doc. dr Đorđe Obradović


Nedostaje slika

dr Đorđe Obradović

Docent


Telefon021/485-2526
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka 1997. godine. Stipendista ministarstva za nauku Republike Srbije u toku 1998 godine. Od sredine 1998. godine zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka kao asistent pripravnik. Magistrirao u julu 2003. godine. Izabran u zvanje asistenta u septembru 2003. godine.

Docent
13.09.2011.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom25.05.2011.01.08.2011.Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Asistent sa magistraturom24.01.2011.01.05.2011.Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Asistent sa magistraturom26.01.2004.01.01.2011.Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
NazivU Ustanovi
Dizajn i implementacija biblioteke klasa za modeliranje i obučavanje neuralnih mreža

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1997

Softverski sistem za simulaciju antropomorfnog hoda

Magistratura

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2003

Model računarskog simulacionog sistema za upravljanje geoprostorom u uslovima neodređenosti

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Kriterijum produkcijeOpis
() Ð. Obradović, Z. Konjović, E. Pap, and N.M. Ralević, “The maximal distance between imprecise point objects,” Fuzzy Sets and Systems, vol. 170, May. 2011, pp. 76-94.
() Obradovic Đ., Konjović Z., Pap E., and Jocić M, "Linear fuzzy space polygon based imagesegmentation and feature extraction" in SISY 2012 • 2012 IEEE 10th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Subotica, 2012,
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuObradović, Ð., Konjović, Z., Pap, E., Ralević, N.M., 2011. The maximal distance between imprecise point objects. Fuzzy Sets and Systems. 170(1), 76-94.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuObradović, Ð., Konjović, Z., Pap, E., Rudas, I.J., 2012. Linear Fuzzy Space Based Road Lane Model and Detection. Knowledge-Based Systems., DOI: 10.1016/j.knosys.2012.01.002
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKonjović Z., Obradović Đ., Racković M., Object oriented implementation of the neural network training system, Proc. Of Seventh IFSA ’97 World Congress, Prague 1997.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniObradović Đ. Jovanović D., Konjović Z., Govedarica M., Web based software system supporting detection of topographical symbols, InterGeoEast 2006.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniObradović, Đ., Konjović, Z., Pap, E., Rudaš, I.J., 2011. Modeling and PostGIS implementation of the basic planar imprecise geometrical objects and relations, 2011 IEEE 9th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY). IEEE, pp. 157-162.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐ. Obradović, Z. Konjović, E.Pap, M. Jocić*, “Linear fuzzy space polygon based image segmentation and feature extraction” in SISY 2012 • 2012 IEEE 10th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Subotica, 2012
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniObradović, Đ., Konjović, Z., Segedinac, M., 2011. Extensible Software Simulation System for Imprecise Geospatial Process, ICIST 2011. Kopaonik, pp. 1-6.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniObradović, Đ., Konjović, Z., Pap, E., 2010. Extending PostGIS by imprecise point objects, IEEE 8th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics. Subotica, Serbia, pp. 23-28.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaD. Jovanović, Ð. Obradović, Z. Konjović, and M. Govedarica, “Softverski sistem za detekciju topografskih znakova na kartama i mapama,” InfoM, vol. 13, pp. 23-28, 2005.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaÐ. Obradović and M. Zarić, “Razvoj sistema javnih servisa eUprave,” InfoM, vol. 20, pp. 42-51, 2006.
(M53) Rad u naučnom časopisuM.Vidaković, Đ. Obradović, D. Okanović, Z. Konjović, I. Luković, Automatizacija razvoja veb aplikacija baziranih na jboss seam arhitekturi, Tehnika 65 2010.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniObradović Đ., Segedinac M., Softverska arhitektura za transformaciju geoprostornih podataka, YuInfo, Kopaonik 2009.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSegedinac M., Obradović Đ., Konjović Z., Proširenje interpretera XProlog fazi unifikacijom, YuInfo, Kopaonik 2009.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniObradović Đ., Jovanović D., Konjović Z., Govedarica M., Web bazirano okruženje za rad sa prostornim podacima i aplikacijama, YuInfo, Kopaonik 2006
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniObradović Đ., Konjović Z., Jovanović D., SCORM 2004 kompatibilan sistem za učenje na daljinu, YuInfo, Kopaonik 2006.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniIvanović D., Obradović Đ. , Konjović Z. Sofverska arhitektura Portala javnih servisa Etran 2007.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniObradović Đ., Vidaković M., Konjović Z., Okanović D., Generator ekranskih formi za JBoss Seam bazirane aplikacije YuInfo, Kopaonik 2008
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠolajić D., Obradović Đ., Konjović Z., “Reengineering in the anthropomorphic gait simulation system”, PRIM 2000
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniObradović Đ., Konjović Z., “Anthropomorphic Gait Simulation System”, PRIM 2000
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠolajić D., Obradović Đ., Konjović Z., “Web bazirana aplikacija za podršku razvoju softverskog projekta” YUINFO 2004
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniJovanović D., Obradović Đ., Konjović Z., Govedarica M., Softverski sistem za detekciju topografskih znakova na kartama i mapama, YuInfo, Kopaonik 2005.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniObradović Đ., Konjović M., Web bazirani sistem za akviziciju podataka sa prijemno predajnih gasnih stanica, YUNGinfo, Zlatibor 2005.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniObradović Đ. Racković M., Algorithmic Structure for Representation of the Various Neural Network Models, XI Conference on Applied Mathematics PRIM ’96 Budva 1996.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKonjović Z., Fišl I., Obradović Đ., “Specification of the language for reporting in library information system”, YuInfo’98, Kopaonik 1998.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniObradović Đ., Konjović Z.,“The system for the computer supported testing students knowledge”, YuInfo’99, Kopaonik 1999.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniObradović Đ., Šolajić D., Konjović Z. “Softverski sistem za administriranje procesa izvođenja nastave”, YUINFO 2004
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka13.09.2016.
DocentPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka13.09.2011.
Asistent - stari nazivPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka24.01.2011.
Asistent pripravnik RPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka11.06.2009.
Asistent - stari nazivPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka29.01.2008.
Asistent - stari nazivPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka26.01.2004.
Asistent pripravnikPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka04.07.1998.