Prof. dr Tomislav Šarić


Nedostaje slika

dr Tomislav Šarić

Gostujući profesor


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeGostujući profesor

Rođen je 1963. godine u Slavonskom Brodu. Po završetku srednje-školskog obrazovanja upisao je studij strojarstva. Završetak studija okončava izradom diplomskog rada pod naslovom „Projekt i konstrukcija naprave za bušenje rupa na zupčaniku“. Diplomirao je 1988. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu te stekao akademski status diplomiranog inženjera strojarstva. Zaposlio se 1989. godine u Tvornici prijenosnika i uređaja – SOUR Đuro Đaković u Slavonskom Brodu na poslovima Tehnologa sanacije i rekonstrukcije alatnih strojeva u odjelu održavanja. U istoj tvornici obavljao je i poslove Voditelja odjela informatike do prelaska na Fakultet. Na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu kao mlađi istraživač zapošljava se od 01. 11. 1991. godine. Poslijediplomski znanstveni studij upisao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, te uspješno 1996. obranio magistarski rad pod naslovom „Prilog razvoju automatiziranih informacijskih sustava za održavanje“. Doktorsku disertaciju obranio je 2002. na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu pod naslovom „Doprinos razvoju modela za planiranje održavanja po stanju“. U zvanje asistenta biran je 1997., 2002. u suradničko zvanje viši asistent, 2005. u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 2008. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, a 2012. u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. U više mandata obnašao je funkciju voditelja Katedre za organizaciju i informatiku te Katedre za održavanje i računalnu potporu proizvodnji. Tijekom 2007. godine izabran je te je obnašao funkciju prodekana za razvoj i suradnju sa gospodarstvom (mandatna razdoblja 2007.-2013.). Trenutno obnaša funkciju Predstojnika Zavoda za industrijsko inženjerstvo.
Uključen je u nastavni proces na stručnom, sveučilišnom dodiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom (doktorskom studiju) te na poslijediplomskom specijalističkom studiju. Od 2007. do 2009. godine obavlja funkciju voditelja modula Suvremeni proizvodni menadžment na poslijediplomskom doktorskom studiju u Slavonskom Brodu.
Kao vanjski suradnik radi kontinuirano na Učiteljskom fakultetu u Osijeku i dislociranom studiju u Slavonskom Brodu od akademske 2001/2002 do 2009/2010 školske godine te na Veleučilištu u Slavonskom Brodu od njegovog osnivanja do akademske 2008/2009 školske godine.
Od zaposlenja je aktivno uključen u znanstveno-istraživački rad te kao mlađi istraživač odnosno suradnik djeluje na realizaciji devet znanstvenih i od toga na tri međunarodna (HR-SLO; HR-ENG i IPA) projekata. Imenovan je za glavnog istraživača te je vodio znanstveno-istraživački projekt “Razvoj ERP sustava za digitalno poduzeće” (2007-2013), odobrenog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. U časopisima i na konferencijama kao autor odnosno koautor objavio je devedeset četiri znanstveno – stručnih radova. Objavio je u svojstvu autora odnosno koautora tri poglavlja u knjizi „Digital Factory“ izdane u Beču od DAAAM International (2008). Rezultate istraživanja izlagao je da mnogim konferencijama uz dva pozvana predavanja. Aktivno je organizirao i sudjelovao u radu mnogih konferencija, tečajeva, seminara i radionica iz područja strojarstva. Član je uredničkog odbora znanstveno-stručnog časopisa tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku – Tehnički vjesnik (od 11. listopada 2007 godine). Kroz programe mobilnosti nastavnika CEEPUS i ERASMUS aktivno sudjeluje i gostuje na sveučilištima odnosno fakultetima zemalja u okruženju.
Od zaposlenja na fakultetu aktivno sudjeluje u raznim stručnim projektima suradnje s gospodarstvom. Kao član tima i konzultant radi na projektima izgradnje te uvođenju i implementaciji informacijskih sustava u proizvodnim poduzećima s posebnim naglaskom na područje održavanja (Đuro Đaković TEP d.o.o. – Slavonski Brod, Samoborka  d.d. - Samobor, ESCO d.o.o. – Bjelovar, Sladorana d.o.o. – Županja, Tvornica ulja Čepin d.o.o. – Osijek i dr.)
Tijekom rada na fakultetu radi i na popularizaciji struke kroz razne vrste informatičkih tečajeva. Ovlašteni je ispitivač i nastavnik za program "European Computer Driving Licence Croatia".
Član je u sjedećim društvima: Hrvatsko društvo održavatelja, Hrvatska zajednica proizvodnog strojarstva, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju i Hrvatsko društvo za robotiku.
Tijekom školovanja više je puta nagrađivan.
Oženjen je i otac dvoje djece.

NazivU Ustanovi
Projekt i konstrukcija naprave za bušenje rupa na zupčaniku

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu

1988

Prilog razvoju automatiziranih informacijskih sustava za održavanje

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu

1996

Doprinos razvoju modela za planiranje održavanja po stanju

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

2002

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSimunovic, K., Simunovic, G., Saric, T.: Single and multiple goal optimization of structural steel face milling process considering different methods of cooling/lubricating, Journal of Cleaner Production, 2015 Vol. 94, pp. 321-329, ISSN: 0959-6526.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPotocnik, P., Soldo, B., Simunovic, G., Saric, T., Jeromen, A., Govekar, E.: Comparison of static and adaptive models for short-term residential natural gas forecasting in Croatia, Applied Energy, 2014, Vol. 129, No. 15, pp. 94-103, ISSN: 0306-2619.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSoldo, B., Potocnik, P., Simunovic, G., Saric, T., Govekar, E.: Improving the residential natural gas consumption forecasting models by using solar radiation, Energy and Buildings, 2014, Vol. 69, pp. 498-506, ISSN: 0378-7788.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSaric, T., Simunovic, G., Simunovic, K.: Use of neural networks in prediction and simulation of steel surface roughness, International Journal of Simulation Modelling, 2013, Vol. 12, No. 4, pp. 225-236, ISSN 1726-4529.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSimunovic, G., Simunovic, K., Saric, T.: Modelling and simulation of surface roughness in face milling, International Journal of Simulation Modelling, 2013, Vol. 12, No. 3, pp. 141-153, ISSN 1726-4529.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSimunovic, K., Saric, T., Simunovic, G.: Different Approaches to the Investigation and Testing of the Ni-Based Self-Fluxing Alloy Coatings - A Review. Part 1: General Facts, Wear and Corrosion Investigations, Tribology Transactions, 2014, Vol. 57, No. 6, pp. 955-979, ISSN: 1040-2004.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSimunovic, K., Saric, T., Simunovic, G.: Different Approaches to the Investigation and Testing of the Ni-Based Self-Fluxing Alloy Coatings - A Review. Part 2: Microstructure, Adhesive Strength, Cracking Behavior and Residual Stresses Investigations, Tribology Transactions, 2014, Vol. 57, No. 6, pp. 980-1000, ISSN: 1040-2004.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSimunovic, K., Simunovic, G., Saric, T.: Statistical modelling of surface roughness of aluminium alloy and brass alloy, 2013, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, Vol. 44, No. 7, pp. 618-625, ISSN: 0933-5137.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuAntic, A., Kozak, D., Kosec, B., Simunovic, G., Saric, T., Kovacevic, D., Cep, R.: Influence of tool wear on the mechanism of chips segmentation and tool vibration, Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No. 1, pp. 105-112, ISSN: 1330-3651.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuAntic, A., Simunovic, G., Saric, T., Milosevic, M., Ficko, M.: A model of tool wear monitoring system for turning, Tehnicki Vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No. 2, pp. 247-254, ISSN: 1330-3651.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSimunovic, K., Simunovic, G., Saric, T. Predicting the surface quality of face milled aluminium alloy using a multiple regression model and numerical optimization, Measurement Science Review, 2013, Vol. 13, No. 5, pp. 265-272, ISSN: 1335-8871.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGalzina, V., Lujić, R., Šarić, T.: Adaptive fuzzy particle swarm optimization for flow-shop scheduling problem, Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette, 2012, Vol. 19, No. 1, pp. 151-157, ISSN: 1330-3651.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSimunovic, G., Saric, T., Lujic, R.: Application of Neutral Networks in Evaluation of Technological Time, Strojniski Vestnik-Journal of Mechanical Engineering, 2008, Vol. 54, No. 3, pp. 179-188, ISSN: 0039-2480.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuLujic, R., Saric, T., Simunovic, G.: Application of Genetic Algorithm to the Technological Operations Scheduling Problem, Metalurgija, 2008, Vol. 47, No. 2, pp. 103-107, ISSN: 0543-5846.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSaric, T., Lujic, R., Simunovic, G.: Applying of Artifical Neutral Network in Maintenance Planning of Metallurgical Equipment, Metalurgija, 2005, Vol. 44, No. 2, pp. 107-112, ISSN: 0543-5846.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSimunovic, G., Balic, J., Saric, T., Simunovic, K., Lujic, R., Svalina, I.: Comparison of the technological time prediction models, Strojarstvo, 2010, Vol. 52, No. 2, pp. 137-145, ISSN: 0562-1887.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Gostujući profesorTribologija, održavanje i alati za obradu rezanjem19.04.2014.