Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 2, Семестар: Зимски

Математичка анализа 23300.007
Управљање, моделовање и симулација система3120.007
Електроенергетски системи3300.008
Енглески језик - средњи2000.002
Изборни предмет 13210.006

Година: 2, Семестар: Летњи

Електрична мерења3040.007
Електроенергетски претварачи3210.007
Енглески језик - напредни средњи2000.002
Изборни предмет 230-21-30.007
Основи управљања у електроенергетици3300.007

Година: 3, Семестар: Зимски

Електромагнетика3300.007
Енергетска електроника 12110.005
Анализа електроенергетских система 13100.005
Енглески језик за инжењере 12000.002
Електричне машине 12200.005
Изборни предмет 330-30-30.006

Година: 3, Семестар: Летњи

Електричне машине 22200.005
Енергетска електроника 22110.006
Електродистрибутивни системи3300.006
Анализа електроенергетских система 23100.005
Енглески језик за инжењере 22000.002
Изборни предмет 431-21-20.006

Година: 4, Семестар: Зимски

Електричне машине 32210.005
Примена микропроцесора у електроенергетици3110.005
Изборни предмет 532-30-10.006
Изборни предмет 621-20-10.006
Изборни предмет 720-20-20.006
Стручна пракса0006.004

Година: 4, Семестар: Летњи

Енергетска електроника у погону и индустрији2030.004
Управљање енергетским претварачима3110.004
Изборни предмет 830-21-30.006
Електромоторни погони2200.004
Дипломски рад - истраживачки рад0000.004
Дипломски рад - израда и одбрана0005.006
 Документа