Predmet: Verovatnoća i statistika (17 - IZOO64)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2014..

Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti Verovatnoće i matematičke statistike. Cilj predmeta je da kod studenta razvije poseban način razmišljanja pri proučavanju masovnih pojava, posebno u oblasti informatike. Karakter predmeta je aplikativni, stoga se daje značaj znanjima koja mogu pojasniti kvantitativni pristup problemima iz oblasti studiranja. Uz to studenti se osposobljavaju za korišćenje statističkog programa. Cilj je osposobiti studente da znaju odabrati odgovarajuće statističke metode, izraditi statističku analizu i suštinski je obrazložiti.
Stečena znanja student treba da koristi u daljem obrazovanju i u stručnim predmetima pravi i rešava matematičke modele koristeći se saznanjima stečenim u ovom predmetu.
Osnovne definicije u verovatnoći, uslovna verovatnoća i Bejsova formula. Slučajna promenljiva neprekidnog i diskretnog tipa , funkcija raspodele. Dvodimenzionalna slučajna promenljiva. Brojne karakteristike - očekivanje, disperzija, kovarijansa, korelacija. Granične teoreme. Pojam populacije i statističkog uzorka, metode uzorkovanja . Deskriptivna statistika, tačkaste i intervalne ocene parametara. Parametarske i neparametarske hipoteze i testovi značajnosti, interpretacija statističkih zaključaka. Regresiona analiza: linerana, nelinearna i logistička regresija. Vizualizacija statističkih podataka, dijagrami. Statistički modeli u računarstvu. Ovladavanjem statističkim softverom.
Predavanja; Numeričko računske vežbe i računarske vežbe (iz statistike). Konsultacije. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku sledeća 2 modula (prvi modul: teorija verovatnoće drugi modul: statistika). Usmeni deo završnog ispita je obavezan.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Stojaković, M.Matematička statistika2008Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Grupa autoraZbirka rešenih zadataka iz statistike2005CMS, Novi SadSrpski jezik
W. N. Venables, D. M. Smith and the R Core TeamAn Introduction to R2017R Core TeamEngleski
Chihara L., Hesterberg T.Mathematical Statistics with Resampling and R2011John Wiley & Sons, Ltd.Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Odbranjene računarske vežbedada10.00
Odbranjene računarske vežbedada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Usmeni deo ispitaneda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ovcin dr Zoran
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Delić dr Marija
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Tošić Stefan
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Prokić Aleksandar
Asistent

Računarske vežbe