prof. dr Laslo Nađ


Nedostaje slika

dr Laslo Nađ

Redovni profesor


Telefon021/485-2546
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 318

Rođen 9.6.1953. u Subotici. Osnovne studije 1972-1977. na smeru Elektronika, odseku za Elektrotehniku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, srednja ocena postignuta u toku studija 9.80, ocena diplomskog rada 10 (Digitalni instrument za merenje frekvencije i vremena). Magistrirao 1983. na studijskoj grupi Elektronika, na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu, sa srednjom ocenom 10.00. Naslov magistarske teze: Prilog modeliranju statičkih karakteristika visokonaponskih prekidačkih tranzistora snage. Doktorsku disertaciju pod nazivom Modelovanje dinamički monomodnih laserskih dioda sa konačnom širinom optičkog spektra odbranio je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 1992. godine. Pored srpskog i mađarskog jezika govori nemački, engleski, čita stručni francuski. Profesionalna orijentacija (oblast, uža oblast i uska orijentacija): Elektrotehnika, elektronika, impulsna i analogna elektronika, mehatronika. Dr Laslo Nađ učestvuje u izvođenju nastave iz velikog broja predmeta (više od deset) Katedre za elektroniku FTN, Novi Sad. Rukovodio je izradom više od tristo diplomskih radova. Učestvovao je u istraživačkim projektima finansiranih od strane ministarstva za nauku SRJ. Istraživački interes Analogna elektronika, industrijska robotika, senzori i integracija senzorskih informacija, senzori sile i njihovo korišćenje u kontaktnim zadacima, montaža, mehatronika, projektovanje elektronskih uređaja. Izbori u zvanja Od maja 1977. do juna 1985. asistent u naučnom radu za oblast Elektronika na Institutu za energetiku i elektroniku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Od juna 1985. do 1993. asistent za oblast Elektronika, predmet Impulsna elektronika na istom institutu. Od 1993. do 2003. docent za užu naučnu oblast Elektronika, predmet Impulsna i analogna elektronika na istom institutu. Vanredni profesor iz elektronike, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Novi Sad, od 2003. godine.

Redovni profesor
01.10.2018.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Stručni saradnik na projektu08.09.2013.01.10.2013.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Vanredni profesor18.07.2003.01.08.2013.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Redovni profesor14.11.2013.Katedra za elektroniku
NazivU Ustanovi
Digitalni instrument za merenje frekvencije i vremena

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1977

Prilog modelovanju statičkih karakteristika visokonaponskih prekidačkih tranzistora snage

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektronski fakultet

1983

Modelovanje dinamički monomodnih laserskih dioda sa konačnom širinom optičkog spektra

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1992

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuBabković K., Damnjanović M., Nađ L., Kisić M., Stojanović G.: Inductive Displacement Sensor of Novel Design Printed on Polyimide Foil, IEEE Transactions on Magnetics, 2017, Vol. 53, No 4, pp. 1-4, ISSN 0018-9464
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuJelić M., Georgiadou D., Radanović M., Romčević N., Giannakopoulos K., Leovac V., Nađ L., Vojinović-Ješić Lj.: Efficient electron injecting layer for PLEDs based on (PLAGH)2[ZnCl4], Optical and Quantum Electronics, 2016, Vol. 48, No 5, ISSN 0306-8919, UDK: DOI: 10.1007/s11082-016-0547-5
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuRadić J., Đugova A., Nađ L., Videnović-Mišić M.: New design of Low Power, 100Mb-s IR-UWB Pulse Generator in 0.18um CMOS Technology, Microelectronics Journal, 2013, ISSN 0026-2692, UDK: DOI:10.1016/j.mejo.2013.08.007
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuDamnjanović M., Živanov Lj., Nađ L., Đurić S., Biberdžić B.: A Novel Approach to Extending the Linearity Range of Displacement Inductive Sensor , IEEE Transactions on Magnetics, 2008, Vol. 44, No 11, pp. 4123-4126, ISSN 0018-9464
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNađ L., Krklješ D., Babković K.: Specific Conductance Characteristic of the Force Sensing Resistor with Custom-Made Single-Gap Conductive Contacts, Sensor Letters, 2014, Vol. 12, No 12, pp. 1703-1708, ISSN 1546-198X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNađ L., Babković K., Krklješ D.: Optical Displacement Sensor Suitable for Vibration Monitoring with Self-calibration Feature, Sensor Letters, 2013, Vol. 11, No 10, pp. 1867-1874, ISSN 1546-198X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNađ L., Radić J., Đugova A., Videnović-Mišić M.: Ultra Low-Power Low-Complexity Tunable 3-10 GHz IR-UWB Pulse Generator, Informacije MIDEM - Journal of microelectronics, electronic components and materials, 2012, Vol. 42, No 3, pp. 185-191, ISSN 0352-9045
(M23) Rad u međunarodnom časopisuĐurić S., Nađ L., Damnjanović M., Đurić N., Živanov Lj.: A novel application of planar-type meander sensors, Microelectronics International, 2011, Vol. 28, No 1, pp. 41-49, ISSN 1356-5362
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBrkić M., Đurić S., Damnjanović M., Nađ L.: Signal Processing Interface for Displacement Measurement, Sensor Letters, 2013, Vol. 11, No 8, pp. 1432-1439, ISSN 1546-198X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRadić J., Đugova A., Nađ L., Videnović-Mišić M.: A Low-Complexity and Energy-Efficient IR-UWB Pulse Generator in 0.18µm technology, Informacije MIDEM - Journal of microelectronics, electronic components and materials, 2013, Vol. 43, No 3, pp. 179-184, ISSN 0352-9045
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorElektronikaUniverzitet u Novom Sadu14.11.2013.
Vanredni profesorElektronikaFakultet tehničkih nauka08.09.2008.
Vanredni profesorElektrotehničko i računarsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka18.07.2003.
DocentElektronikaFakultet tehničkih nauka01.07.1993.
Asistent - stari nazivElektronikaFakultet tehničkih nauka01.06.1985.
Asistent pripravnikElektronikaFakultet tehničkih nauka01.05.1977.