Prof. Emeritus Svetozar Rapajić


Nedostaje slika

Svetozar Rapajić

Prof. Emeritus


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeProf. Emeritus
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
NazivU Ustanovi
-

Diploma

Dramske i audiovizuelne umetnosti

Fakultet dramskih umetnosti

1969

Kriterijum produkcijeOpis
(UD33) učešće u radu žirija na domaćim i stranim festivalima i manifestacijama i učešće u radu žirija na domaćim i stranim konkursima za projekte iz oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, uloga selektora na domaćim i stranim festivalima i manifestacijamaUčešće u radu međunarodnog žirija, Jugoslovenski pozorišni festival „Bez prevoda“, 2012. I 2013. (predsednik međunarodnog žirija).
(UD12) premijerno ili prvo javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela u zemlji i inostranstvuI. Brešan: „Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja“, režija, Crnogorsko narodno pozorište, Titograd, 1971.
(UD12) premijerno ili prvo javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela u zemlji i inostranstvuŽ. Anuj: „Bal lopova“, režija, Savremeno pozorište, Beograd, 1973.
(UD12) premijerno ili prvo javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela u zemlji i inostranstvuRodžers-Hamerstejn: „Oklahoma“, režija, Savremeno pozorište, Beograd 1966.
(UD12) premijerno ili prvo javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela u zemlji i inostranstvuJ. Štraus sin: „Noć u Veneciji“, režija, Savremeno pozorište, Beograd, 1968.
(UD12) premijerno ili prvo javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela u zemlji i inostranstvuMocart: „Bastijen i Bastijena – Direktor pozorišta“, režija, Savremeno pozorište, Beograd, 1969.
(UD21) nagrade i priznanja za umetnički doprinos u dramskom i audiovizuelnom umetničkom delu na smotrama i festivalima u zemlji i inostranstvuSterijina nagrada za teatrologiju, Sterijino pozorije, 2014.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini„Les mises en scène des comédies de Jovan Sterija Popovic“, zbornik Jovan Sterija Popovic – un classique parle à notre temps, Université Paris IV Sorbonne, 2008.
(M43) Monografska bibliografska publikacijaMonografska publikacija: „Muzičko pozorište“, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, 2018.
(M43) Monografska bibliografska publikacijaMonografska publikacija „Dramski tekstovi i njihove inscenacije“, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, 2013.
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja„Dimitrije Đurković i beogradska pedagogija pozorišne režije“, zbornik Dimitrije Đurković, Pozorišni muzej Vojvodine, Novi Sad 2007.
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaPoglavlje u tematskom zborniku, tekst „Šekspir u muzičkom pozorištu - slučaj Romea i Julije“, u zborniku „Šekspir i transmedijalnost“ (urednici V. Godrić Petković i dr.), Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, 2017.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja„Domanovićeva „Stradija“ u pozorišnoj adaptaciji Borislava Mihajlovića i režiji Jovana Putnika“, zbornik Glišić-Domanović 1908-2008, SANU, 2009.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja„Prvi period rada novosadske Opere (1947-1961)“, Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku 45, 2011.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaNaučni rad „Shakespeare in Music Theatre: West Side Story“, u časopisu Belgrade English Language and Literature Studies, vol.6, Filološki fakultet, Beograd, 2014.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značaja„Pozorište i sećanje“, Zbornik radova FDU 21, 2012.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značaja„Pozorište pokreta Jovana Putnika između stare i nove avangarde“, Zbornik radova FDU, 13-14, 2008.
(M53) Rad u naučnom časopisuNaučni rad „Od balad-opere do modernog mjuzikla", časopis „Scena“, Sterijino pozorje, Novi Sad, broj 2-3, 2013.
(M60) Zbornici skupova nacionalnog značaja„Od glumačke škole do fakulteta“, Zbornik radova FDU 6-7, Beograd, 2003.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSaopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini „Ogledalo žanra od Vereščagina do Tovstonogova", u zborniku „U traganju za umetničkom formom: između književnosti, filma, pozorišta i drugih medija“ (urednici E. Uspenski i V. Kolarić), Institut za pozorište, film, radio i televiziju, FDU, Beograd, 2012.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Prof. EmeritusPozorišna i radio režijaUniverzitet umetnosti u Beogradu24.12.2009.