Predmet: Priprema prijave teme doktorske disertacije (06 - SID5AN)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB2
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2008..

Pregled stanja u oblasti predložene teme za doktorsku disertaciju na bazi analize naučne literature - knjiga, monografija, članaka u referentnim časopisima, radova na konferencijama, dostupnoj dokumentaciji na web sajtovima i sl. Cilj je da se sagledaju mogućnosti rada i naučni potencijal teme.
Studija o doktorabilnosti predložene teme doktorske disertacije, odnosno sistematizovano znanje iz oblasti teme istraživaja za doktorsku disertaciju, kao i jasni pravci daljeg rada na tezi.
Definisanje šire oblasti teme doktorske disertacije i ključnih motiva za istraživanje. Pregled literature na bazi dostupnih naučnih knjiga, monografija, članaka u referentnim časopisima, radova na konferencijama, dostupnoj dokumentaciji na web sajtovima i sl. Studija o doktorabilnosti predložene teme.
Nastava će se izvoditi kroz konsultacije, mentorski.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Priznati naučnici i stručnjaci iz oblasti teme Dr tezeRazna naučna delasve Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Seminarski raddada70.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Obradović dr Ratko
Redovni profesor

Studijski istraživački rad