Pravilnici

Pravilnik o načinu obračuna i isplate naknade za naučnoistraživački rad istraživačima u nastavnim i saradničkim zvanjima od 10.01.202425.01.2024.20240125
Strategija upravjanja rizicima Fakulteta tehničkih nauka 03.08.202222.11.2022.20221122
Pravilnik o sistemu finansijskog upravjanja i kontrole na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 03.08.202222.11.2022.20221122
Pravilnik o bližim uslovima i načinu upisa u registar studentskih organizacija Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 08.04.2022.14.04.2022.20220414
Povelja interne revizije, broj:01-1916 datum: 30.08.2021.07.12.2021.20211207
Pravilnik o upisu studenata na studijske programe od 28.09.202210.10.2022.20221010
Pravilnik Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila i realizaciju službenih putovanja u zemlji i inostranstvu od 24.06.2022. -prečišćen tekst06.07.2022.20220706
Pravilnik o upisu, studiranju na doktorskim akademskim studijama i sticanju zvanja doktora nauka, odnosno, doktora umetnosti od 29/30. 09.2021.01.12.2021.20211201
Pravilnik o dodeli nagrada najuspešnijim studentima tehničkih nauka u Novom Sadu od 30.12.2020.05.02.2021.20210205
Pravilnik o postupku za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa nastavnika saradnika i istraživača na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu od 29.5.2019. i od 15.07.2020.21.07.2020.20200721
Odluka o preuzimanju Kodeksa o akademskom integritetu Univerziteta u Novom Sadu, kao Kodeksa o akademskom integritetu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 27.12.2023. godine11.03.2024.20240311
Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti od 03.12.2021.12.01.2022.20220112
Pravilnik o uslovima i načinu oslobađanja plaćanja troškova po troškovniku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 27.12.2019.12.06.2023.20230612
Pravilnik o naučnoistraživačkoj i umetničkoistrazivačkoj deletnosti Fakulteta tehničkih nauka od 26.6.2019.23.07.2019.20190723
Pravilnik o metodologiji izbora modula, podmodula i izbornih predmeta na osnovnim i master akademskim studijama na Fakultetu tehničkih nauka od9.07.2023.04.10.2023.20231004
Pravilnik o izvođenju nastave, metodologiji dodele ESPB bodova, osnovama vrednovanja predispitnih obaveza i načinu provere znanja studenata, od 29.11.2023.19.04.2024.20240419
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenta od 17.05.2019.21.05.2019.20190521
Pravilnik o radu Fakulteta tehničkih nauka od 4.4.2019. i 04.05.2022.23.05.2022.20220523
Pravilnik o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu od 13.3.2019. sa izmenama i dopunama 27.03. 2019. 03. 04. 2019. 4.11.2020. i 24.02.2023.26.04.2023.20230426
Pravilnik o izradi rasporeda časova nastave i rasporeda ispita na Fakultetu tehničkih nauka od 29/30. 09.2019.08.10.2021.20211008
Pravilnik o postupku odlučivanja za produženje radnog odnosa redovnim profesorima Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 31.01.2019. godine04.02.2019.20190204
Pravilnik o sprovođenju izbora za Studentski parlament Fakulteta tehničkih nauka od 28.12.2018.10.01.2019.20190110
Pravilnik o dodeli nagrada zaposlenima na Fakultetu tehničkih nauka od 15.5.2015.09.05.2023.20230509
Pravilnik o prihodima i rashodima izdavanja publikacija od 24.06.202206.07.2022.20220706
Pravilnik o udžbenicima i izdavačkoj delatnosti od 31.05.2023.12.06.2023.20230612
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu od 4.12.2015.02.02.2018.20180202
Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta u postupku samovrednovanja od 28.09.2022.10.10.2022.20221010
Pravilnik o izvođenju pristupnih predavanja, datum donošenja pravilnika 30.11.201620.04.2017.20170420
Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Fakulteta tehničkih nauka datum donošenja pravilnika 03.07.201520.04.2017.20170420
Pravilnik o vrednovanju kvaliteta nastavnog procesa i rada Fakulteta. Pravilnik donet na sednici održanoj dana 28.12.2016.16.07.2018.20180716
Pravilnik o radu biblioteke Fakulteta tehničkih nauka. Pravilnik donet na sednici održanoj dana 28.12.2016.16.07.2018.20180716
Pravila organizovanja i realizacije teorijskih osnova Doktorske disertacije odnosno, Doktorkog umetničkog projekta od godine od 31.5.2023.godine.13.06.2023.20230613