Predmet: Odabrana poglavlja iz električnih mašina (06 - DE210)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine i pogoni
MultidisciplinarnaNe
ESPB14
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 10.10.2007..

Cilj predmeta je izučavanje fizičkih svojstava električnih mašina specijalne konstrukcije i njihovih karakteristika u ustaljenom režimu rada. Osim toga student se upoznaje sa konstrukcijskim delovima mašina i eksploatacijskim pojavama. Produbljivanje znanja iz oblasti elektromehaničkog pretvaranja energije, električnih mašina, uređaja energetske elektronike i elektromotornih pogona koji koriste specijalne električne mašine.
Studenti treba da budu osposobljeni da osim prepoznavanja znaju način njihove eksploataacije i održavanja mašina specijalne konstrukcije. Studentu je omogućeno:- razumevanje principa elektromehaničkog pretvaranja energije koje se realizuje upotrebom električnih mašina specijalne konstrukcije- razumevanje svojstava i načina rada rotacionih električnih mašina specijalne konstrukcije.
Sinhroni motori sa permanentnim magnetima: Tipovi rotora prema obliku permanentnih magneta, Osnovne relacije, izraz za moment, ekvivalentne šeme, Blok dijagram, prenosne funkcije, Prelazne pojave, prenosne funkcije, Karakteristike. Koračni motori: Tipovi koračnih motora, Izrazi za moment, struju i snagu, Blok dijagram, prenosna funkcija, Prelazne pojave, statička i dinamička stabilnost, Upravljanje i napajanje koračnih motora, Statički momemt, greška položaja, Uticaj koraka na moment i snagu, Granični momenti, Karakteristike. Jednosmerni servo motori: Servo motori upravljani strujom rotora, Konstantna regulacije, gubici snage, mogućnost promene momentne konstantne, Uticaj napajanja na odziv motora, Blok dijagram prenosne funkcije, Servo motori upravljani pobudnom strujom, prenosna funkcija, Blok dijagram i stabilnost rada. Jednosmerni motori bez četkica: Napajanje, osnovne relacije, blok dijagrami prenosna funkcija, Izraz za moment i snagu motora. Selsini: Tipovi, osnovne relacije, greška u procesu rada, statička i dinamička stabilnost, Blok dijagram, brzina odziva, oscilacije. Deo nastave na predmetu se odvija kroz samostalni studijski istraživački rad u oblasti električnih mašina. Studijski istraživački rad obuhvata aktivno praćenje primarnih naučnih izvora, organizaciju i izvođenje eksperimenata i statističku obradu podataka, numeričke simulacije, pisanje rada iz uže naučno nastavne oblasti kojoj pripada tema doktorske disertacije.
Nastava se izvodi putem predavanja, konsultacija i studijskog istraživačkog rada.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
C.M.OngDynamic Simulation of Electric Machinery1998Prentice HallEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada30.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Oros dr Đura
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vasić dr Veran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Milićević dr Dragan
Vanredni profesor

Predavanja