Predmet: Tehnike renderovanja (17 - RG003)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastRačunarska grafika
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 14.07.2017..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Dizajn teksture i svetladada

Predmeti kojima je preduslov predmet Tehnike renderovanja

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Osnove inženjerske animacijedada
Dizajn 3D prostora i okruženjadada
Savladavanje tema koje se odnose na dobijanje kvalitetne 2D slike (rendera), polazeći od 3D modela na koji je postavljena odgovarajuća tekstura. Kreiranje jednostavnih animacija korišćenjem direktne ili inverzne kinematike.
Kreiranje rendera za različite 3D modele i različite teksture, kao i postavke svetla i sintetičke kamere. Izrada rendera, koji su estetski i u tehničkom smislu, visokog kvaliteta. Kreiranje kratkih filmova, kao kompozicije više slika. Kreiranje animacije pomoću kostiju ili bez njih. Korišćenje direktne i inverzne kinematike.
Interfejs za kreiranje animacije: Auto Key i Set Key modovi. Brzina kretanja u animaciji. Pomeranje, brisanje i kopiranje ključnih frejmova. Linkovanje objekata. Kreiranje Preview animacije. Editor krivih (Curve editor), animacija linkovanih objekata, animacija objekta po zadatoj putanji, animacija kamere po zadatoj putanji. Rigging geometrijski jednostavnih modela, poput Pixar-ove lampe. Rigging bez kostiju. Rigging pomoću kostiju. Inverzna kinematika (Inverse Kinematik) i direktna kinematika (Forward Kinematik). Animacija Pixar-ove lampe direktnom i inverznom kinematikom. Kreiranje animacije životinje koja ima jednostavan mehanizam kretanja, poput gusenice. Na tom primeru izučava se kreiranje kostiju, lejera, kontrolora, povezivanje geometrije modela (meša) sa kostima (Skining), kreiranje Point helpera. Kreiranje jednostavnih simulacija: zastava na vetru, cepanje tkanine, kreiranja deformisanog jastuka i simulacija lelujanja lišća na drvetu. Korišćenje različitih softvera za izradu rendera: Mental ray, Renderman i VRay.
Oblici izvođenja nastave su: predavanja, praktičan rad u laboratoriji za animaciju, izrada projekata i konsultacije. Na predavanjima i vežbama se izlaže sadržaj predmeta i potencira se aktivno učešće studenata. Praktični deo studenti savladavaju preko predmetnih projekata.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Pharr, M., Jakob, W., Humphreys, G.Physically Based Rendering: From Theory to Implementation2016Morgan KaufmannEngleski
Dutre, P., Bekaert, P., Bala, K.Advanced Global Illumination2006A K Peters/CRC Press, WellesleyEngleski
Tony WhiteAnimation from pencils to Pixels2006ElsevierEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Predmetni projekatdada30.00
Domaći zadatakdada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Obradović dr Ratko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vasiljević dr Ivana
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Miščević Milan
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Bobić Aleksandra
Asistent

Računarske vežbe