Predmet: Razvojni alati u telekomunikacijama i obradi signala 2 (17 - EK450)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 05.11.2012..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Razvojni alati u telekomunikacijama i obradi signala 1dane
Upoznavanje studenata sa programskim jezikom Java i standardnom bibliotekom klasa (Java Class Library - JCL) te njihovom primenom u realizaciji distribuiranih aplikacija. Predmet takođe nudi pregled odabranih algoritama iz oblasti zaštitnog kodovanja.
Student je upoznat sa osnovama programskog jezika Java i standardne biblioteke klasa (JCL) te je osposobljen da primenom programskog jezika Java implementira različite vrste programa sa posebnim naglaskom na distribuiranim programima i obezbeđenju kvalitetne kriptografske zaštite takvih programa.
Uvod u programski jezik Java i razlike u odnosu na programski jezik C++, Java virtuelna mašina i kompajler, klase, nasleđivanje i polimorfizam, obrada grešaka, uvod u generički mehanizam i standardnu biblioteku klasa sa posebnim naglaskom na delu biblioteke koji se odnosi na rad sa datotekama, kreiranje grafičkog korisničkog interfejsa (Swing), mrežno programiranje (Socket), konkurentno programiranje (multithreading) kao i deo koji se odnosi na implementaciju kriptografskih algoritama (Java Cryptography Architecture – JCA / Java Cryptography Extension - JCE).
Nastava se sastoji od predavanja i računarskih vežbi. Na predavanjima se pomoću prezentacija izlažu i obrazlažu osnovni koncepti. Računarske vežbe su u potpunosti sinhronizovane sa predavanjima. Na računarskim vežbama se praktično rešavaju konkretni primeri iz telekomunikacija i obrade signala. Svi nastavni materijali koji se koriste na predavanjima i vežbama dostupni su studentima putem katedarskog web portala. Studentima su omogućene redovne konsultacije. Stečena teorijska i praktična znanja proveravaju se na jednom kolokvijumu tokom semestra i završnom ispitu.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Schildt, H.Java : The Complete Reference1997McGraw-Hill EducationEngleski
Elliotte HaroldJava Network Programming: Developing Networked Applications (9th Edition)2013OReilly MediaEngleski
David HookBeginning Cryptography with Java2007Wiley PublishingEngleski
Miodrag Milić, Aleksandar MinjaPrezentacije sa predavanja i on-line vežbe preko web portala Katedre za telekomunikacije i obradu signala2016Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada25.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Kolokvijumneda20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Minja dr Aleksandar
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Petković dr Milica
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Ninković Vukan
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Minja dr Aleksandar
Docent

Laboratorijske vežbe