Predmet: Video u inženjerskoj animaciji (17 - IGB034)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastRačunarska grafika
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za animaciju u inženjerstvu
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2010..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Digitalna obrada slike u animacijamadada

Predmeti kojima je preduslov predmet Video u inženjerskoj animaciji

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Napredne prikazne tehnologijedada
Sticanje osnovnih znanja vezanih za akviziciju i digitalnu obradu video signala, 2D praćenje pokreta i generisanje 2D video signala/animacije.
Poznavanje osnova akvizicije videa i osnovnih osobina digitalnog video signala. Poznavanje i razumevanje osnovnih principa algoritama za digitalnu obradu video signala. Stečeno znanje iz detekcije osnovnih obeležja slike i videa, i njihovo praćenje u vremenu radi analize pokreta u videu. Poznavanje postojećih metoda za generisanje video sekvence i animacija, kao i njihovo formatiranje i kompresija. Utvrdjeno znanje iz C/C++ programskog jezika i njegova primena na obradu videa koricenjem postojećih video biblioteka.
Video akvizicija, reprezentacija i prikaz/vizualizacija video sekvence. Digitalna obrada video sekvence: prostorno vremensko odabiranje video signala i kvantizacija, prostorno-vrensko filtriranje, interpolacija i segmentacija videa, frekventna analiza video signala. Ekstrakcija značajnih obeležja iz video sekvence i njihovo praćenje u vremenu. Detekcija, estimacija i praćenje pokreta u video sekvenci. Video formatiranje i kompresija.
Oblici izvodjenja nastave su: predavanja, računarske vezbe, izrada projektnih zadataka i konsultacije. Na predavanjima se izlažu sadržaji predmeta i stimuliše se aktivno učešće studenata. Praktični deo studenti savladavaju radom na računaru. Računarske vežbe se rade u C/C++ programskom jeziku uz koršćenje pomoćne OpenCV biblioteke za kompjutersku viziju. Na računarskim vežbama se takodje radi sa video kamerama i preko specijalno napravljenih programa se radi video akvizicija.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Vladimir ZlokolicaVideo u inženjerskoj animacija - Skripta sa predavanja2010Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Y. Wang, J. Ostermann, Y.-Q. ZhangVideo Processing and Communications2002Prentice HallEngleski
M. TekalpDigital Video Processing1995Prentice HallEngleski
John. W. WoodsMultidimensional Signal, Image, and Video Processing and Coding2006ElsevierEngleski
Alan C. BovikThe Essential Guide to Video Processing2009ElsevierEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada25.00
Predmetni projekatdada35.00
Prisustvo na predavanjimadane5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada10.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Krstanović dr Lidija
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Paunović Aleksa
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Varga Marija
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Mikać Mirko
Asistent

Računarske vežbe