Predmet: Akustika i audio-tehnika u multimediji (17 - EK312L)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.02.2008..


Predmeti kojima je preduslov predmet Akustika i audio-tehnika u multimediji

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Inženjerska animacija i drugi medijidada
Zvuk je važan deo multimedijalnih animacija, video klipova, računarskih igrica, kao i filma, pa je potrebno razumeti prirodu zvuka i njegove fizičke karakteristike. Treba objasniti šta i kako čovek čuje, kako razlikuje nivo i frekvencijski sadržaj zvuka i kako opaža pravac u kom se nalazi izvor zvuka. Prezentovati audio-signale (govor i muzika) sa više detalja, digitalne formate audio zapisa i reprodukcije, alate za analizu i obradu audio-signala u multimedijalnom okruženju, kao i audio-sisteme i uređaje za snimanje i reprodukciju zvuka. Objasniti kako na prenos i percepciju zvuka utiču zatvoreni prostori i kako se ocenjuje akustički kvalitet profesionalnih prostora, kao i sistema za snimanje i reprodukciju zvuka. Upoznati principe projektovanja i postavljanja ozvučenja otvorenih i zatvorenih prostora.
Studenti nauče kako nastaju i kako se prostiru zvučni talasi, šta čovek čuje i kako zvuk utiče na čoveka, kako se zvuk snima, prenosi i reprodukuje. Stiču potrebna znanja o govornim i muzičkim signalima, formatima zapisa digitalnih audio signala, kao i softverskim alatima za analizu i obradu audio signala u multimedijalnom okruženju. Razumeju razlike u ponašanju zvuka u otvorenom i zatvorenom prostoru i umeju da ocene akustički ambijent (u pogledu razumljivosti govora i kvaliteta muzike), da izaberu i postave audio tehniku za snimanje govora, muzike i ambijentalnog zvuka, kao i da projektuju ozvučenje. Studenti na vežbama nauče da pomoću računara obrade audio snimke i uklope ih u multimedijalno okruženje.
(1) Fizička akustika: Nastajanje i prostiranje zvučnih talasa. Brzina zvuka, frekvencija i talasna dužina. Refleksija i apsorpcija, difuzija, zakretanje i prelamanje zvučnih talasa. (2) Psihoakustika i percepcija zvuka: Čujno područje, nivo zvučnog pritiska (dB, fon), izofonske linije. Spektar i percepcija zvuka: osećaj jačine, visine tona i boje zvuka. Binauralna lokalizacija izvora i efekat maskiranja. (3) Audio-signali: karakteristike govora i muzike. Digitalizacija audio-signala i formati zapisa i prenosa audio-signala u multimedijalnom okruženju na računaru (CD-standard, WAV i MP3 i AAC zvuk). Magnetni i optički mediji za memorisanje audio signala. (4) Softverski alati za analizu i obradu audio signala u multimediji (Sound Forge, Audacity/eng>). (5) Akustika prostorija: direktni i reverberantni zvuk, apsorpcija i reverberacija. Akustika režijskih i studijskih prostora, akustika slušaonica, koncertnih sala, operskih kuća i crkava, bioskopa. (6) Audio uređaji za snimanje i reprodukciju zvuka (mikrofoni, zvučnici i slušalice, audio miksete). (7) Ozvučenje. Projektovanje i postavljanje ozvučenja u otvorenom i zatvorenom prostoru (postavke zvučnika i mikrofona, mikrofonija, audio monitoring, zona stereo slušanja, kućni bioskop). (8) Studijska tehnika i obrada audio signala (audio-vizuelne kontrole, mešanje, filtri, regulacija nivoa, dinamike i reverberacije, eho, panorama, audio monitoring i montaža zvuka, digitalni audio efekti). (9) Snimanje govornog i muzičkog programa (izbor i postavke mikrofona za snimanje orkestra i pojedinih muzičkih instrumenata), zvuk za film i video. Višekanalno snimanje, okružujući zvuk (5.1, 7.1,...), MIDI, HD i 3D zvuk. Stereo prezentacija i binauralna lokalizacija. Miks, remiks, mastering.
Predavanja se izvode uz PowerPoint prezentacije s brojnim audio i video prilozima i animacijama. Prvi deo kursa (akustika) praćen je auditornim vežbama, a drugi deo kursa (audio-tehnika) praćen je računarskim vežbama u Laboratoriji za akustiku i govorne tehnologije na FTN i posetom Radio Novom Sadu, gde studenti vide akustički obrađene studije sa audio-tehnikom, gluvu sobu i dramski kompleks. Predispitne obaveze su seminarski rad i 3 od 4 testa - uslov za izlazak na ispit je 25 od 50 bodova. Seminarski radovi se rade samostalno, a najbolji iz pojedinih tema se prezentuju i donose dodatne bodove. Kroz kolokvijum na polovini semestra može se položiti prvi deo ispita. Samostalni deo rada studenta podržan je preko web portala Katedre za telekomunikacije i obradu signala - www.telekom.ftn.uns.ac.rs.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Dragan Drinčić, Petar Pravica, Dragan NovkovićOsnovi akustike2018VŠERSS, BeogradSrpski jezik
Mijić, M.Audio sistemi2011Akademska misao, BeogradSrpski jezik
Vlado DelićAudio-izdanje udžbenika i prezentacija u okviru CABUNS-a2018Univerzitet u Novom SaduSrpski jezik
Dragan Drinčić, Petar PravicaAkustika – Zbirka rešenih zadataka2011VŠERSS, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdane10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Kolokvijumnene20.00
Prezentacijadane10.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Delić dr Vlado
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Suzić Siniša
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kljajić Jovana
Asistent

Laboratorijske vežbe