Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer elektrotehnike i računarstva (Mast. inž. elektr. i računar.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
61


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Izborni predmet 1302-300.006
Izborni predmet 2302-300.006
Izborni predmet 330300.006
Izborni predmet 430-30-300.007
Izborni predmet 5302-300.006

Godina: 1, Semestar: Letnji

Izabrana poglavlja iz merno-informacionih sistema40040.009
Stručna praksa - letnji00006.004
Master rad - studijski istraživački rad000120.0012
Master rad - izrada i odbrana00004.005
 Dokumenta