Predmet: Sistemi elektronske uprave (17 - IZM004)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za usvajanje eUprave kao nove koncepcije uprave koja predstavlja solidnu osnovu za inovativne servisne usluge u sistemu javnog i privatnog partnerstva. Studenti stiču znanja kako da iskoriste informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) i savremena tehnološka rešenja za povišenje efikasnosti u institucijama države. Stiču bazična znanja da kao stručno osposobljena lica mogu da objasne i primene ove tehnologije, ali i da razvijaju nova naprednija rešenja. Studenti se osposobljavaju da: sagledaju probleme i potrebe komunikacionog povezivanja vlade i građana, analiziraju nastale probleme i da definišu informacione potrebe, a na bazi tih potreba implementiraju rešenja.
Studenti koji odslušaju predmet i polože ispit poznaju principe eUprave, u stanju su da prihvate ovu tehnologiju i implementiraju je u poslovnom okruženju. Studenti su u stanju da sagledaju sve aspekte Internet poslovanja u javnoj upravi do mere da mogu samostalno da istražuju i pripremaju materijale, analiziraju postojeće stanje i daju stručne savete pri realizaciji poslovnih rešenja. Na bazi stečenih znanja studenti mogu samostalno da rade na razvoju i organizaciji sistema eUprave u lokalnim, regionalnim i državnim institucijama.
U okviru predmeta se obrađuju: Informaciono društvo: koncept, svetski trendovi, strategija razvoja u Srbiji, eUprava: koncept, vizija, procesi i komunikacija u javnoj upravi, proces realizacije eUprave, prepreke i barijere u razvoju eUprave, metodološki okvir eUprave, ključne komponente eUprave, faze implementacije eUprave, pokazatelji napretka eUprave, zaštita u sistemima eUprave, identifikaciona dokumenta, SMART SARD tehnologija, primena biometrijskih metoda u prepoznavanju, sertifikaciona tela, sertifikati, digitalni potpis, istraživački i razvojni projekti u oblasti eUprave.
Tokom predavanja studenti se upoznaju sa osnovnim tehnološkim rešenjima koja se primenjuju u domenu eUprave, strategijama, pristupima i fazama implementacije sistema elektronske uprave. Vežbe se odvijaju u laboratoriji uz pomoć računara i u okviru vežbi se podstiče samostalan rad i rad u grupama na izradi softverskih rešenja u domenu sistema eUprave.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Stefanović, D., Sladojević, S., Lolić, T., Arsenović, M.Sistemi elektronske uprave2019Udžbenik u pripremiSrpski jezik
Peng, A.Critical Barriers and Risks Affecting ERP Post-implementation Success2012Lambert Academic PublishingEngleski
Nixon, P., Koutrakou, V., Rawal, R.Understanding E-Government in Europe: Issues and Challenges2010Routledge, New YorkEngleski
Heeks, R.Implementing and Managing e-Government2006SAGEEngleski
Homburg, V.Understanding E-Government: Information Systems in Public Administration2008Routledge, New YorkEngleski
Graham, D., Manikas, I., Folinas, D.E-Logistics and E-Supply Chain Management : Applications for Evolving Business2013Business Science Reference, HersheyEngleski
-Proceedings of the 6th International Conference on Methodologies, Technologies and Tools Enabling e-Government, Belgrade, Serbia, July 3-5, 20122012Faculty of Technical SciencesEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada40.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Usmeni deo ispitaneda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Stefanović dr Darko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vučković dr Teodora
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Koprivica Sara
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Janković Žugić Anja
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Dakić Dušanka
Docent

Računarske vežbe