prof. dr Radoš Radivojević


Nedostaje slika

dr Radoš Radivojević

Redovni profesor


Telefon021/485-2301
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 601

Gimnaziju sam završio 1968. godine sa odličnim uspehom u Kuršumliji. Filozofski fakultet u Beogradu, Grupu za sociologiju upisao sam 1968/69 godine, a završio 1973. godine sa prosečnom ocenom 9.25. Magistrirao sam na Filozofskom fakultetu u Beogradu na temi ‘’Teorijske pretpostavke u istraživanjima organizacije rada u Jugoslaviji’’ pod mentorstvom prof. dr Vojina Milića. Doktorirao sam na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1990. godine na temi ‘’Ošteteorijske potrebe i sistemska ograničenja razvoja nauke u Jugoslaviji’’ pod mentorstvom prof. dr Đure Šušnjića. Radio sam u Gimnaziji u Sremskim Karlovcima kao profesor sociologije, a 1976 godine sam prešao u Pokrajinski centar za političke studije u Novom Sadu, gde sam radio u istraživačkom odelenju kao viši istraživač. Godine 1991. sam prešao na Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. Te godine sam izabran u zvanje docenta za predmet Sociologija, 1996. godine izabran sam za vanrednog profesora za predmete Sociologija i Sociologija nauke, a 2001. godine sam izabran u zvanje redovnog profesora za predmete Sociologija i Sociologija rada. U dosadašnjem radu obavljao sam sledeće značajnije finkcije: bio sam Glavni i odgovorni urednik časopisa ‘’Ideje’’ u dva mandata, u periodu 1984 -1988. godine, kao i član redakcije časopisa ‘’Sociološki pregled’’ 1984-1986. U periodu 1996. godine do 2002. godine bio sam direktor Instituta za matematiku i fiziku u tehnici na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a više puta bio sam šef Katedre za društvene nauke. Sada sam šef Katedre za društvene nauke, zamenik šefa Departmana za opšte dicipline u tehnici na Fakultetu tehničkih nauka i predsednik Odbora Skupštine Vojvodine za dodelu priznanja dr Đorđe Natošević u oblasti obrazovannja i vaspitanja. Pored navedenih funkcija, bio sam član Stručnog veća Univerziteta u Novom Sadu za društvene nauke u periodu 2004 -2006 godina.

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Redovni profesor01.04.2001.Katedra za društvene nauke
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Direktor departmana01.10.1998.30.09.2000.Departman za opšte discipline u tehnici
Šef katedre01.10.2012.30.09.2017.Katedra za društvene nauke
Šef katedre01.10.2009.30.09.2012.Katedra za društvene nauke
NazivU Ustanovi
Stanovanje i oblici druženja u "Studentskom gradu"

Diploma

Sociološke nauke

Filozofski fakultet

1973

Teorijske pretpostavke u istraživanjima organizacije rada

Magistratura

Sociološke nauke

Filozofski fakultet

1983

Opštedruštvene potrebe i sistemske ograničenja razvoja nauke u Jugoslaviji

Doktorat

Sociološke nauke

Filozofski fakultet u Novom Sadu

1990

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaRadivojević, R. i S. Pejić (2012). Priroda klasne transformacije i nezaposlenost . U: Šljukić, S. i D. Marinković (ur.) Promene u društvenoj strukturi i pokretljivos-Tematski zbornik. Novi Sad: Filozofski fakultet. M14 ISBN 978-86-6065-136-7 COBISS.SR-ID 275790343
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaRadivojević, R. (2013) Uticaj pametnih tehnologija i uspešnost naučno tehničkog potencijala u modernom društvu. U: Đorđević, D. i B. Đurović (2013). Profesija inženjer, Niš: Mašinski fakultet, pp.52-70. M14 ISBN 978-86-6055-041-7, COBISS.SR-ID 201089292.
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaRadivojević, R. and S. Pejić (2014). Education as a form of social progress and self-reproduction in Serbia. In: Lošonc, A. and A. Ivanišević. Socio-Economic Forms of Inequality. Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, pp. 35-53. M14 ISBN 978-86-7892-664-8, COBISS.SR-ID 292649223
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaPejić, S. and R. Radivojević (2014) Socio-cultural analysis of transformations in middle class in times of hyperconsumption. In: Lošonc, A. and A. Ivanišević. Socio-Economic Forms of Inequality. Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, pp. 155-171. M14 ISBN 978-86-7892-664-8, COBISS.SR-ID 292649223
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaPejić, S. i R. Radivojević (2015). Enterprises in transition: organizational structures and socio-cultural values. In: Lošonc, A. i A. Ivanišević (2015). Institutional Assumptions about Socio-Economic Dynamics in East and Central Europe- Proceedings. Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, pp. 189-205. ISBN 978-86-7892-765-2, COBISS.SR-ID 301064711
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini. Radivojević, R. and S. Pejić (2015). Space as a dimension of social identity. In: Bošković, R., M. Zeković and S. Milićević (2015). Radical Space In Between Disciplines. Novi Sad: Department of Architecture and Urbanism, Faculty of Technical Sciences, pp. 61-71
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadivojević, R. (2015). Saznajno inovativne karakteristike intelektualnog potencijala idigitalno-ekonomski jaz. Trendovi razvoja: Univerzitet u promenama. Novi Sad: FTN, pp. 282-287. M 33 ISBN 978-86-7892-680-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadivojević R.,(2015). Technization, humanization and cultural and technological imperialism, Faculty of Mechanical Engineering, Niš, Editor, Prof. dr Dragan Milčić, CIP Narodna biblioteka Srbije 621 (082), ISBN 978-86-6055-072-1, Mašinski fakultet Niš , COBISS. SR-ID 217552908
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadivojević, R.(2015). Characteristics of cognitive-innovative function of the education system in Serbia. WBCInno International Conference 2015, Proceedings, ISBN 978-86-499-0203-9, COBISS.SR-ID 299306247.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadivojević, R. i S. Pejić (2012). Communication through design: transfer of ideas-creation of context. In: Novaković, D. et al. (eds) GRID 2012 Proceedings. Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, pp. 285-293. ISBN 978-86-7892-457-6, COBISS.SR-ID 275040263
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadivojević, R. (2014). Društvene funkcije obrazovanja i tržište. U: Katić, V. (ur.) Trend 2014. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka. ISBN 978-86-7892-601.3, COBISS.SR-ID 284940807
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadivojević, R. and S. Pejić (2013). Class transformation and deindustrialization in Serbia. In. Lošonc, A. and A, Ivanišević (eds). Deindustrialization: Phenomena/Consequences. Novi Sad: Faculty of Technical Sciences,pp.73-84. M33 ISBN 978-86-7892-562-7 COBISS.SR.ID 281914375
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPejić, S. and R. Radivojević (2013). Entepreneurial potential of the new elite in the Republic of Serbia. In. Lošonc, A. and A, Ivanišević (eds). Deindustrialization: Phenomena/Consequences. Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, pp. 179-192. M33 ISBN 978-86-7892-562-7 COBISS.SR.ID 281914375
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadivojević, R. and S. Pejić (2012). Transition and human capital. In: Lošonc, A. (ed). Population: Development/Crisis. Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, pp.71-86 M33 ISBN 987-86-7892-467-5 COBISS.SR-ID 276038919
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPejić, S. and R. Radivojević (2012). Role of social network in international migration of young people. In: Lošonc, A. (ed). Population: Development/Crisis. Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, pp. 159-168. M33 ISBN 987-86-7892-467-5 COBISS.SR-ID 276038919
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadivojević, R. (2013). The influence of technology and the success of scientific and technological potential in modern society In: Đorđević, D. (ed). Mechanical engineering in XXI century, The 2-end international engineering, Niš: University of Niš, pp.349-345. (M33) ISBN 97886-/60=86-5055-039-4
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaRadivojević, R. (2014). Uspešnost naučnotehničkog potencijala i ekonomska uspešnost. U: Doroslovački, R. i V. Katić. Razvojne aktivnosti nastavnog procesa na FTN-u. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, pp. 22-26. ISBN 978-86-7892-624-2, COBISS.SR-ID 289721607.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaRadivojević, R. i S. Pejić (2013) Nacionalne kulture kao pretpostavke organizacionih i društvenih promena, Sociološki godišnjak br. 8, Pale: Sociološko društvo Republike Srpske, pp. 111-129, M52 ISSN 1840-1538 UDK 316.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniEstetska funkcija moderne proizvodnje, Zbornik radova sa savetovanja GRID 2002. Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 2002. godine
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDruštvene funkcije nauke, Zbornik matice srpske, br.96, Novi Sad, 1994
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniUzroci i oblici ispoljavanja masovne kulture, Zbornik, Fakultet tehničkih nauka. Novi Sad 2008.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKarakteristike empirijskog proučavanja organizacije rada, Sociologija br 4, 1985.
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Sociologija nauke, Stylos, Novi Sad, 1997.
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Tehnika i društvo, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2003.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKarakteristike inženjersko ekonomskog proučavanja organizacije rada, Sociološki pregled br. 1-2, Beograd, 1984.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaSocijalizam kao neproduktivni sistem, Sociološki pregled br 1-2, Beograd, 1994.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaOgraničenja razvoja nauke, Teme,br.3-4.1994.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDruštvene osnove nauke, Treći program, Beograd. 1995.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMultietnička socijalizacija i etnički odnosi u školama Vojvodine. Zbornik,Univerzitet u Nišu, 2009.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadivojević, R. lošonc, A. Vučević, T.Informacione tehnologije i društvene pretpostavke efikasnosti obrazovanja, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2009.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaRadivojević, R. Vučević. TMedjuetnički odnosi u školama Vojvodine, Sociološki godišnjak br.1. 2008.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMilićeva sociogija saznanja, Sociogija br 4, Beograd, 1997.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadomir Folić, Radoš Radivojević, Etika i profesionalizam u graditeljstvu, Zbornik radova, Fakultet tehnilkih nauka, 2006, Cobiss, SR-Id 211622919
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTehnika i etika, Zbornik radova, Gradina, Niš. 1995
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGordana Vuksanović, Radoš Radivojević, THE ROLE OF CHILDREN IN INVESTIGATING AND ELIMINATING THE CONSEQUENCES OF NATURAL DISASTERS
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduSocio-psychological consequnences of the flood-an Example of Jasa Tomic, Editors:Stevan Bruk&Tiosav Petkovic, Belgrade, 2006.
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Sociologija naselja, Fakultetet tehničkih nauka, Novi Sad, 2004.
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Fakultet tehničkih nauka-Razvoj, delatnost, rezultati, Novi Sad, 2006.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorSociologijaFakultet tehničkih nauka01.04.2001.
Vanredni profesorSociologijaFakultet tehničkih nauka18.03.1996.
DocentSociologijaFakultet tehničkih nauka05.03.1991.