doc. Jelena Kovačević-Jureša


Nedostaje slika

Jelena Kovačević-Jureša

Docent


Telefon021/485-2157
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 304

Jelena Kovačević Jureša završila je studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Izlagala je na samostalnim i kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Kroz jezik fotografije istražuje aktuelne društvene pojave, naročito probleme marginalnih socijalnih slojeva i grupa kao što su žene, etničke ili imigracione manjine. Njen umetnički senzibilitet navodi je da u središte svog umetničkog koncepta postavlja pitanja rodnog, polnog, socijalnog, klasnog i svakog mogućeg identiteta.

Tokom umetničkih rezidencijalnih boravaka u Parizu, 2004. i 2005. godine, realizovala je radove iz serije Tourists. U poslednjim radovima, u kojima se bavila pitanjem rodnog, odnosno kulturnog identiteta, narativ je u prvom planu i objedinjen je sa slikom u vidu teksta ili audio zapisa (Mira - Skica za portret, 2012; ANAtomy 2012; What it feels like for a girl, 2005 – 2009; Mozarts, 2009). Predavač je na predmetima Estetika medija i Vizuelni identitet medija na studijskoj grupi Menadžment medija, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

 

Obrazovanje

1998. Diplomirala na Akademiji umetnosti, Novi Sad

2012. Ekvivalencija diplome, Master, Akademija umetnosti, Novi Sad


Samostalne izložbe

2010. What It Feels like For A Girl, kustos Mirjana Peitler, Kunstost: Frauentmonat, Graz, Austria

2010. Kritičari su izabrali, u izboru Milanke Todić: What It Feels like For A Girl, Likovna galerija Kulturnog centra Beograda, Beograd

2010. Mozarts, Galerija ZVONO, Beograd

2010. What It Feels like For A Girl, Mozarts, Kulturni centar Vršac, Vršac

2009. What It Feels like For A Girl, kustos Živko Grozdanić, Muzej Savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad

2006. Tourists, Francuski Kulturni Centar, Beograd

2002. Ne ljubi me u šnalu, Centar za vizuelnu kulturu Zlatno oko, Novi Sad

1999. Strah od letenja ili Ghetto superstar, Kulturni centar, Novi Sad

1997. Rađanja, Muzej Vojvodine, Novi Sad

1996. Inspiracija?, Arhiv Vojvodine, Novi Sad
Kolektivne Izložbe


2012. PHOTONIC MOMENTS: Projekat -Tension Field , kustosi: Max Sufischer, Aleksander Bassin,Yuyana Lapitkova, Svetlana Mladenov, Zoran Petrovski, Sabina Salamon, Dejan Sluga), Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad

2011. Art Athina: Activation of Pheripheral vision, kustos Despina Zefkili, Atina, Grčka

2010. PEEP SHOW, kustos Maja Ćirić, Artbus, Majami, SAD

2010. PHOTONIC MOMENTS: Projekat -Tension Field , kustosi: Max Sufischer, Aleksander Bassin,Yuyana Lapitkova, Svetlana Mladenov, Zoran Petrovski, Sabina Salamon, Dejan Sluga), Mala Galerija - Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija

2010. 39. NOVOSADSKI SALON, Galerija Matice srpske, Novi Sad

2009. Real Life Presence, kustosi: Werner Fenz, Mirjana Peitler, Živko Grozdanić, Kunstlerhaus, Graz, Austrija

2009. Turistički grad, Festival Polis, kustos: Branka Benčić, Pula, Hrvatska

2006. Početak veka: sudbine i komentari, kustos: Sava Stepanov, Gradska galerija, Labin, Hrvatska

2006. Grifon 2006, Galerija Grafički kolektiv, Beograd

2005. Women in art and the spaces of femininity, Centar za vizuelnu kulturu “Zlatno oko”, Novi Sad

2004. Regard de l’autre, La Galerie Itinerrance, Pariz

2004. Women in art and the spaces of femininity, Kulturni Centar Beograda, Beograd

2004. Grifon 2004, Galerija Grafički kolektiv, Beograd

2002. EXIT outdoor exhibition, Beograd, Novi Sad, Niš

2002. Grifon 2002, Galerija Grafički kolektiv, Beograd

1999. Prolećna izložba, Paviljon “Cvijeta Zuzorić”, Beograd

1999. XXVIII - Jesenji salon, Galerija Moderne umetnosti, Novi Sad

1997. IX Bijenale Jugoslovenskog studentskog crteža, SKC, Beograd

1997. XXVI Jesenji salon, Galerija Otvorenog univerziteta, Novi Sad
Rezidencijalni boravak umetnika, nagrade, stipendije


2005. Paris, Cité des Arts, rezidencijalni boravak umetnika

2004. Paris, Cité des Arts, rezidencijalni boravak umetnika

2000. Novi Sad, Godišnja nagrada SULUVa

1994 -1997. Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Stipendija Fonda za talentovane studente

 

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Predavač10.05.2007.01.06.2013.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Docent20.06.2013.01.08.2015.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
NazivU Ustanovi

Diploma

Likovne umetnosti

Akademija umetnosti

1998

Slika i sećanje - Fotografska slika kao "izmičuće" svedočanstvo (ekvivalencija, diplome iz 1998)

Master rad

Likovne umetnosti

Akademija umetnosti

2012

Kriterijum produkcijeOpis
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Monografska publikacija "What It Feels Like for a Girl" Muzeja Savremene umetnosti Vojvodine, objavljena na engleskom jeziku. Juresa J, Todic M, Milevska S. (2009). "Jelena Juresa: What It Feels Like for a Girl" . Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad ISBN: 978-86-84773-56-4
(M43) Monografska bibliografska publikacijaKovačević-Jureša J., Todić M., Milevska S.: Jelena Juresa : What it feels like for a girl / englesko izdanje monografske publikacije, Novi Sad, Muzej Savremene umetnosti Vojvodine, 2009, ISBN 978-86-84773-55-7, UDK: 7.038.53(497.113)"20"(083.824)
(M43) Monografska bibliografska publikacijaKovačević-Jureša J., Todić M., Milevska S.: Jelena Jureša : What it feels like for a girl, Novi Sad, Muzej Savremene umetnosti Vojvodine, 2009, ISBN 978-86-84773-56-4, UDK: 7.038.53(497.113)"20"(083.824)
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaKovačević-Jureša J.: Jasmina Čubrilo, Irina Subotić, Svetlana Mladenov, Dušan Todorović, Suzana Vuksanović; Monografija "Made in Novi Sad - savremena umetnička scena / contemporary artistic scene", Galerija Tableau, Novi Sad, 2006., Novi Sad, Galerija Tableau, 2006, str. 110-113, ISBN 86-909377-0-6, UDK: 73/76(497.113)"19/20", 73/76.071.1(497.113):929"19/20"
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuKovačević-Jureša J.: Samostalna izložba: "What It Feels Like for a Girl", Muzej Savremene umetnosti Vojvodine, kustos Živko Grozdanić; autor teksta: Prof dr Milanka Todić; autor teksta: Prof dr Suzana Milevska, Novi Sad, Muzej Savremene umetnosti Vojvodine, 2009, ISBN 978-86-84773-56-4, UDK: 7.038.53(497.113)"20"(083.824)
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuKovačević-Jureša J.: Mehrzweckhalle, Kunst ost/Frauenmonat: Jelena Juresa - What It Feels Like for a Girl, curated by Mirjana Peitler (kultur.at), Urscha/Labuch, Austria Autor teksta: prof dr Milanka Todić, prof dr Suzana Milevska, Novi Sad, Muzej Savremene umetnosti Vojvodine, 2010, ISBN 978-86-84773-55-7, UDK: 7.038.53(497.113)"20"(083.824)
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuKovačević-Jureša J.: Samostalna izložba: "What It Feels Like for a Girl, Mozarts", Kulturni centar Vršac, autor teksta: prof dr Milanka Todić, autor teksta: prof dr Suzana Milevska , Novi Sad, Muzej Savremene umetnosti Vojvodine, 2010, ISBN 978-86-84773-56-4, UDK: 7.038.53(497.113)"20"(083.824)
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuKovačević-Jureša J.: Samostalna izložba, Jelena Jureša - "Mozarts", Galerija ZVONO, Beograd Autor teksta: Maja Ćirić, Beograd, Galerija Zvono, 2010, ISBN 978-86-86041-06-7, UDK: 7.038.53(497.113)"20"(083.824)
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuKovačević-Jureša J.: Izložba: Kritičari su izabrali u izboru Milanke Todić - Jelena Jureša: What It Feels Like for a Girl. Naziv kataloga: Jelena Jureša = Jelena Jureša : what it feels like for a girl : Kulturni centar Beograda, [Likovna galerija, 13 - 30. januar 2010.] : [u okviru izložbe] Kritičari su izabrali 2010, Critics have chosen 2010, Beograd, Kulturni centar Beograda, 2010, ISBN 978-86-7996-044-3, UDK: 7.071.1:929 Jureša J.(083.824), 7.038.53:77(497.113)(083.824)
(I1) Javno izlaganje umetničkog dela na samostalnim izložbama"Regard de l autre", kustos: Micheline Girard, La Galerie Itinerrance, selektirana izložba, Pariz, Francuska, 2004.
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuJelena Jureša, NOTES ON PMS, projekcije dvokanalnog filma u filmskoj sali muzeja, poseban segment izlozbe "Tensionfield - Contemporary Photography" Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad Kustosi: Max Aufischer (Graz), Gerhard Gross (Graz), Aleksander Bassin (Ljubljana), Dejan Sluga (Ljubljana), Zuzana Lapitková (Bratislava), Tomás Agat Blonski (Kosice), Sabina Salamon (Rijeka), Zoran Petrovski (Skopje), Svetlana Mladenov (Novi Sad), Sanja Kojić Mladenov (Novi Sad)
(I1) Javno izlaganje umetničkog dela na samostalnim izložbama"Inspiracija?", samostalna izložba, Arhiv Vojvodine, Novi Sad, 1996.
(I1) Javno izlaganje umetničkog dela na samostalnim izložbama"Rađanja", samostalna izložba, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 1997.
(I1) Javno izlaganje umetničkog dela na samostalnim izložbama"Ghetto superstar", samostalna izložba, Kulturni centar, Novi Sad, 1999.
(I1) Javno izlaganje umetničkog dela na samostalnim izložbama"Ne ljubi me u šnalu", samostalna izložba, Centar za vizuelnu kulturu „Zlatno oko“, Novi Sad, 2002.
(I1) Javno izlaganje umetničkog dela na samostalnim izložbama"Tourists", samostalna izložba, Francuski kulturni centar, Beograd, 2006.
(I1) Javno izlaganje umetničkog dela na samostalnim izložbamaIX Bijenale jugoslovenskog studentskog crteža, SKC, Beograd, 1997.
(I1) Javno izlaganje umetničkog dela na samostalnim izložbamaXXVIII Jesenji salon, Galerija Moderne umetnosti, Novi Sad, 1997
(I1) Javno izlaganje umetničkog dela na samostalnim izložbamaProlećna izložba, Paviljon “Cvijeta Zuzorić”, Beograd, 1999.
(I1) Javno izlaganje umetničkog dela na samostalnim izložbama"Grifon 2002", međunarodna žirirana izložba, Galerija Grafički kolektiv, Beograd, 2002.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentUmetnost primenjena na arhitekturi, tehniku i dizajnFakultet tehničkih nauka20.06.2013.
Predavač stranih jezika i veštinaProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka10.05.2008.