Predmet: Modeliranje i proračun struktura (17 - M4501)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastMehanika
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 31.07.2007..

Primeniti u dizajniranju i proračunu čvrstoće i krutosti pojedinih konstrukcija, teorijska znanja stečena na višim kursevima Otpornosti materijala, Teorije elastičnosti i Mehanike. Posebna pažnja je usmerena ka uočavanju i definisanju praktičnih problema struke koji zahtevaju primenu komplikovanih proračuna.
Sposobnost dizajniranja sa stanovišta čvrstoće i krutosti praktičnih proizvoda za industrijsku proizvodnju uz korišćenje računara.
Optimizacija dugačkih cevi debelih zidova spojenih preklopom. Proračun cevovoda visokog pritiska opterećenih savijanjem. Proračun rotirajućih diskova pri različitim graničnim uslovima. Uticaj montaže sa preklopom na napone u rotirajućim diskovima. Proračun dugačkih rotirajućih osovina. Proračun rotirajućih diskova opterećenih spregovima. Proračun rotirajućih vratila. Oscilovanje ramova. Oscilovanje kružnih i prstenastih ploča pri različitim graničnim uslovima. Oscilovanje pravougaonih ploča pri zglobnom oslanjanju. Stabilnost kružnih i pravougaonih ploča.
Predavanja se izvode auditorno uz pomoć table i prezentacijama preko računara.Vežbe se izvode delom auditorno, a deo vežbi se izvodi uz pomoć računara.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Atanacković, T.Teorija elastičnosti1987Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Shigley J., Mischke C, Budynas R.Mechanical engineering design2004Mc Graw HillEngleski
Ružić D., Čukić R.Otpornost materijala 21993Mašinski fakultete BeogradSrpski jezik
Rašković, D.Teorija elastičnosti1985Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Klaus-Jurgen BatheFinite Element Procedures1996Prentice HallEngleski
Lucquin, B., Pironneau, O.Introduction to scientific computing1998John Wiley & Sons, New YorkEngleski
Moore, H.MATLAB for Engineers2015Pearson International, BostonEngleski
Pikey, Walter D.Modern Formulas for Statics and Dinamics1978McGraw-Hill Book CompanyEngleski
Giesecke, F., Mitchell, A. et al.Modern Graphics Communication2001Prentice Hall, New YorkEngleski
Onouye, Barry SStatics and Strength of Materials for Architecture and Building Constructioning2011Pearson education limitedEngleski
Zienkiewicz, O.C., Taylor, R.L., Fox, D.D.The finite element method for solid and structural mechanics2014Elsevier, AmsterdamEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Glavardanov dr Valentin
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mihok Sanja
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Berecki Armin
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe