Predmet: Inženjerska animacija i drugi mediji (17 - IGB052)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastRačunarska grafika
MultidisciplinarnaDa
ESPB5
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2010..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Akustika i audio-tehnika u multimedijidada

Predmeti kojima je preduslov predmet Inženjerska animacija i drugi mediji

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Primena inženjerske animacijedada
Osposobljavanje studenata da uoče mogućnosti povezivanja kompjuterske animacije sa srodnim medijima, gde se ona često koristi. Ti mediji su zvuk, video/film, multimedija, internet i VR (virtuelna realnost).
Da stečena znanja primenjuju u daljem procesu obrazovanja kao i u budućem profesionalnom radu.
Uvod i definisanje/pojašnjenje osnovnih pojmova (glosarij): animacija, kompjuterska animacija, zvuk, video, film, multimedija (hipermedija), internet (world wide web). Pregled razvoja i specifičnosti svakog od ovih medija. Uloga, odnos i doprinos kompjuterske animacije implementaciji u ove medije; unapređenje ovih medija kompjuterskom animacijom; sinteza i budući razvoj integracije ovih medija i kompjuterske animacije. Pregled softvera neophodnih za integraciju kompjuterske animacije i specifičnih medija. Društveni doprinos i mogućnosti šire primene integracije kompjuterske animacije i srodnih medija.
Predavanja i vežbe u računarskoj laboratoriji. Konsultacije. Računarske vežbe su bazirane na savladavalju softvera za snimanje, obradu i implementaciju zvuka i zvučnih efekata u kompjutersku animaciju, korišćenjem programa: Steinberg Wavelab, Steinberg Nuendo i Sony Sound Forge. Deo gradiva koji čine logičku celinu se polažu putem kolokvijuma. Kolokviji se rade u kompjuterskoj laboratoriji. Student može izaći na sledeći kolokvijum ako je u prethodnom osvojio najmanje 30% poena. Kolokvijumi se polažu na računaru putem praktičnog rešavanja datih zadataka. Da bi student položio ispit, pored ostalih uslova, mora da iz svake od glavnih oblasti (kolokvija) ima najmanje 30% poena.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Predrag ŠiđaninInženjerska animacija i drugi mediji - Skripta2010Fakultet Tehničkih naukaSrpski jezik
Ivo BlahaOsnove dramaturgije zvuka u filmskom i televizijskom delu1993FDU i RTSSrpski jezik
Zoran SimjanovićPrimenjena muzika1966Bikić Studio, BeogradSrpski jezik
Milomir FilipovićAudio tehnika1996Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, BeogradSrpski jezik
Šion, M.Audiovizija : zvuk i slika na filmu2007Klio, BeogradSrpski jezik
Kuk, D.A.Istorija filma. 12005Clio, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Predmetni projekatdada30.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Perišić dr Ana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kekeljević dr Igor
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Golić Sonja
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Varga Marija
Asistent

Računarske vežbe