Predmet: Boje i osvetljenost (17 - IAFI01)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastRačunarska grafika
MultidisciplinarnaDa
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2010..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Fizikadada
Osposobljavanje studenata za usvajanje savremenih teorijskih i praktičnih znanja o boji kao izuzetno značajnom segmentu inženjerske animacije.
Stečena znanja koriste se u daljem obrazovanju i profesionalnom radu .
Svetlost kao elektromagnetni talas. Korpuskularna priroda svetlosti. Interakcija svetlosti sa materijom (apsorpcija i rasejanje svetlosti). Odbijanje i prelamanje svetlosti, totalna refleksija. Disperzija. Interferencija svetlosti. Difrakcija. Polarizacija svetlosti. Optički instrumenti. Fizika čula vida i viđenja. Boja kao prirodni fenomen. Opažanje i razlikovanje boja. Boje u prirodi. Kolorni sistemi. Mešanje spektralnih boja. Svetlosni izvori. Osnova i primena lasera, holografija. Osnovni pojmovi u fotometriji, veličine i jedinice.
Nastava se izvodi savremenim didaktičkim sredstvima i metodama, interaktivno u vidu predavanja i vežbi.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Dušan IlićBoje i osvetljenost - Skripta2016Srpski jezik
Dušan IlićBoje i osvetljenost - računski zadaci, I deo2016Srpski jezik
Dušan IlićBoje i osvetljenost, računski zadaci, II deo2016Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumneda30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ilić dr Dušan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lončarević dr Ivana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Beljin-Čavić Milica
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Paunović Aleksa
Asistent

Računarske vežbe