Informacije
Grupa za nelinearnu dinamiku i oscilacije se bavi mehaničkim i matematičkim modelovanjem dinamičkih i oscilatornih sistema, kvantitativnom i kvalitativnom analizom njihovog ponašanja i pratećih fenomena. Akcenat je na nelinearnim sistemima, pri čemu nelinearnost može poticati od svojstava materijala, tipa opterećenja ili fizičke konfiguracije.
Sa ovog stanovišta izučavaju se teorijski problemi strukturalnog inženjerstva, ali i nelinearni dinamički i oscilatorni procesi u živim organizmima, kao štoje dinamika neurona i oscilacije vokalnog trakta.
Osim teorijskih istraživanja, u fokusu su i praktični postupci monitoringa, upravljanja i kontrole buke u životnoj i radnoj sredini, kao i postupci vibrodijagnostike postrojenja i mašina. U tom pogledu, razvijena je uspešna saradnja sa regionalnim subjektima procesne indistrije, toplanama, vodovodnim postrojenjima, itd.

Odgovorna lica
Nedostaje slika

Kovačić dr Ivana
Redovni profesor

 Rukovodilac grupe