prof. dr Goran Švenda


Nedostaje slika

dr Goran Švenda

Redovni profesor


Telefon021/485-4535
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor

Goran S. Švenda rođen je 14. juna 1962. god. u Somboru gde je završio srednju elektrotehničku školu. Dilpomirao je juna 1988. god. na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer elektrotehnika, odsek energetika. Magistarski rad je odbranio na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, u aprilu 1994. god. Na istom fakultetu, 2001. god odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom "Modelovanje sistema uzemljenja električnih mreža i postrojenja u faznim koordinatama". Od jula 1988. god. je u stalnom radnom odnosu na Institutu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije pri Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde je prvo kao asistent, a od 2002. god. kao nastavnik angažovan u izvođenju nastave i izradi studija i projekata vezanih kako za prenosne tako i distributivne mreže. Od 1990. godine je sekretar Katedre za Elektroenergetske sisteme, a od 2015. član Saveta Fakulteta tehničkih nauka. Goran S. Švenda je objavio dva udžbenika i više od 80 radova od kojih je jedanaest objavljeno u vodećim svetskim časopisima.

Redovni profesor
01.02.2015.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Redovni profesor14.11.2013.01.01.2015.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Vanredni profesor01.05.2010.01.10.2013.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Vanredni profesor04.10.2007.01.04.2010.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Docent17.07.2002.01.09.2007.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
Analiza aktivne snage gubitaka u visokonaponskoj mreži SAP Vojvodine i mogućnosti za njihovo smanjenje

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1988

Raspodela struja kvara pri zemljospojevima na nadzemnim vodovima

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

1994

Modelovanje sistema uzemljenja električnih mreža i postrojenja u faznim koordinatama

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

2001

Kriterijum produkcijeOpis
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaČapko D., Erdeljan A., Popović M., Švenda G.: An Optimal Relationship-Based Partitioning of Large Datasets, LNCS, Springer Verlag, 2010, str. 555-558, ISBN 978-3-642-15575-8
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiŠvenda G., Simendić Z., Strezoski V.: Advanced Voltage Control Integrated in DMS, Electrical Power & Energy Systems, Vol. 43, Issue 1, December 2012, pp. 333-343 , ISSN 0142-0615; DOI: 10.1016/j.ijepes.2012.05.014
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuŠvenda G., Nahman J.: Transformer Phase Coordinate Models Extended for Grounding System Analysis, IEEE Trans. on Power Delivery, 2002, Vol. 17, No 4, pp. 1023-1029
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuG.Švenda, V.Strezoski, S.Kanjuh: Real-life distribution state estimation integrated in the distribution management system, International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol. 27, Issue 5, e2296, May 2017
(M23) Rad u međunarodnom časopisuN.Nedić, G.S.Švenda: Workflow Management System for DMS; Information Technology and Control, Vol. 42, No. 4, 2013, pp. 373-385; DOI: 10.5755/j01.itc.42.4
(M23) Rad u međunarodnom časopisuČapko D., Erdeljan A., Švenda G., Popović M.: A Dynamic Repartitioning of Large Data Model in Distribution Management Systems, Electronics and electrical engineering, 2012, Vol. 5, No 121, pp. 1392-1215, ISSN 1392-1215
(M23) Rad u međunarodnom časopisuD.Capko, A.Erdeljan, G.S.Švenda, M.Popovic: Dynamic Repartitioning of Large Data Model in Distribution Management Systems, Electronics and Electrical Engineering, T 120 System Engineering, Computer Technology, Kaunas University of Technology, Vol. 120, No. 4, May 2012, pp. 83-88 DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.eee.120.4.1461
(M23) Rad u međunarodnom časopisuV.Strezoski, D.Popović, D.Bekut, G.S.Švenda: DMS – Basis for increasing of green distributed generation penetration in Distribution Network, Thermal Science – International Scientific Journal, Vol.16, Suppl. 1, PP.S1-S279, Belgrade, 2012, pp. s189-s203
(M23) Rad u međunarodnom časopisuČapko D., Erdeljan A., Popović M., Švenda G.: An Optimal Initial Partitioning of Large Datasets in Utility Management Systems, Journal of Advances in Electrical and Computer Engineering, 2011, Vol. 11, No 4, pp. 41-46, ISSN 1582-7445
(M23) Rad u međunarodnom časopisuStrezoski V., Švenda G., Bekut D.: Extension of the Canonical Model Application for Calculation on Power Systems Under Fault Conditions; Electrical Power & Energy Systems, No. 25, 2003, pp. 567-575.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNahman J., G. Svenda: Power and Earthing System Modeling in Natural Coordinates; International Journal of Electrical Power & Energy Systems, No. 24, 2002, pp. 541-549; DOI: 10.1016/S0142-0615(01)00062-X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuG.S.Švenda, J.M.Nahman: Transformer Phase Coordinate Models Extended for Grounding System Analysis; IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 17, No. 4, October 2002, pp. 1023-1029
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBekut D., Švenda G., Strezoski V.: Dead Zone Phenomenon in Distance Relaying of Overhead Transmission Lines, Electrical Power System Research, 2000, No 56, pp. 1-8
(M23) Rad u međunarodnom časopisuN.Nedić, G.S.Švenda: A Comparation of DMS Workflows Scheduling Concepts; Journal of Information Technology and Control, Vol. 47, No. 1, 2018, pp. 93-106; DOI: 10.5755/j01.itc.47.1.18062
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠvenda G., Kuzmanović S., Ovcin Z.: Application of Statistic Methods in Smart Distribution Grid Concept, The 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems – ECOS 2011, Novi Sad, Serbia, 4-7 July 2011, Track 1 – Topic: Electricity Transmission and the Smart Grid, pp: 974-986
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniČapko D., Erdeljan A., Popović M., Švenda G.: An Optimal Relationship-Based Partitioning of Large Datasets, 14. Advances in Databases and Information Systems, Novi Sad: Springer, http://www.springerlink.com/content/05p715lgt16t2012/ svi urednici : Barbara Catania, Mirjana Ivanovic, Bernhard Thalheim (Eds.), 20-24 Septembar, 2010, pp. 547-550, ISBN 0302-9743
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKuzmanović S., Švenda G., Ovčin Z.: Practical Statistical Methods in Distribution Load Estimation, 20. International Conference on Electricity Distribution - CIRED, Prague, 8-11 June 2009, Session No.4, Paper 0585, ISBN 978-1-84919-160-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠvenda G., Strezoski V., Simendić Z., Mijatović V.: Real-Time Voltage Control Integrated in DMS, 20. International Conference on Electricity Distribution - CIRED, Prague, 8-11 June 2009, Session No.3, Paper 0699, ISBN 978-1-84919-160-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠvenda G., Kanjuh S., Miranda V., Konjić T.: Using a Fuzzy Modeling in Decision Making for Planning Under Uncertainty with Risk Analysis Paradigm 8-th Seminar on Neural Network Applications in Electrical Engineering, NEURAL 2006, Beograd: 25-27 Septembar, 2006
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniZ.J.Simendić, G.S.Švenda V.C.Strezoski: Software for Automatic Voltage Regulation Implemented in Remote Terminal Unit, 21-th International Conference on Electricity Distribution – CIRED, Frankfurt, Germany, 6-9 June 2011, Session No.3, Paper 1107; ISSN : 2032-9644
(M41) Istaknuta monografija nacionalnog značajaG.S.Švenda: Osnovi elektroenergetike – Matematički modeli i proračuni; edicija: Tehničke nauke – Udžbenici, br. 177, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Novi Sad, 2007.
(M41) Istaknuta monografija nacionalnog značajaT.Konjic, G.S.Švenda: Odlučivanje i optimizacija; Udžbenik Fakulteta elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli, Tuzla, Bosna i Hercegovina, 2010.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorElektroenergetikaUniverzitet u Novom Sadu14.11.2013.
DocentElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka17.07.2002.
Asistent - stari nazivElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka01.12.1998.
Asistent - stari nazivElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka30.12.1994.