Predmet: Energetski pretvarači u obnovljivim izvorima električne energije (06 - DE209)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine i pogoni
MultidisciplinarnaNe
ESPB14
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Cilj predmeta je da predstavi najnovija rešenja, metode upravljanja i primene energetskih elektronskih pretvarača u izvorima električne energije (vetroelektranama, solarnim elektranama, malim hidro centralama i sl.) na bazi obnovljivih energetskih resursa.
Student će ovladati znanjima, koja omogućuju aktivan naučno-istraživački rad i primenu najsavremenijih matematičkih alata i softvera u oblasti primene energetskih pretvarača u obnovljivim izvorima električne energije.
Energetski elektronski pretvarači u obnovljivim izvorima el. energije (vetroelektranama, solarnim elektranam, malim hidro-elektranama i sl.), metode upravljanja, matematički i računarski modeli, računarske simulacije i verifikacija rezultata, povezivanje u sisteme, nove konstrukcije i konfiguracije, metode zaštite, pravci budućeg razvoja. Deo nastave na predmetu se odvija kroz samostalni studijski istraživački rad u oblasti energetskih pretvara;a u obnovljivim izvorima električne energije. Studijski istraživački rad obuhvata aktivno praćenje primarnih naučnih izvora, organizaciju i izvođenje eksperimenata i statističku obradu podataka, numeričke simulacije, pisanje rada iz uže naučno nastavne oblasti kojoj pripada tema doktorske disertacije.
Predavanja. Konsultacije. Rad u laboratoriji. Studijski istraživački rad.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Allen WoodPower generation, operation, and control1996J.Wiley & Sons, New YorkEngleski
Thomas AckermannWind Power in power systems2005J.Wiley & Sons, New YorkEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana projektadada50.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Katić Vladimir

Predavanja
Nedostaje slika

Grabić dr Stevan
Vanredni profesor

Predavanja