Prof. dr Goran Šimunović


Nedostaje slika

dr Goran Šimunović

Gostujući profesor


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeGostujući profesor

Goran Šimunović rođen je u Belišću 1968. godine. Srednju školu, matematičko-informatičkog usmjerenja, završio je u Valpovu 1987. godine. Iste godine upisuje Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. Nastavu je počeo pohađati 1988. godine nakon regulirane vojne obveze. Tijekom studija nagrađen je Nagradom Rektora Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 1989./90. Na posljednjoj godini studija dobio je stipendiju Zaklade Dr. Ing. Cesare Cousan kao jedan od najuspješnijih studenata iz generacije. Diplomirao je u siječnju 1994. godine na temu “Integracija programa rada NC stroja u IS poduzeća“.
Nakon završetka studija ostaje raditi na Strojarskom fakultetu kao znanstveni novak. U svibnju 1995. godine upisuje poslijediplomski studij na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, smjer Tehnologija. Magistarski rad pod naslovom “Postupak reizbora materijala u proizvodnji” obranio je 1999. godine. U listopadu 2002. je na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu obranio doktorsku disertaciju pod naslovom "Doprinos modelu za automatiziranu izradu tehnologije u pojedinačnoj metaloprerađivačkoj industriji".
Kao profesor djeluje u okviru Zavoda za industrijsko inženjerstvo na kolegijima „Primjena računala u pripremi i proizvodnji“, “Priprema i upravljanje proizvodnjom”, “Računalom podržana tehnologija i proizvodnja – CAPP/CAM”, “Primjena ERP sustava“ i dr.
Od 1994. godine aktivno sudjeluje u radu na znanstveno-istraživačkim projektima. Vodio je hrvatsko-slovenski bilateralni projekt SLO7 „Oblikovanje fleksibilnih proizvodnih sustava primjenom evolucijskog programiranja“, a trenutno vodi IPA IV projekt „e4 corner@mefsb: entrepreneurship in engineering education initiative – key to better employability“. Autor je i koautor više znanstvenih i stručnih radova objavljenih u časopisima i na domaćim i međunarodnim konferencijama. Jedan je od autora udžbenika “Upute za rad na osobnom računalu” i "Upravljanje proizvodnjom".
Član je uredničkih odbora časopisa „International Journal of Simulation Modelling“ i „Metalurgija, te znanstvenih odbora različitih međunarodnih skupova. Aktivan je u Hrvatskoj udruzi proizvodnog strojarstva, Hrvatskom društvu za materijale i tribologiju, TEAM-asocijaciji, te Hrvatskom društvu održavatelja. Za doprinos radu Hrvatske udruge proizvodnoga strojarstva, čiji je član, nagrađen je Plaketom i Zlatnom medaljom.
U dva je mandata obnašao dužnost Predstojnika zavoda za industrijsko inženjerstvo. Bio je voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija, smjer Proizvodni menadžment. Trenutno je na funkciji Prodekana za razvoj i suradnju s gospodarstvom i voditelj je Poslijediplomskog doktorskog studija, smjer Suvremeni proizvodni menadžment.
Tijekom rada na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu proveo je dulje vrijeme na usavršavanju u različitim tipovima proizvodnih poduzeća u Hrvatskoj i inozemstvu (priprema i upravljanje proizvodnjom, modeliranje pripremnih i proizvodnih procesa). Sudjelovao je kao član projektnog tima na projektima izgradnje informacijskih sustava u sljedećim poduzećima: Đuro Đaković TEP d.o.o. Slavonski Brod,  Samoborka d.d. Samobor, HŽ Zagreb, MGK-pack d.d. Rijeka, Vulkan d.o.o. Rijeka, Alatnica d.d. Slavonski Brod, Centra-elektro d.d. Sveti Križ Začretje, Itas d.d. Ivanec, Đuro Đaković Zavarene posude d.d. Slavonski Brod, Metalis d.o.o. Donja Stubica, Esco d.o.o. Bjelovar i dr.
Služi se engleskim jezikom. Oženjen je i ima dvoje djece.

NazivU Ustanovi
Integracija programa rada NC stroja u IS poduzeća

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

1994

Postupak reizbora materijala u proizvodnji

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu

1999

Doprinos modelu za automatiziranu izradu tehnologije u pojedinačnoj metaloprerađivačkoj industriji

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

2002

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSimunovic, K., Simunovic, G., Saric, T.: Single and multiple goal optimization of structural steel face milling process considering different methods of cooling/lubricating, Journal of Cleaner Production, 2015 Vol. 94, pp. 321-329, ISSN: 0959-6526.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPotocnik, P., Soldo, B., Simunovic, G., Saric, T., Jeromen, A., Govekar, E.: Comparison of static and adaptive models for short-term residential natural gas forecasting in Croatia, Applied Energy, 2014, Vol. 129, No. 15, pp. 94-103, ISSN: 0306-2619.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSoldo, B., Potocnik, P., Simunovic, G., Saric, T., Govekar, E.: Improving the residential natural gas consumption forecasting models by using solar radiation, Energy and Buildings, 2014, Vol. 69, pp. 498-506, ISSN: 0378-7788.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSaric, T., Simunovic, G., Simunovic, K.: Use of neural networks in prediction and simulation of steel surface roughness, International Journal of Simulation Modelling, 2013, Vol. 12, No. 4, pp. 225-236, ISSN 1726-4529.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSvalina, I., Galzina, V., Lujic, R., Simunovic, G.: An adaptive network-based fuzzy inference system (ANFIS) for the forecasting: The case of close price indices, Expert Systems with Applications, 2013, Vol. 40, No. 15, pp. 6055-6063, ISSN: 0957-4174.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSimunovic, G., Simunovic, K., Saric, T.: Modelling and simulation of surface roughness in face milling, International Journal of Simulation Modelling, 2013, Vol. 12, No. 3, pp. 141-153, ISSN 1726-4529
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSvalina, I., Sabo, K., Simunovic, G.: Machined Surface Quality Prediction Models Based on Moving Least Squares and Moving Least Absolute Deviations Methods, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2011, Vol. 57, No. 9, pp. 1099-1106, ISSN: 0268-3768.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSimunovic, K., Saric, T., Simunovic, G.: Different Approaches to the Investigation and Testing of the Ni-Based Self-Fluxing Alloy Coatings - A Review. Part 1: General Facts, Wear and Corrosion Investigations, Tribology Transactions, 2014, Vol. 57, No. 6, pp. 955-979, ISSN: 1040-2004.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSimunovic, K., Saric, T., Simunovic, G.: Different Approaches to the Investigation and Testing of the Ni-Based Self-Fluxing Alloy Coatings - A Review. Part 2: Microstructure, Adhesive Strength, Cracking Behavior and Residual Stresses Investigations, Tribology Transactions, 2014, Vol. 57, No. 6, pp. 980-1000, ISSN: 1040-2004.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSimunovic, K., Simunovic, G., Saric, T.: Statistical modelling of surface roughness of aluminium alloy and brass alloy, 2013, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, Vol. 44, No. 7, pp. 618-625, ISSN: 0933-5137.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSvalina, I., Simunovic, G., Simunovic, K. Machined surface roughness prediction using adaptive neurofuzzy inference system, Applied Artificial Intelligence, 2013, Vol. 27, No. 9, pp. 803-817, ISSN: 0883-9514.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSimunovic, K., Simunovic, G., Saric, T. Predicting the surface quality of face milled aluminium alloy using a multiple regression model and numerical optimization, Measurement Science Review, 2013, Vol. 13, No. 5, pp. 265-272, ISSN: 1335-8871.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSimunovic, K., Simunovic, G., Havrlisan, S., Pezer, D., Svalina, I. The role of ERP system in business process and education, Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No. 4, pp. 711-719, ISSN: 1330-3651.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuAntic, A., Kozak, D., Kosec, B., Simunovic, G., Saric, T., Kovacevic, D., Cep, R.: Influence of tool wear on the mechanism of chips segmentation and tool vibration, Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No. 1, pp. 105-112, ISSN: 1330-3651.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSimunovic, G., Balic, J., Saric, T., Simunovic, K., Lujic, R., Svalina, I.: Comparison of the technological time prediction models, Strojarstvo, 2010, Vol. 52, No. 2, pp. 137-145, ISSN: 0562-1887.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSimunovic, K., Simunovic, G., Saric, T.: Application of Artificial Neural Networks to Multiple Criteria Inventory Classification, Strojarstvo, 2009, Vol. 51, No. 4, pp. 313-321, ISSN: 0562-1887
(M23) Rad u međunarodnom časopisuLujic, R., Saric, T., Simunovic, G.: Application of Genetic Algorithm to the Technological Operations Scheduling Problem, Metalurgija, 2008, Vol. 47, No. 2, pp. 103-107, ISSN: 0543-5846.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSimunovic, G., Saric, T., Lujic, R.: Application of Neutral Networks in Evaluation of Technological Time, Strojniski Vestnik-Journal of Mechanical Engineering, 2008, Vol. 54, No. 3, pp. 179-188, ISSN: 0039-2480.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSaric, T., Lujic, R., Simunovic, G.: Applying of Artifical Neutral Network in Maintenance Planning of Metallurgical Equipment, Metalurgija, 2005, Vol. 44, No. 2, pp. 107-112, ISSN: 0543-5846.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuAntic, A., Simunovic, G., Saric, T., Milosevic, M., Ficko, M.: A model of tool wear monitoring system for turning, Tehnicki Vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No. 2, pp. 247-254, ISSN: 1330-3651
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Gostujući profesorMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i pribori28.03.2013.