Predmet: Sociologija rada (12 - IM1003)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastSociologija
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Da se steknu sociološka znanja o akterima rada, oblicima i strukturi organizacije rada, kao i povezanosti organizacije rada i društva kako bi se povećala efikasnost upravljanja ljudskim resursima i organizacijiom.
Sticanje znanja o značaju rada i društvenim faktorima koji utiču na vrednost rada, znanja o teorijskim shvatanjima organizacije rada i savremenim modelima organizacije, znanja o formalnoj i neformalnoj strukturi organizacije rada, znanja o faktorima koji utiču na uspešnost organizacije, znanja o teorijama motivacije i motivacionim modelima, znanja o oblicima sukoba, znanja o otuđenom radu i humanizaciji rada, znanja o uticaju tehnike i tehničke inteligencije na razvoj društva, znanja o globalnim promenama u savremenom društvu i faktorima promena.
Čovek i vrednost rada: podela i profesionalizacija rada, potrebe, interesi i vrednosti kao pokretači ljudskog rada. Teorijska shvatanja organizacije rada: naučno upravljanje, teorija međuljudskih odnosa, teorija birokratske organizacije, situaciona teorija, bihejvioristička teorija. Savremeni modeli organizacije: jednostavni, birokratski, multidivizioni, profesionalni, japanski model, ad hoch kratija. Struktura organizacije: formalna horizontalna i vertikalna struktura, autoritet i odgovornost u organizaciji, prijateljske i interesne grupe. Faktori razvoja organizacije: uspešnost organizacije, uticaj nacionalnih kultura, tehnologije i organizacione kulture na uspešnost. Motivacija rada: teorije motivacije i motivacioni modeli, radni moral i produktivnost, ljudski resursi. Otuđenje u radu i dokolica: otuđenje u radu, otuđenje i tehnologija, otuđenje u dokolici. Sukobi u organizaciji: socijalni, organizacioni i lični sukobi, sindikati i moć radnika, štrajkovi, industrijaska sabotaža, kriminal belih kragni i korporacijski kriminal. Humanizacija rada: radne grupe, timski rad, oblici kolektivnog pregovaranja i industrijska demokratija. Promene u radu u modernom dobu: ekonomija znanja, politika zapošljavanja, nezaposlenost, nesigurnost radnog mesta, kraj posla za ceo život. Globalne promene i faktori promena: klasna struktura modernog društva i kanali pokretljivosti, globalizacija i ekonomske nejednakosti, uticaj tehnike, kulture, politike i ekonomije na razvoj društva.
Nastava se izvodi u obliku predavanja, učešća studenta u diskusijama o izloženim problemima, kao i izrade seminarskih radova, izlaganja semeniraskih radova na vežbama i diskusije studenata o problemima seminarskog rada.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Radoš RadivojevićSociologija rada, Zbornik tekstova2005Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Radoš RadivojevićTehnika i društvo2004Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Entony GidensSociologija2003Ekonomski fakultet, BeogradSrpski jezik
Silvano BolčićSvet rada u transformaciji2003Plato, BeogradSrpski jezik
Majkl HaralambosUvod u sociologiju2002Marketing goldingSrpski jezik
Keth GrintThe Sociology of Work1991Cambridge, PolityEngleski
Rudi VoltiAn Introduction to the Sociology of Work and Occupations2007Sage PublicationsEngleski
Clifton D. Bryant, Dennis L. Peck21st Century Sociology: A Reference Handbook2007Sage PublicationsEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumdane30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Radivojević dr Radoš
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Petrović Živojin
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Pejić dr Sonja
Vanredni profesor

Auditorne vežbe