На функцији: Шеф катедре


ЗвањеОдДо
ванр. проф. мр Слободан ТашинВанредни професор17.10.2022.Катедра за механику флуида и хидропнеуматске системе20221017