Predmet: Osnove sistema poslovne inteligencije (17 - IZOO56)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima računarom podržanih sistema koji se koriste za podršku donošenju strateških poslovnih odluka. Studenti će razmeti principe eksploatacije i istraživanja podataka (Data Mining) na kojima ovi sistemi počivaju i biti osposobljeni za njihovu primenu za podršku donošenja poslovnih odluka.
Studenti će po završetku kursa imati znanja o mogućnostima i ograničenjima savremenih sistema poslovne inteligencije. Imaće veštine koje će im omogućiti da na efikasan način koriste ove sisteme za donošenje strateških poslovnih odluka. Biće upoznati sa osnovnim tehnologijama na kojima ovakvi sistemi počivaju, podacima koji se u ovim sistemima čuvaju i informacijama koje se mogu dobiti njihovom obradom. Pored toga, imaće jasnu sliku o pouzdanosti takvih informacija, kao i oblicima u kojima se one javljaju.
Pregled osnovnih koncepata iz domena poslovne inteligencije, sistema za podršku donošenju odluka i sistema baza i skladišta podataka. Osnovni načini predstavljanja znanja u istraživanju podataka, tipovi podataka koji se javljaju, načini njihovog prikupljanja i prečišćavanja. Načini prikaza velikih količina podataka, kao i osnovne tehnike regresije, klasifikacije i grupisanja (klasterizacije). Primena poslovne inteligencije u različitim sferama poslovanja. Teorijsku nastavu prati obuka iz praktičnog korišćenja rešenja otvorenog koda namenjenih rešavanju problema iz domena eksploatacije podataka (Wakaito Environment for Knowledge Analysis - WEKA).
Predavanja i laboratorijske vežbe, testovi i ispitni zadatak. U okviru laboratorijskih vežbi će studenti biti osposobljeni za efikasno korišćenje sistema eksploataciju i istraživanje podataka.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Džejms Veterbe, Efraim MaklinInformaciona tehnologija za menadžment2002Zavod za udžbenikeSrpski jezik
Dubravko Ćulibrk, Milan MirkovićOsnovi eksploatacije i istraživanja podataka, skripta2012FTN, Novi SadSrpski jezik
Carlo VercellisBusiness intelligence: data mining and optimization for decision making2009WileyEngleski
Ian H. Witten, Eibe Frank, Mark A. HallData Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques2011Morgan KaufmannEngleski
Ćulibrk, D.Otkrivanje znanja iz podataka: odabrana poglavlja2012CreateSpaceSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada30.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Usmeni deo ispitaneda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mirković dr Milan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ćulibrk dr Dubravko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mandić dr Vladimir
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kijanović Sara
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Melović Sandra
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe