Prof. dr Pero Raos


Nedostaje slika

dr Pero Raos

Gostujući profesor


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeGostujući profesor

Rođen 1961. u Splitu. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio je u Imotskom. Studij strojarstva i brodogradnje u Zagrebu završio je 1983. Za izuzetne uspjehe u nastavi nagrađen je nagradom u povodu Dana republike godine 1982. Za cjelokupni uspjeh tijekom studiranja primio je godine 1984. Medalju Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod nazivom Razvoj injekcijski prešanih gumenih tvorevina s posebnim osvrtom na modeliranje mehaničkog ponašanja materijala obranio je 1991. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. U stručnom i znanstvenom radu bavi se zadacima s područja proizvodnje i primjene polimernih i kompozitnih materijala, te upotrebi metoda konačnih elemenata u tim zadacima. Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 20.02.2006. izabran je u znanstveno- nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. Sudjeluje u pripremi novih studijskih programa na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu prema novom «bolonjskom» ustroju. Ujedno samostalno ili u suradnji s dugim nastavnicima uvodi veći broj kolegija, kojih postaje nositelj odnosno sunositelj i preuzima izvođenje nastave. Svoj istraživački interes u novije vrijeme proširuje na područje suvremenih aditivnih tehnologija u području medicine. Autor je i koautor nekoliko knjiga i sveučilišnih udžbenika, te više od 150 znanstvenih i stručnih radova. Održao je više javnih predavanja na stručnim skupovima i seminarima u zemlji i inozemstvu, te posjetio nekoliko domaćih i stranih instituta i veći broj svjetskih izložbi plastike i gume. Bio je recenzent više sveučilišnih i stručnih studijskih programa i član nekoliko povjerenstava za akreditaciju sveučilišnih studijskih programa u Hrvatskoj i Republici Sloveniji. Glavni je urednik znanstveno-stručnog časopisa Tehnički vjesnik, kojeg izdaju tehnički fakulteti Sveučilišta u Osijeku. Član je Savjeta uredničkog odbora znanstvenog časopisa Engineering Review. Bio je urednik nekoliko desetaka zbornika radova i član više programskih i organizacijskih odbora na znanstvenim i stručnim savjetovanjima s područja polimerijskog inženjerstva, proizvodnog strojarstva i telemedicine. Član je Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU). Od 2004. je član, a od 2008. zamjenik predsjednika Područnog znanstvenog vijeća za tehničke znanosti Nacionalnog vijeća za znanost. Član je Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge od 2004. Bio je u dva mandata član Povjerenstva za dodjelu državnih nagrada Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Bio je predsjednik je Udruge za telemedicinu iz Zagreba i potpredsjednik Hrvatskog društva za telemedicinu, Hrvatskog liječničkog zbora, Zagreb. Bio je glavni tajnik Društva plastičara i gumaraca (sada Društvo za plastiku i gumu) iz Zagreba. Član je Kluba hrvatskih humboldtovaca, Društva za plastiku i gumu, Društva polimerijskih inženjera, Hrvatskog društva za sustave (CROSS) i Hrvatskog društva održavatelja (HDO), svi iz Zagreba, The Polymer Processing Society (PPS), Akron (USA) i European Scientific Association for Material Forming (Esaform), Sophia Antipolis (Francuska). Dobitnik je nagrade 7 sekretara SKOJ a, 1987. za istaknuto znanstveno djelo. Govori i piše na njemačkom i engleskom jeziku. Oženjen je i otac dvije kćeri.

NazivU Ustanovi
Banke podataka polimernih materijala

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu

1983

Sistemski pristup konstruiranju kalupa za injekcijsko prešanje duromera

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu

1987

Razvoj injekcijski prešanih gumenih tvorevina s posebnim osvrtom na modeliranje mehaničkog ponašanja materijala

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu

1991

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuStefanic, I., Raos, P., Samardzic, I., Tintor, B., Musser, E.: Rapid prototyping of casting cores, Tehnicki vjesnik-Technical Gazette, 2012, Vol. 19, No. 2, pp. 459-464, ISSN 1330-3651.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuPilipovic, A., Raos, P., Sercer, M.: Experimental analysis of properties of materials for rapid prototyping, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2009, Vol. 40, No. 1-2, pp. 105-115, ISSN 0268-3768.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRaos, P., Tonkovic, Z., Somolanji, M.: Influence of welding time and environment temperature on electro fusion pipe weld properties, 2013, KGK-Kautschuk Gummi Kunststoffe, Vol. 66, No. 6, pp. 45-50, ISSN: 0948-3276.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKrolczyk, G., Legutko, S., Raos, P.: Cutting wedge wear examination during turning of duplex stainless steel, Tehnicki vjesnik-Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No. 3, pp. 413-418, ISSN 1330-3651.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRaos, P., Tonkovic, Z., Sercer, M.: Analysis and Prediction of Remaining Life Time of Damaged Polyethylene Gas Pipes, KGK-Kautschuk Gummi Kunststoffe, 2011, Vol. 64, No. 6, pp. 33-39, ISSN 0948-3276.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGaleta, T., Raos, P., Somolanji, M.: Impact of structure and building orientation on strength of 3D printed models, KGK-Kautschuk Gummi Kunststoffe, 2012, Vol. 65, No.10, pp.36-42, ISSN 0948-3276.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRaos, P., Stojsic, J., Somolanji, M.: Polymeric metal-filled compounds, Metalurgija, 2010, Vol. 49 No. 3, pp. 215-215, ISSN 0543-5846.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPilipovic, A., Raos, P., Sercer, M.: An Experimental Testing Of Quality Of Polymer Parts Produced By Laminated Object Manufacturing – LOM, Tehnicki vjesnik-Technical Gazette, 2011, Vol. 18, No. 2, pp. 253-260. ISSN 1330-3651.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRaos, P., Stojsic, J., Somolanji, M.: Influence of mixing parameters on thermal degradation of PA12/clay nanocomposite, Metalurgija, 2012, Vol. 51, No. 3, pp. 377-432, ISSN 0543-5846.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNeslušan, M., Mrkvica, I., Cep, R., Raos, P.: Heat distribution when grinding of nickel alloy, Tehnicki vjesnik-Technical Gazette, Vol. 19, No. 4, pp. 947-951, ISSN 1330-3651.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Gostujući profesorTehnologija oblikovanja plastike02.10.2013.