Viši naučni saradnik dr Marko Janev


Nedostaje slika

dr Marko Janev

Viši naučni saradnik


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeViši naučni saradnik

Diplomirao je 2003. godine na Elektrotehničom odseku, na smeru za automatsko upravljanje sistemima,
Fakulteta Tehničkih Nauka u Novom Sadu, Univerziteta u Novom Sadu, sa prosecnom ocenom 8.63. Po
završetku osnovnih studija upisao magistarske studije na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu, na
smeru Matematika u tehnici, na kojima je položio sve ispite sa prosečnom ocenom 10. Magistarsku tezu
pod naslovom " Uklanjanje šuma sa slike korišćenjem pune frakcione neizotropske difuzije ", odbranio je
na istom smeru 2009. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Primena frakcionog računa u obradi
slike" odbranio je 2011. godine na katedri za mehaniku, Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu,
Univerziteta u Novom Sadu, pod mentorstvom akademika Teodora Atanackovića i akademika Stevana
Pilipovića. Od 2008. do 2011. godine bio je zaposlen je na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu,
angažovan na projektu "Interakcija čovek-mašina" ministarstva nauke, republike Srbije. Od 2011. do
danas zaposlen je na Matematičkom institutu Srpske Akademije Nauka i Umetnosti (SANU), angažovan
na projektima "Razvoj dijaloških sistema za srpski i druge južnoslovenske jezike", sa šifrom TR32035 i
"Integrisani sistem za detekciju i estimaciju razvoja požara praćenjem kritičnih parametara u realnom
vremenu", sa šifrom III44003, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, republike Srbije.

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik27.10.2010.01.12.2010.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Stručni saradnik na projektu01.08.2008.01.10.2010.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
NazivU Ustanovi
Preuzimanje slike sa kamere u masovnu memoriju i upravljanje motorima sa mikrokontrolerom PUC 303xA

Diploma

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2003

Uklanjanje šuma sa slike korišćenjem pune frakcione neizotropske difuzije

Magistratura

Matematičke nauke

Fakultet tehničkih nauka

2009

Primena frakcionog računa u obradi slike

Doktorat

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBrkljač B., Janev M., Obradović R., Rapaić D., Ralević N., Crnojević V.: Sparse representation of precision matrices used in GMMs, Applied Intelligence, 2014, Vol. 41, No 3, pp. 956-973, ISSN 0924-669X
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPopović B., Janev M., Pekar D., Jakovljević N., Gnjatović M., Sečujski M., Delić V.: A Novel Split-and-Merge Algorithm for Hierarchical Clustering of Gaussian Mixture Models, DOI:10.1007/s10489-011-0333-9, Applied Intelligence, 2012, Vol. 37, No 3 (2012), pp. 377-389, ISSN 0924-669X
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuGnjatović M., Janev M., Delić V.: Focus Tree: Modeling Attentional Information in Task-Oriented Human-Machine Interaction, DOI: 10.1007/s10489-011-0329-5, Applied Intelligence, 2012, Vol. 37, No 3, pp. 305-320, ISSN 0924-669X
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuJanev M., Pilipović S., Atanacković T., Obradović R., Ralević N.: Fully fractional anisotropic diffusion for image denoising, Mathematical and Computer Modelling, 2011, Vol. 54, No 1-2, pp. 729-741, ISSN 0895-7177
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTeodor Atanacković, Marko Janev, Sanja Konjik, Stevan Pilipović, Dušan Zorica, “Expansion formula for fractional derivatives in variational problems “, JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS, Elsevier, (2014), vol. 409 br. 2, str. 911-924, DOI: 10.1016/j.jmaa.2013.07.071
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTeodor Atanacković, Marko Janev, Sanja Konjik, Stevan Pilipović, Dušan Zorica, “Vibrations of an elastic rod on a viscoelastic foundation of complex fractional Kelvin-Voigt type “,MECCANICA, Springer Verlag, (2015), vol. 50 br. 7, str. 1679-1692, DOI: 10.1007/s11012-015-0128-x
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTeodor Atanacković, Marko Janev, Stevan Pilipović, Dušan Zorica, “Convergence analysis of a numerical scheme for two classes of non-linear fractional differential equations“, Applied Mathematics and Computation, Elsevier, 243 (2014) 611–623, DOI: 10.1016/j.amc.2014.06.047
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTeodor Atanacković, Marko Janev, Ljubica Oparnica, Stevan Pilipović, Dušan Zorica, “ Spacetime fractional Zener wave equation“, Proceedings of the Royal Society A, 471 (2015) 201406141-1-25, DOI: 10.1098/rspa.2014.0614
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuTeodor Atanacković, Marko Janev, Stevan Pilipović, Dušan Zorica, “Complementary variational principles with fractional derivatives “,ACTA MECHANICA, Springer Verlag, (2012), vol. 223 br. 4, str. 685-704, DOI: 10.1007/s00707-011-0588-6
(M23) Rad u međunarodnom časopisuJanev M., Atanacković T., Pilipović S., Obradović R.: Image denoising by a direct variational minimization doi:10.1186/1687-6180-2011-8, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2011, Vol. 2011, ISSN 1687-6172
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Viši naučni saradnikMatematikaResorno ministrarstvo za nauku20.12.2017.
Naučni saradnikMatematikaResorno ministrarstvo za nauku27.06.2012.