Prof. dr Dražan Kozak


Nedostaje slika

dr Dražan Kozak

Gostujući profesor


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeGostujući profesor

Dr.sc. Dražan Kozak rođen je 31. srpnja 1967. u Derventi. Nakon završene osnovne i srednje tehničke škole upisuje se 1985. na Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Studij strojarstva je započeo po odsluženju vojnog roka 1986. Za vrijeme studija nagrađen je nagradama dekana i rektora za visok prosjek ocjena. Diplomirao je 1991.  izvrsnim uspjehom na temu: 'Pouzdanost zavarenih konstrukcija'.
Od 1. kolovoza 1991. zapošljava se kao znanstveni novak na Katedri za strojarske konstrukcije pri Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Paralelno upisuje i poslijediplomski studij konstrukcijskog smjera na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Prosjek ocjena poslijediplomskog studija iznosio je 5.0. Magistrirao je 1995. obranivši magistarski rad pod naslovom: 'Eksperimentalno i numeričko određivanje parametara mehanike loma'. U suradničko zvanje asistenta na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu za kolegije Mehanika I, Mehanika II, Čvrstoća i Nauka o čvrstoći izabran je 1996.
Početkom 1998. prihvaćen mu je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske poticajni projekt za mlade znanstvenike pod naslovom: 'Numeričko modeliranje mis-matching zavarenih spojeva s pukotinama'.
Doktorsku disertaciju s nazivom: 'Doprinos numeričkoj i eksperimentalnoj analizi lomnog ponašanja heterogenih struktura' obranio je 2001. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. U znanstveno-nastavno zvanje docenta na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu izabran je 2002., izvanrednog profesora 2005., redovitog profesora 2009. i redovitog profesora u trajnom zvanju 2014. godine.
Bio je aktivan suradnik na projektu 0152-018 'Procjena izdržljivosti konstrukcija sa motrišta mehanike loma' (2002-2006) i glavni istraživač na projektu 152-1201910-1909 'Analiza i procjena loma konstrukcija iz anizotropnih materijala' (2007-2013).
Vodio je bilateralni HR-SLO projekt 'Aplikacija mehanike loma kod revitalizacije energetskih komponenti' skupa s doc.dr.sc. Jelena Tuma (IMT Ljubljana), kao i bilateralni HR-H projekt 'New approach to design of welded components based on benefits of present heterogeneity in the weld joint' skupa s direktorom Bay Zoltán Institute of Logistics and Production Engineering, prof. Lászlóm Tóthom.
Vodio je bilateralni HR-A projekt 'An influence of surface treatment processes on the fatigue behaviour under multiaxial loading' skupa s dr.sc. Jürgenom Fröschlom (Montanuniversität Leoben). Vodio je bilateralni HR-RS projekt 'Procjena integriteta i energetske učinkovitosti konstrukcija u ekploataciji' zajedno s prof.dr. Aleksandrom Sedmakom s MF Beograd.
Koordinator je pet CEEPUS projekata ispred SFSB u akademskoj 2014./2015. godini: CIII-RO-0202-08-1415, CIII-CZ-0201-07-1415, CIII-RS-0065-09-1415, CIII-PL-0033-10-1415 i CIII-RO-0058-07-1415. Voditelj je projekta pod naslovom: „ME4CataLOgue, Hrvatski katalog znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva temeljen na ishodima učenja", kojeg financira Europska Unija kroz IPA IV komponentu Razvoj ljudskih potencijala. Predsjednik je International TEAM Society.
Stručno se usavršavao ili polazio tečajeve na Hochschule Bremen (1992 i 1994), TU Wien (1993), International Centre for Mechanical Sciences Udine (1992, 1998 i 2007), University of Sheffield (1998), Fakulteti za strojništvo u Mariboru (2001), MPA Stuttgart (2003), NATO Advanced Research Workshop in Budapest (2003), FITNET 3rd Training Seminar Miskolc (2005), Enlargement and Integration Workshop JRC Petten (2005, 2006 i 2011), ESF-ORI World Conference Lisbon (2007), North University of Engineering in Baia Mare (2009), TU Sofia (2010), TU Poznan (2010), CAMPUS 02 Graz (2011 i 2014), VŠB TU Ostrava (2011, 2013), TU Cluj Napoca (2012, 2014), TU Prague (2012), Transilvania University of Brasov (2013) i Malta College of Arts, Science and Technology (2013, 2014). Prvi je nastavnik Sveučilišta u Osijeku koji je u okviru ERASMUS programa mobilnosti nastavnika boravio na Fakulteti za strojništvo Maribor u ak.g. 2009./2010. Isto tako je ostvario mobilnost za Erasmus pripremni posjet Istanbul Aydin University (2012).
Autor je ili suautor više od 90 znanstveno-stručnih radova objavljenih u zbornicima radova s održanih simpozija i više od 70 radova u časopisima. Prof. Kozak ima referiranih 47 radova u Web of Science, koji su citirani 151 puta. H-indeks mu je 7. Održao je veliki broj javnih i pozvanih predavanja u zemlji i inozemstvu. Član je sljedećih udruga: ASME (American Society of Mechanical Engineers, No 100092830), ESIS (European Structural Integrity Society), CEACM (Central European Association for Computational Mechanics) i HDM (Hrvatsko društvo za mehaniku).
Obnašao je dužnost prodekana za znanost na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu u dva mandata (2005-2009) i dekana u mandatnom razdoblju 2009-2013. Počasni je profesor na GAMF Kecskemet college, Mađarska. Gostujući profesor je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Član je Uredničkog odbora časopisa Tehnički vjesnik, Transactions of FAMENA, The Open Mechanics Journal, Structural Integrity and Life, Pollack Periodica, Manufacturing and Industrial Engineering, Gradus, Archives of Mechanical Technology and Automation, Journal of Engineering and Technology, Journal of Naval Science and Engineering, International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems, GeoScience engineering i Savjeta časopisa Strojarstvo. Recenzent je projekata za potrebe Češke zaklade za znanost Grantová agentura České republiky, National Centre of Science and Technology Evaluation, Kazakhstan, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, kao i Unity through Knowledge Fund i radova za Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering. Certificirani je stručnjak za vanjsku neovisnu prosudbu sustava osiguranja kvalitete pri AZVO i član Akreditacijskog savjeta. Ekspert je pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji. Član je Rotary kluba Slavonski Brod. Oženjen je i otac dvije kćeri.

NazivU Ustanovi
Pouzdanost zavarenih konstrukcija

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

1991

Eksperimentalno i numeričko određivanje parametara mehanike loma

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu

1995

Doprinos numeričkoj i eksperimentalnoj analizi lomnog ponašanja heterogenih struktura

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu

2001

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKozak, D., Gubeljak, N., Konjatić, P., Sertić, J. Yield load solutions of heterogeneous welded joints (2009) International Journal of Pressure Vessels and Piping, 86 (12), pp. 807-812.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuHloch, S., Valíček, J., Kozak, D., Tozan, H., Chattopadhyaya, S., Adamčík, P. Analysis of acoustic emission emerging during hydroabrasive cutting and options for indirect quality control (2012) International Journal of Advanced Manufacturing Technology, pp. 1-14.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuValíček, J., Hloch, S., Kozak, D. Surface geometric parameters proposal for the advanced control of abrasive waterjet technology (2009) International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 41 (3-4), pp. 323-328.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuKladaric, I., Kozak, D., Krumes, D. The effect of aging parameters on properties of maraging steel (2009) Materials and Manufacturing Processes, 24 (7-8), pp. 747-749.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuValíček, J., Čep, R., Rokosz, K., Łukianowicz, C., Kozak, D., Zeleåák, M., Koštial, P., Hloch, S., Harničárová, M., Hlaváček, P., Haluzíková, B. New way to take control of a structural grain size in the formation of nanomaterials by extrusion (2012) Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 43 (5), pp. 405-411.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBrillová, K., Ohlídal, M., Valíček, J., Kozak, D., Hloch, S., Zeleňák, M., Harničárová, M., Hlaváček, P. Spectral analysis of metallic surfaces topography generated by abrasive waterjet (2012) Tehnicki Vjesnik, 19 (1), pp. 1-9.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNeslušan, M., Mrkvica, I., Čep, R., Kozak, D., Konderla, R. Deformations after heat treatment and their influence on cutting process (2011) Tehnicki Vjesnik, 18 (4), pp. 601-608.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuYounise, B., Rakin, M., Medjo, B., Gubeljak, N., Kozak, D., Sedmak, A. Numerical analysis of constraint effect on ductile tearing in strength mismatched welded CCT specimens using micromechanical approach (2011) Tehnicki Vjesnik, 18 (3), pp. 333-340.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVojvodić, D., Kozak, D., Sertić, J., Mehulić, K., Celebic, A., Komar, D. Influence of depth alignment of E-glass fiber reinforcements on dental base polymer flexural strength (2011) Materialpruefung/Materials Testing, 53 (9), pp. 528-535.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKozak, D., Ivandić, Z., Kontajić, P. Determination of the critical pressure for a hot-water pipe with a corrosion defect (2010) Materiali in Tehnologije, 44 (6), pp. 385-390.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Gostujući profesorMehatronika, robotika i automatizacijaUniverzitet u Novom Sadu17.01.2013.