Predmet: Računarske tehnologije (17 - II1002)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 17.10.2012..

Nastavni predmet je tehnički orijentisan i ima za cilj pružanje osnovnih znanja iz oblasti računarskih nauka i računarske tehnologije studentima, koji ne moraju da imaju prethodna znanja iz oblasti računarskih tehnologija, kao i da ih osposobi da samostalno koriste sredstva računarskih tehnologija u daljim studijama Industrijskog inženjerstva. Pokriće sledeće oblasti: osnovne koncepte računarskih nauka i tehnologije, predstavu podataka, računarsko razmišljanje, osnove programiranja, odabrane računarske algoritme i strukture podataka. Teorijsku nastavu će pratiti obuka iz praktične implementacije programa u programskom jeziku Python.
Studenti će nakon uspešno položenih predispitnih i ispitnih obaveza biti osposobljeni da: razumeju osnovne koncepte i terminologiju u oblasti informacionih tehnologija; razumeju strukturu savremenih računarskih sistema, način funkcionisanja njihovih komponenti i njihovu međusobnu interakciju; razumeju principe rada operativnih sistema i računarskih mreža; algoritamski razmišljaju i razvijaju jednostavnije korisničke programe; procene kompleksnost pojedinih algoritama.
Osnovni pojmovi u oblasti IT. Arhitektura i principi funkcionisanja računarskih sistema. Sistemi za prikazivanje podataka. Programska rešenja za: oblikovanje i uređivanje teksta, rad sa povezanim tabelama i oblikovanje prezentacija. Pojam, klasifikacija i osnovni slojevi operativnih sistema. Različiti aspekti primene globalne računarske mreže. Osnovni servisi Interneta, aplikacije i primena. Algoritamski prikaz postupaka obrade podataka. Integrisana razvojna programska okruženja. Osnovni koncepti odabranih programskih jezika. Osnovne tehnike programiranja.
Nastava predavanja je frontalna i podrazumeva primenu najsavremenijih didaktičkih sredstava i metoda. Nastava vežbanja se u celini izvodi u specijalizovanim vežbaonicama sa računarskom podrškom.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Ristić, S. i dr.Uvod u inženjerstvo informacionih sistema2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Mitić N.,Osnovi računarskih sistema2003CET BeogradSrpski jezik
Shelly B. G., Vermaat E. M.Discovering Computers - Fundamentals2011Course TechnologySrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada10.00
Složeni oblici vežbidada10.00
Složeni oblici vežbidada10.00
Složeni oblici vežbidada5.00
Složeni oblici vežbidada5.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Anderla dr Andraš
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ćulibrk dr Dubravko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Katin Andrej
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Milićević Anđela
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Dukić Valentina
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Koprivica Sara
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Spasojević Ivana
Asistent-master

Računarske vežbe