Predmet: Biomedicinska instrumentacija (17 - EIMMBM)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastElektrična merenja, metrologija i biomedicina
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 17.10.2012..

Sticanje znanja iz oblasti metoda merenja i instrumentacije u biomedicinskom inženjerstvu.
Razumevanje principa rada i strukture biomedicinske instrumentacije; poznavanje mernih metoda u biomedicinskom inženjerstvu; sposobnost rada u interdisciplinarnom timu biomedicinskih inženjera i lekara na razumevanju i rešavanju problema vezanih za biomedicinska merenja i instrumentaciju; sposobnost pretraživanja relevantne literature i drugih oblika informacija iz oblasti biomedicinskih merenja i instrumentacije; dobro poznavanje i razumevanje primene elektrotehnike i računarstva u oblasti biomedicinskih merenja i instrumentacije.
Struktura i moduli biomedicinske instrumentacije. Merne veličine u biomedicinskim merenjima. Vrste i karakteristike biomedicinskih merno-akvizicionih sistema: merne veličine, opsezi intenziteta mernih veličina, opsezi frekvencija mernih veličina i standardni metodi merenja. Merni pretvarači u biomedicinskim merno-akvizicionim sistemima. Kondicioniranje signala u biomedicinskim merno-akvizicionim sistemima. Digitalizacija kondicioniranih signala u biomedicinskim merno-akvizicionim sistemima. Uloga računarskih i komunikacionih tehnologija u biomedicinskim merno-akvizicionim sistemima. Aplikacije za akviziciju podataka. Uvod u metode merenja različitih fizičkih veličina u biomedicinskim merenjima. Analogni merni instrumenti u biomedicinskom inženjerstvu. Digitalni merni instrumenti u biomedicinskom inženjerstvu. Metode merenja elektrofizioloških signala. Merenje električne aktivnosti nervnih ćelija. Merenje električne aktivnosti mišića. Merenje električne aktivnosti srca. Metode merenja galvanskog odziva. Metode merenja pomeraja u biomedicinskom inženjerstvu. Metode merenja sile i pritiska u medicini. Metode merenja srčanog ritma. Metode merenja krvnog pritiska. Merenje kapaciteta pluća i brzine vazduha pri disanju. Metode merenja hemijskih komponenti krvi, tkiva i organskih tečnosti. Metode merenja koncentracije gasova u medicini. Metode merenja parcijalnog pritiska gasova u medicini. Spektrofotometarske metode merenja sastojaka tečnosti i gasova u medicini. Metode kvantitativnih merenja čvrstotelnih čestica krvi. Metode merenja telesne temperature. Metode merenja arterijskog i venskog pritiska. Metode merenja protoka krvi. Metode merenja zapremine istisnute krvi. Metode merenja pH faktora krvi i gastrične kiselosti. Metode merenja ritma disanja. Metode merenje brzine respiracije. Metode merenja u balistokardiografiji. Metode merenja u magnetoencefalografiji. Metode ultrazvučnih merenja u biomedicinskom inženjerstvu. Metode merenja i akvizicije podataka u termografiji. Detekcija jonizujućeg zračenja u medicini. Detekcija toplotnog zračenja u medicini. Metode merenja u rendgenskoj dijagnostici. Metode merenja u kompjuterskoj tomografiji. Scintilacioni detektori u medicini. Parametri nuklearne magnetne rezonancije od značaja za merenja u medicini. Metode merenja u sistemima nuklearne magnetne rezonancije. Holter monitoring merno-akvizicioni sistemi. Telemetrijski sistemi za biomedicinska merenja. Preciznost, tačnost i merna nesigurnost biomedicinskih mernih sistema. Kalibracija biomedicinskih merno-akvizicionih sistema. Uticaj smetnji, šumova i bioloških artefakata u biomedicinskim merenjima. Proračun merne nesigurnosti u biomedicinskim mernim sistemima. Uvod u metrološke aspekte medicinskih uređaja. Uvod u nacionalnu zakonsku metrologiju i međunarodne OIML standarde za medicinske uređaje. Uvod u aspekte bezbednosti u biomedicinskim merenjima.
Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe, konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Popović, D.B., Popović M.B.Biomedicinska merenja i instrumentacija2010Akademska Misao, BeogradSrpski jezik
A. Lay-EkuakilleAdvances in Biomedical Sensing, Measurements, Instrumentation and Systems2009SpringerEngleski
Sovilj, P.Stohastičko digitalno merenje signala, doktorska disertacija2010Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Sovilj, P.Senzori i merni sistemi u biomedicini : praktikum2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada30.00
Predmetni projekatdada30.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Sovilj dr Platon
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Šaš Milan
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Mirković Stefan
Asistent

Laboratorijske vežbe