Viši naučni saradnik dr Đorđe Stojić


Nedostaje slika

dr Đorđe Stojić

Viši naučni saradnik


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeViši naučni saradnik

Đorđe Stojić je rođen 16.11.1970. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Elektrotehnički fakultet u Beogradu završio je 1994. godine sa prosečnom ocenom 9,65. Iste godine upisuje postdiplomske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer Upravljanje sistemima. Magistrirao je 1996. godine, odbranom magistarskog rada pod naslovom "Digitalni regulator statorske struje asinhronog motora". Doktorirao je 22.12.2004. godine, odbranom disertacije pod naslovom "Direktno upravljanje asinhronim motorom".

Od 12. decembra 1994. godine zaposlen je u Elektrotehničkom institutu "Nikola Tesla" u Beogradu, gde se trenutno nalazi u zvanju savetnika u Centru za Automatiku i Regulaciju. Njegov dosadašnji rad obuhvata problematiku projektovanja digitalnih sistema upravljanja u industrijskim pogonima, vazduhoplovnoj industriji, problematiku implementacije algoritama upravljanja pogonima asinhronih motora, kao i realizaciju različitih upravljačkih sistema u objektima elektroprivrede. U toku rada u Institutu, učestvovao je u različitim razvojnim, proizvodnim i istraživačkim projektima, koji su u najvećem broju slučajeva primenu imali u Elektroprivredi Srbije. Najznačajnije projekte u kojima je kadidat učestvovao predstavljaju digitalni pozicioni hidraulički sistem nosača modela vazduhoplova u podzvučnom i nadzvučnom aero-tunelu, sistem za merenje profila protoka vazduha u aero-tunelu, digitalni automatski regulator gramature hartije, digitalno upravljani tiristorski ispravljač napona opšte namene, digitalni regulator statorske struje asinhronog motora, grupni regulator aktivne i reaktivne snage hidroelektrane, digitalni automatski regulator napona sinhronog generatora, ispitivanje i rekonstrukcija turbinskih regulatora u hidroelektranama, tehnički pregled sistema za automatsko upravljanja bagerom na površinskom kopu, start-stop automat hirdoelektrane, sistem sa merenje temperatura agregata hidroelektrane, programator kočenja turbine agregata hidroelektrane, električno kočenje agregata i razvoj digitalnih turbinskih regulatora malih hidroelektrana, kao i više različitih statičkih sistema pobude primenjenih u termo i hidroelektranama.

Objavio je više naučnih i stručnih radova, od kojih pojedine i u vrhunskim međunarodnim časopisima.

NazivU Ustanovi
Digitalni regulator statorske struje asinhronog motora

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

1996

Direktno upravljanje asinhronim motorom

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

2004

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuStojic D, Milinkovic M, Veinovic S, Klasnic I, „Stationary frame induction motor feed forward current controller with back EMF compensation,“ IEEE Transactions on Energy Conversion. 2015 Dec;30(4):1356-66. DOI: 10.1109/TEC.2015.2438093 https://ieeexplore.ieee.org/document/7120949/
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuStojić D, Georgijević N, Rivera M, Milić S, „Novel orthogonal signal generator for single phase PLL applications,“ IET Power Electronics. 2017 Oct 11;11(3):427-33. DOI: 10.1049/iet-pel.2017.0458 http://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/iet-pel.2017.0458
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuStojic D, Milinkovic M, Veinovic S, Joksimovic D, Milojcic N, „Robust synchronous generator excitation regulator based on stabilizing feedback action,“ International Transactions on Electrical Energy Systems. 2015 Dec;25(12):3704-19. DOI: 10.1002/etep.2061 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/etep.2061
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuStojic D, Tarczewski T, Joksimovic D, Milojcic N, Janda Z, Ciric Z, „Robust synchronous generator excitation based on novel feedforward control,“ International Transactions on Electrical Energy Systems. 2017 Sep;27(9):e2368. DOI: 10.1002/etep.2368 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/etep.2368
(M23) Rad u međunarodnom časopisuStojic D, Veinovic S, Milinkovic M, Joksimovic D, Milojcic N, „Voltage Controller for a Synchronous Generator with Exciter,“ Journal of Circuits, Systems and Computers. 2015 Apr;24(04):1550050. DOI: 10.1142/S0218126615500504 https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0218126615500504
(M23) Rad u međunarodnom časopisuStojic D,“Digital Resonant Controller based on Modified Tustin Discretization Method,“ Advances in Electrical and Computer Engineering. 2016 Jan 1;16(4):83-8. DOI: 10.4316/AECE.2016.04013 http://www.aece.ro/abstractplus.php?year=2016&number=4&article=13
(M23) Rad u međunarodnom časopisuStojic D, Tarczewski T, Klasnic I, „Proportional-integral-resonant AC current controller,“ Advances in Electrical and Computer Engineering. 2017 Jan 1;17(1):81-8. DOI: 10.4316/AECE.2017.01012 http://www.aece.ro/abstractplus.php?year=2017&number=1&article=12
(M23) Rad u međunarodnom časopisuDj.M.Stojic, “ An Algorithm for Induction Motor Stator Flux Estimation ”, Advances in electrical and computer engineering, no. 2, pp. 47-52, August 2012.
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomDj. Stojic, M. Stojic, „Induction Motor IFOC Based Speed-controlled Drive with Asymptotic Disturbance Compensation“, Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 9, No. 3, pp. 301-314, October 2012.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStojić, D., Milinković, M., Veinović, S. and Klasnić, I., „Novel proportional-integral-resonant current controller for three phase PWM converters,“ In Environment Friendly Energies and Applications (EFEA), 2016 4th International Symposium on (pp. 1-4). IEEE. 2016, September. DOI: 10.1109/EFEA.2016.7748788 https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7748788/
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVeinovic, S., Stojic, D., Joksimovic, D. and Klasnic, I., „Control of rotary exciter with series and separetly excitation windings excitation system of generator a2 at power plant “Kostolac A”,“ In Power Electronics (Ee), 2017 International Symposium on (pp. 1-5). IEEE. 2017, October. DOI: 10.1109/PEE.2017.8171699 https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8171699/
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJoksimovic, D, Veinovic, S, Stojic, D, “Excitation Controller for a Synchronous Generator with a DC Exciter”, 2018 IEEE 18th International Conference on Power Electronics and Motion Control (PEMC), 2018, August.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniD.M.Stojic, M.R.Stojic, „Design of the disturbance invariant speed-controlled drive with induction motor“, Proc. Of the IEEE Telsiks Conferece, Nis vol 2., pp. 505-509, October, 2009.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDjordje Stojic, Slavko Veinovic, Milan Milinkovic, „Excitation controller for the synchronous generator with exciter,“ Power Plants 2012, E2012-33, Zlatibor, October 2012.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaD. Arnautović, Z. Ćirić, Đ. Stojić, D. Joksimović, N. Milojčić “Modernizacija, rekonstrukcija i razvoj statickih sistema pobude generatora”, Elektroprivreda, sveska 4, 2008.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaCvejić Rosica R., Ćirić Zoran N., Stojić Đorđe M., Joksimović Dušan S., Milojčić Nemanja S. “Revitalizacija sistema regulacije pobude bloka 100 MW TE Kostolac A 1”, Elektroprivreda, vol. 63, br. 2, str. 142-154, 2010
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaJoksimović Dušan S., Ćirić Zoran N., Stojić Đorđe M., Milojčić Nemanja S., Arnautović Dušan B., Petrović Dragan S., “Parametri pobudnih sistema” Elektroprivreda, vol. 64, br. 3, str. 198-206, 2011
(M53) Rad u naučnom časopisuJoksimović D, Stojić Đ, Ćirić Z, Arnautović D, Milinković M, Veinović S, Milojčić N, „Identifikacija parametara sistema pobude agregata A1 u HE “Pirot”,“ Zbornik radova, Elektrotehnički institut" Nikola Tesla". 2015 Dec 15;25(25):155-70. DOI: 10.5937/zeint25-9233 http://www.zbornik-eint.org/wp-content/uploads/2015/12/12-9233.pdf
(M53) Rad u naučnom časopisuStojić Đorđe, Veinović Slavko, Milinković Milan, Ćirić Zoran, Joksimović Dušan, Milojčić Nemanja, Arnautović Dušan, “Određivanje dinamičkih karakteristika regulatora napona statora i struje pobude elektromašinskog pobudnog sistema sa jednosmernom budilicom”, Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 21, str. 169-178, 2011
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiStojic D, Milinkovic M, Veinovic S, Klasnic I, „Improved stator flux estimator for speed sensorless induction motor drives,“ IEEE Transactions on Power Electronic, 2015 Apr 1;30(4):2363-71. DOI: 10.1109/TPEL.2014.2328617 https://ieeexplore.ieee.org/document/6825818/
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Viši naučni saradnikEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energijeResorno ministrarstvo za nauku04.10.2018.
Naučni saradnikEnergetika, rudarstvo i energetska efikasnostResorno ministrarstvo za nauku29.01.2014.