Podaci o zvanju
NazivDoktor nauka - Računarska grafika (Dr)
Naučno poljeInterdisciplinarno
Grupa naučnih oblastiRačunarska grafika; Tehničke nauke; Matematičke nauke;
Nivo studijaDoktorske studije
Studijski programi na kojima se stiče zvanje
OznakaNazivJezikDužina studijaTrajanjeUkupno ESPB
F20Animacija u inženjerstvuSrpski jezik36180