Skup Trendovi razvoja: "On-line nastava na univerzitetima", Novi Sad, 15-18 Februar, 2021
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGutai A., Kolak A., Havzi S., Spasojević I., Lolić T.: Kolaborativno učenje u onlajn okruženju, 27. XXVII Skup Trendovi razvoja: "On-line nastava na univerzitetima", Novi Sad, 15-18 Februar, 2021
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSpasojević I., Gutai A., Nikolić D., Havzi S., Narandžić D.: Primena tehnika poslovne inteligencije na analitiku učenja radi predviđanja uspešnosti studenata u onlajn nastavi, 27. XXVII Skup Trendovi razvoja: "On-line nastava na univerzitetima", Novi Sad, 15-18 Februar, 2021
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSpasojević I., Stefanović M., Petrovački J., Gladić D., Gutai A.: Primena tehnika modelom vođenog razvoja u razvoju platformi za onlajn učenje, 27. XXVII Skup Trendovi razvoja: "On-line nastava na univerzitetima", Novi Sad, 15-18 Februar, 2021
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentInženjerstvo informacionih sistemaFakultet tehničkih nauka29.10.2022.
AsistentInženjerstvo informacionih sistemaFakultet tehničkih nauka29.10.2019.
Saradnik u nastaviInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka05.03.2019.
Saradnik u nastaviInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka05.03.2018.