Predmet: Razvojni alati u telekomunikacijama i obradi signala 2 (17 - EK450)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 05.11.2012..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Razvojni alati u telekomunikacijama i obradi signala 1dane
Upoznavanje studenata sa programskim jezikom Java i standardnom bibliotekom klasa (Java Class Library - JCL) te njihovom primenom u realizaciji distribuiranih aplikacija. Predmet takođe nudi pregled odabranih algoritama iz oblasti zaštitnog kodovanja.
Student je upoznat sa osnovama programskog jezika Java i standardne biblioteke klasa (JCL) te je osposobljen da primenom programskog jezika Java implementira različite vrste programa sa posebnim naglaskom na distribuiranim programima i obezbeđenju kvalitetne kriptografske zaštite takvih programa.
Uvod u programski jezik Java i razlike u odnosu na programski jezik C++, Java virtuelna mašina i kompajler, klase, nasleđivanje i polimorfizam, obrada grešaka, uvod u generički mehanizam i standardnu biblioteku klasa sa posebnim naglaskom na delu biblioteke koji se odnosi na rad sa datotekama, kreiranje grafičkog korisničkog interfejsa (Swing), mrežno programiranje (Socket), konkurentno programiranje (multithreading) kao i deo koji se odnosi na implementaciju kriptografskih algoritama (Java Cryptography Architecture – JCA / Java Cryptography Extension - JCE).
Nastava se sastoji od predavanja i računarskih vežbi. Na predavanjima se pomoću prezentacija izlažu i obrazlažu osnovni koncepti. Računarske vežbe su u potpunosti sinhronizovane sa predavanjima. Na računarskim vežbama se praktično rešavaju konkretni primeri iz telekomunikacija i obrade signala. Svi nastavni materijali koji se koriste na predavanjima i vežbama dostupni su studentima putem katedarskog web portala. Studentima su omogućene redovne konsultacije. Stečena teorijska i praktična znanja proveravaju se na jednom kolokvijumu tokom semestra i završnom ispitu.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Schildt, H.Java : The Complete Reference1997McGraw-Hill EducationEngleski
Elliotte HaroldJava Network Programming: Developing Networked Applications (9th Edition)2013OReilly MediaEngleski
David HookBeginning Cryptography with Java2007Wiley PublishingEngleski
Miodrag Milić, Aleksandar MinjaPrezentacije sa predavanja i on-line vežbe preko web portala Katedre za telekomunikacije i obradu signala2016Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada25.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Kolokvijumneda20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Minja dr Aleksandar
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Petković dr Milica
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Ninković Vukan
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Minja dr Aleksandar
Docent

Laboratorijske vežbe