Nataša Korpak


Nedostaje slika

Nataša Korpak

Administrativno tehnički sekretar


Telefon021/485-2280
E-mail
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Administrativno tehnički sekretar
Radno mestoOrganizaciona jedinica
Tehnički saradnik na projektuDepartman za opšte discipline u tehnici
Tehnički saradnik na projektuDepartman za opšte discipline u tehnici
SpremačiceOdeljenje održavanja higijene