Predmet: Matematika 1 (17 - Z104)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Usvajanje osnovnih znanja iz više matematike i osposobljavanje studenata da stečena znanja primene u drugim opštim i stručnim predmetima. Razvijanje sposobnosti logičkog mišljenja, analiziranja podataka i zaključivanja na osnovu rezultata analize podataka.
Osnovna znanja iz više matematike. Osposobljenost studenata za samostalno korišćenje stečenog matematičkog znanja u stručnim predmetima. Razvijeni apstraktno i logičko mišljenje i sposobnost zaključivanja na osnovu analize podataka.
Kompleksni brojevi. Vektori, skalarni i vektorski proizvod, primena u mehanici. Analitička geometrija u prostoru, prava, ravan i međusobni odnosi. Determinante i sistemi linearnih jednačina. Metode rešavanja sistema linearnih jednačina. Matrice i primena u rešavanju sistema linearnih jednačina. Polinomi i racionalne funkcije. Bezoutov stav. Brojni nizovi. Granična vrednost funkcije. Izvod funkcije. Ispitivanje funkcija.
Predavanja i vežbe. Predavanja se izvode kombinovano. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja.Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu,može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku kolokvijuma (zadaci i test iz teorije). U toku nastavnog procesa se daju i domaći zadaci koje studenti mogu da rešavaju samostalno ili po grupama.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Adžić, N.Matematika : za Arhitektonski odsek2001Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Nikić, J., Čomić, I.Matematika jedan. Deo 12003Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Adžić, N.,Lužanin., Z., Ovcin, Z.Zbirka rešenih zadataka iz Matematike : za arhitektonski odsek1998Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Grupa autoraZbirka rešenih zadataka iz Matematike 12009Fakultet tehničkih nauka, Novi SadEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nikolić Aleksandar

Predavanja
Nedostaje slika

Lukić dr Tibor
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kiš Maria
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Tošić Stefan
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Palalić Tamara
Asistent-master

Auditorne vežbe