prof. dr Đorđe Vukelić


Nedostaje slika

dr Đorđe Vukelić

Redovni profesor


Telefon021/485-2326
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 114

Đorđe Vukelić je rođen u Novom Sadu. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2000. godine. Na istom faultetu je 2005. god. stekao zvanje magistra tehničkih nauka, da bi 2010. god. dobio zvanje doktora tehničkih nauka iz naučne oblasti mašinskog inženjerstva. Od 2000. god. nalazi se u radnom odnosu na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu - najpre u zvanju asistenta, zatim docenta, potom vanrednog profesora i, naposletku, redovnog profesora.
Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu izvodi nastavu na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama na nekoliko akreditovanih studijskih programa.
Naučno-istraživačku delatnost pretežno je orjentisao na područje pripreme i upravljanja proizvodnjom, na automatizaciju postupaka projektovanja, inženjerske analize i simulacije, na kontrolu kvaliteta, tehničku dijagnostiku, tribologiju, ekodizajn proizvoda i čistiju proizvodnju.
Šef je Laboratorije za tehničku dijagnostiku, tribologiju, alate i pribore.
Koautor je osam udžbenika i četiri priručnika. Autor je jedne monografije. Publikovao je više od tri stotine bibliografskih jedinica, od čega preko devedeset radova u međunarodnim časopisima sa SCI/SCIe liste. Učestvovao je u realizaciji preko četrdeset naučno-istraživačkih projekata međunarondnog i nacionalnog karaktera.
Član je naučno-stručnih asocijacija, kao i uređivačkih odbora u međunarodnim i nacionalnim časopisima. Bio je organizator i član naučnih odbora međunarodnih i domaćih konferencija, skupova i simpozijuma. Recenzirao je udžbenike, monografije, studijske programe, doktorske disertacije, radove objavljene u časopisima i na konferencijama.
Član je Naučnog saveta Fonda za nauku Republike Srbije.
Dobitnik je nagrade izdavačke kuće Springer za naučni rad.
Nagrađivan je od strane Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu za nastavni i naučni rad.
Kao član komisije ili mentor učestovovao je u oceni i odbrani u više od četiri stotine diplomskih i master radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija, u zemlji i inostranstvu. Takođe je učestvovao u komisijama za izbor u naučna i nastavna zvanja na više Univerziteta.
U više navrata se usavršavao i održao predavanja po pozivu na Univerzitetima u Austriji, Poljskoj, Češkoj, Grčkoj, Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Slovačkoj i Rumuniji.
Pored naučnih i teorijskih rešenja, u knjigama i radovima, objavio je i originalna praktična i inženjerska rešenja. Autor je studija i tehničkih rešenja, a njihov znatan deo realizovan je i implementiran u industriji.
Učestvovao je u procedurama priznavanja stranih visokoškolskih isprava, u regulisanju etičkih aspekata naučno-istraživačkog rada i kreiranju strategija za promociju istraživanja i inovacija. Uradio je veliki broj ekspertiza za potrebe resornih ministarstava i pokrajinskih fondova.

Redovni profesor
21.10.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent21.10.2010.01.10.2015.Departman za proizvodno mašinstvo
Asistent sa doktoratom01.07.2010.01.10.2010.Departman za proizvodno mašinstvo
Asistent sa magistraturom27.09.2005.01.06.2010.Departman za proizvodno mašinstvo
Vanredni profesor21.10.2015.20.10.2020.Katedra za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko - inženjerske aspekte
NazivU Ustanovi
Prilog razvoju baze podataka montažno - demontažnih pribora

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2000

Razvoj sistema za automatizovano projektovanje modularnih pribora

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Razvoj sistema za projektovanje i optimizaciju konstrukcije pribora

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiVukelic, D., Simunovic, K., Simunovic, G., Saric, T., Kanovic, Z., Budak, I., Agarski, B.: Evaluation of an environment-friendly turning process of Inconel 601 in dry conditions, Journal of Cleaner Production, 2020, Vol. 266, ISSN 0959-6526
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiVukelic, D., Boskovic, N., Agarski B., Radonic, J., Budak I., Pap S., Turk Sekulic M.: Eco-design of a low-cost adsorbent produced from waste cherry kernels, Journal of Cleaner Production, 2018, Vol. 174, pp. 1620-1628, ISSN 0959-6526
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiAgarski, B., Budak, I., Vukelic, D., Hodolic, J.: Fuzzy multi-criteria-based impact category weighting in life cycle assessment, Journal of Cleaner Production, 2016, Vol. 112, pp. 3256-3266, ISSN 0959-6526.
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiTodorovic, P., Vukelic, D., Tadic, B., Veljkovic, D., Budak I., Macuzic, I., Lalic, B.: Modelling of dynamic compliance of fixture/workpiece interface, International Journal of Simulation Modelling, 2014, Vol. 13, No 1, pp. 54-65, ISSN 1726-4529
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiAgarski B., Budak I., Ilić Mićunović M., Vukelić Đ.: Life cycle assessment of injection moulding tools and multicomponent plastic cap production, Article Number: 137450, Journal of Cleaner Production, 2023, Vol. 413, ISSN 0959-6526
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiMilanovic, B., Agarski, B., Vukelic, D., Budak I., Kis, F.: Comparative exergy-based life cycle assessment of conventional and hybrid base transmitter stations, Journal of Cleaner Production, 2017, Vol. 167, pp. 610-618, ISSN 0959-6526
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiMrkajic, V., Vukelic, D., Mihajlov A.: Reduction of CO2 emission and non-environmental co-benefits of bicycle infrastructure provision: the case of the University of Novi Sad, Serbia, Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2015, Vol. 49, pp. 232-242, ISSN 1364-0321
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiTadic, B., Todorovic, P., Novkinic, B., Buchmeister, B., Radenkovic, M., Budak, I., Vukelic, D.: Fixture layout design based on a single-surface clamping with local deformation, International Journal of Simulation Modelling, 2015, Vol. 14, No. 3, pp. 379-391, ISSN 1726-4529.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPuskar, T., Jevremovic, D., Williams, J.R., Eggbeer, D., Vukelic, D., Budak, I.: A comparative analysis of the corrosive effect of artificial saliva of variable pH on DMLS and cast Co-Cr-Mo dental alloy, Materials, 2014, Vol. 7, No. 9, ISSN: 1996-1944.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSokac, M., Budak, I., Katic, M., Jakovljevic, Z., Santosi, Z., Vukelic, D.: Improved surface extraction of multi-material components for single-source industrial X-ray computed tomography, Measurement, 2020, Vol. 153, ISSN 0263-2241
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuAgarski, B., Vukelic, D., Ilic Micunovic, M., Budak I.: Evaluation of the environmental impact of plastic cap production, packaging, and disposal, Journal of Environmental Management, 2019, Vol. 245, pp. 55-65, ISSN 0301-4797
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSantosi, Z., Budak, I., Stojakovic, V., Sokac, M., Vukelic, D.: Evaluation of synthetically generated patterns for image-based 3D reconstruction of texture-less objects, Measurement, 2019, Vol. 147, ISSN 0263-2241
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuŠokac M., Budak I., Puškar T., Mirković S., Santoši Ž., Kuzmanović M., Vukelić Đ.: Investigation of radiation level and assessment of dimensional accuracy of acquired CBCT images, Measurement, 2020, Vol. 155, ISSN 0263-2241
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuRandjelovic, S, Tadic, B., Todorovic, P., Vukelic, D, Miloradovic D, Radenkovic, M., Tsiafis, C: Modelling of the ball burnishing process with a high-stiffness tool, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2015, Vol. 81, No. 9, pp. 1509-1518, ISSN 0268-3768.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBudak, I., Vukelic, D., Bracun, D., Hodolic, J., Sokovic, M.: Pre-Processing of Point-Data from Contact and Optical 3D Digitization Sensors, Sensors, 2012, Vol. 12, No 1, pp. 1100-1126, ISSN 1424-8220
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTadic, B., Vukelic, D., Miljanic, D., Bogdanovic, B., Macuzic, I., Budak, I., Todorovic, P.: Model testing of fixture-workpiece interface compliance in dynamic conditions, Journal of Manufacturing Systems, 2014, Vol. 33, No. 1, pp. 76-83, ISSN 0278-6125
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTrifkovic, B., Budak, I., Todorovic, A., Vukelic, D., Lazic, V., Puskar T.: Comparative analysis on measuring performances of dental intraoral and extraoral optical 3D digitization systems, Measurement, 2014, Vol. 47, No 1, pp. 45-53, ISSN 0263-2241
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTadic, B., Todorovic, P., Luzanin, O., Miljanic, D., Jeremic, B., Bogdanovic, B., Vukelic, D.: Using specially designed high-stiffness burnishing tool to achieve high-quality surface finish, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2013, Vol. 67, No 1-4, pp. 601-611, ISSN 0268-3768
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuVukelić Đ., Šimunović K., Kanović Ž., Šarić T., Tadić B., Šimunović G.: Multi–objective optimization of steel AISI 1040 dry turning using genetic algorithm, Neural Computing and Applications, 2021, Vol. 33, No. 19, pp. 12445–12475 ISSN 0941-0643
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTadic, B., Randjelovic, S., Todorovic, P., Zivkovic, J., Kocovic, V., Budak, I., Vukelic, D.: Using a high-stiffness burnishing tool for increased dimensional and geometrical accuracies of openings, Precision Engineering: Journal of the International Societies for Precision Engineering and Nanotechnology, 2016, Vol. 43, pp. 335-344, ISSN: 0141-6359.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTadic, B., Todorovic, P., Vukelic, D., Jeremic, B.: Failure analysis and effects of redesign of a polypropylene yarn twisting machine, Engineering Failure Analysis, 2011, Vol. 18, No 5, pp. 1308-1321, ISSN 1350-6307
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTodorovic, P., Tadic, B., Vukelic, D., Jeremic, M., Randjelovic, S., Nikolic, R.: Analysis of the influence of loading and the plasticity index on variations in surface roughness between two flat surfaces, Tribology International, 2015, Vol. 81, pp. 276-282, ISSN 0301-679X
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTadic, B., Jeremic, B., Todorovic, P., Vukelic, D., Proso, U., Mandic, V., Budak I.: Efficient workpiece clamping by indenting cone-shaped elements, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 2012, Vol. 13, No 10, pp. 1725-1735, ISSN 2234-7593
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVukelic, D., Tadic, B., Bogdanovic, B., Todorovic, P.: Using pre-processing and indenting of contact interface to improve fixture clamping efficiency, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2019, Vol. 104, No 1-4, pp. 179-194, ISSN 0268-3768
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVukelić Đ., Kanović Ž., Šokac M., Santoši Ž., Budak I., Tadić B.: Modelling of micro-turning process based on constant cutting force, International Journal of Simulation Modelling, 2021, Vol. 20, No. 1, pp. 146-157, ISSN 1726-4529
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVukelic, D., Agarski, B., Budak, I., Simunovic, G., Buchmeister, B., Jakovljevic, Z., Tadic, B.: Eco-design of fixtures based on life cycle and cost assessment, International Journal of Simulation Modelling, 2019, Vol. 18, No 1, pp. 72-85, ISSN 1726-4529
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVukelic, D., Budak, I., Tadic, B., Simunovic, G., Kljajic, V., Agarski B.: Multi-Criteria Decision-Making and Life Cycle Assessment Model for Optimal Product Selection: Case Study of Knee Support, International Journal of Environmental Science and Technology, 2017, Vol. 14, No 2, pp. 353-364, ISSN 1735-1472
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVukelic, D., Tadic, B., Dzunic, D., Kocovic, V., Brzakovic, L., Zivkovic, M., Simunovic, G.: Analysis of ball-burnishing impact on barrier properties of wood workpieces, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2017, Vol. 92, No 1, pp. 129-138, ISSN 0268-3768
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i priboriUniverzitet u Novom Sadu21.10.2020.
Vanredni profesorMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i priboriUniverzitet u Novom Sadu21.10.2015.
DocentMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i priboriFakultet tehničkih nauka21.10.2010.
Asistent - stari nazivMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i priboriFakultet tehničkih nauka26.08.2009.
Asistent pripravnik RMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i priboriFakultet tehničkih nauka02.07.2009.
Asistent - stari nazivMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i priboriFakultet tehničkih nauka27.09.2005.
Asistent pripravnikMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i priboriFakultet tehničkih nauka23.10.2000.