prof. Dragan Spasić


Nedostaje slika

Dragan Spasić

Redovni profesor


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor

Dr Dragan Spasić, dipl. inž. znr., red. prof. Fakulteta zaštite na radu u Nišu rođen je 27.02.1954. u Nišu.
Na Fakultetu zaštite na radu u Nišu, 1976. godine stiče stručni naziv diplomirani inženjer zaštite na radu. Za vreme studija nagrađen je Poveljom i značkom Univerziteta u Nišu za ostvarene rezultate tokom studija. Na istom Fakultetu, 1984. godine, stiče akademski naziv magistar zaštite na radu. Doktorsku disertaciju Uticaj zaštite na radu na rezultate privređivanja organizacija udruženog rada, odbranio je na Fakultetu zaštite na radu u Nišu 1988. godine čime je stekao naučni stepen doktora nauka iz oblasti zaštite na radu.
Na Fakultetu zaštite na radu je 1980. godine izabran za asistenta - pripravnika na predmetu Ekonomika zaštite na radu, a u zvanje  asistenta izabran je 1985. godine. Februara 1989. godine izabran je za docenta, a 1994. godine u zvanje vanrednog profesora. Od školske 1995/96. godine izvodi nastavu i ispite na osnovnim i magistarskim studijama za predmete: Ekonomika zaštite životne sredine,  Društveni razvoj i zaštita životne sredine, Savremene teorije zaštite na radu i Upravljanje kvalitetom zaštite životne sredine. Zvanje redovnog profesora dobija 14. juna 1999. godine za predmet Ekonomika zaštite na radu.
Na osnovnim i master akademskim studijama angažovan je na predmetima: Ekonomika zaštite, Indikatori kvaliteta radne i životne sredine, Menadžment prirodnim resursima, Ekonomika zaštite na radu, Ekonomika zaštite od požara, Ekonomika zaštite životne sredine, Ekonomičnost komunalnih sistema, Upravljanje prirodnim resursima u životnoj sredini. Učestvovao je na realizaciji pet naučno-istraživačkih projekata. Autor je udžbenika Ekonomika zaštite na radu, autor i koautor preko 100 naučnih radova, objavljenih na međunarodnim i domaćih naučnim skupovima, odnosno časopisima.
Dužnost prodekana za nastavu Fakulteta zaštite na radu u Nišu obavljao je u periodu od 1994 do 1996. godine.

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuPejcic D., Spasic D., Zivkovic S. (2018). Monitoring the Phosphorus Content from Laundry Detergents in the Nis Public Sanitation System and the Nisava River, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol. 27 br. 9, str. 6109-6119
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSpasić, D. & Avramović D. (2012). Povrede na radu u industriji, poljoprivredi, saobraćaju i komunalnoj delatnosti Srbije, 9. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem „Zaštita na radu u industriji, saobraćaju i komunalnoj delatnosti“, Zbornik radova, Tara, 02 – 08. oktobar, Savez zaštite na radu Vojvodine i Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, str. 23 – 33. ISBN 978-86-7892-468-2
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMedak I., Avramović D., Spasić D. (2012): Povrede na radu prema godinama života i dužini radnog staža povređenih radnika, VII Znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Menadžment i sigurnost“, Hrvatsko društvo inženjera sigurnosti i Visoka škola za sigurnost, Čakovec.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSpasić D., Jurjević D., Savić M.: Utvrđeni nedostaci na sredstvima lične zaštite na radu od strane inspekcije rada, 4. Međunarodni stručno-znanstveni skup „Zaštita na radu i zaštita zdravlja“, Borik, 2012.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniСпасић Ж., Спасић Д., Радисављевић Д. (2018): Повреде на раду према повређеном делу тела као индикатор стања заштите на раду, Зборник радова 15. Међународне конференције „Континуирано усаврсавање - основ унапређења заштите на раду“, Кладово 18 – 22, септембар, Савез заштите на раду Србије, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, Факултет заштите на раду у Нишу и Удружење заштите на раду „28-ми Април“, стр. 160 – 166.
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetSpasić, D. (2003). Ekonomika zaštite na radu, Fakultet zaštite na radu, Grafika Galeb, Niš
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorEkonomika i zaštite na raduFakultet zaštite na radu u Nišu24.07.1998.