Predmet: Razvojni alati u telekomunikacijama i obradi signala 1 (17 - EK200)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.10.2012..


Predmeti kojima je preduslov predmet Razvojni alati u telekomunikacijama i obradi signala 1

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Razvojni alati u telekomunikacijama i obradi signala 2dane
Upoznavanje studenata sa principima objektno-orijentisanog programiranja, programskog jezika C++ i njegove standardne biblioteke (STL), te primenom istih u implementaciji i optimizaciji algoritama za digitalnu obradu signala.
Student je savladao osnovne principe objektno-orijentisanog programiranja i upoznat je s mogućnostima koje pruža programski jezik C++ i njegova standardna biblioteka (STL). Takođe, student je osposobljen da analizira, implementira i optimizuje različite algoritme iz oblasti digitalne obrade signala primenom programskog jezika C++.
Uvod u programski jezik C++ i razlike u odnosu na programski jezik C, klase, preklapanje operatora, nasleđivanje, polimorfizam i virtuelne funkcije, obrada grešaka i uvod u šablone i standardnu biblioteku (STL). Analiza nekoliko metoda za transformaciju digitalnih signala (DFT, FFT, Walsh i Wavelet) i njihova implementacija i optimizacija primenom mehanizama programskog jezika C++.
Nastava se sastoji od predavanja i računarskih vežbi. Na predavanjima se pomoću prezentacija izlažu i obrazlažu osnovni koncepti. Računarske vežbe su u potpunosti sinhronizovane sa predavanjima. Na računarskim vežbama se rade kratki on-line testovi za proveru teorijskih znanja, a zatim se praktično rešavaju konkretni primeri. Svi nastavni materijali koji se koriste na predavanjima i vežbama dostupni su studentima putem katedarskog Web portala. Studentima su omogućene redovne konsultacije. Stečena teorijska i praktična znanja proveravaju se na jednom kolokvijumu tokom semestra i završnom ispitu.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Bjarne StroustrupThe C++ Programming Language (4th Edition)2013Addison-Wesley LongmanEngleski
Paul Embree, Damon DanieliC++ algorithms for digital signal processing1998Prentice-HallEngleski
Jörg ArndtMatters Computational: ideas, algorithms, source code2011Springer VerlagEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada25.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Minja dr Aleksandar
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Kljajić Jovana
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Brkljač dr Branko
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Minja dr Aleksandar
Docent

Laboratorijske vežbe