Predmet: Računarska obrada slika u inženjerskoj animaciji (17 - IGA003)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastRačunarska grafika
MultidisciplinarnaDa
ESPB4
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2011..


Predmeti kojima je preduslov predmet Računarska obrada slika u inženjerskoj animaciji

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Klasična animacijadada
Dizajn teksture i svetladada
Obrazovanje i osposobljavanje studenata za kreiranje i obradu digitalnih slika.
Da stečena znanja primenjuju u daljem procesu obrazovanja kao i u budućem profesionalnom radu.
Uvod, definisanje i pojašnjenje osnovnih pojmova. Svojstva i razvoj digitalnih slika. Tipovi digitalnih slika, rasterske i vektorske slike. Tonovi i boje.Kompozicija slike. Fotoaparati, komponente foto aparata i parametri. Paramtri foto aparata u odnosu na parametre virtuelne kamere. Merenje svetla. Osvetljenje slike, veza i karakteristike blende, eksponaze i osetljivositi. Svetlost i osobine svetlosti koje utiču na fotograriju. Alati za modifikovanje, prilagođavanje i korekciju digitalnih slika. Načini produkcije. Napredne tehnike obrade digitalnih slika. Izmena karakteristika i kompozicije digitalne slike. Digitalne slike u inženjerskoj animaciji.
Predavanja i vežbe u računarskoj laboratoriji. Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
J.G. BlairAlternative Digital Photography2008ThomsonEngleski
J. Dickman, J. KinghornPerfect Digital Photography2009McGrow HillEngleski
--Adobe Photoshop CS5 Classroom in a Book2010Adobe Creative TeamEngleski
--Adobe Photoshop Lightroom 3 Classroom in a Book2010Adobe Creative TeamEngleski
--Adobe Illustrator CS5 Classroom in a Book2010Adobe Creative TeamEngleski
LayersThe Complete Guide to Photoshop’s Most Powerful Feature2008Peachpit PressEngleski
Sharma, A.Understanding Color Management2004Delmar LearningEngleski
Strgar-Kurečić, M.Osnove digitalne fotografije2017Školska knjiga, ZagrebHrvatski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada30.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Praktični deo ispita - zadacineda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Stojaković dr Vesna
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Obradović Miloš
Asistent

Računarske vežbe