Predmet: Geoinformacioni sistemi (17 - GI217)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastGeoinformatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.08.2017..

Sticanje osnovnih i primenjenih znanja iz oblasti geomatike, geoinformatike i geoinformacionih sistema. Upoznavanje sa aktuelnim GIS alatima i obalstima primene GIS-a.
Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema korišćenjem geoinformacionih tehnologija.
Predavanja: Mesto i uloga geoinformacionih sistema (GIS). Uvod u GIS. Osnovni pojmovi i terminologija. Infrastruktura geoprostornih podataka. Prostorni referentni okviri. Modeliranje prostornih objekata, GIS model podataka, rasterski i vektorski modeli, geometrija, topologija i topografija prostora. Dekompozicija elemenata prostora. Arhitektura GIS sistema. Baze podataka o prostoru. Interpretacija i prezentacija podataka o prostoru. Uvod u vizuelizaciju geoprostornih podataka. Prostorne analize. GIS alati. Standardizacija u oblasti geoinformacionih sistema i tehnologija – OpenGis, ISO TC211. Servisno orijentisana arhitektura GIS-a - troslojna arhitektura. Primena standarda u realizaciji GIS sistema. Primene GIS sistema u različitim oblastima. Vežbe: Upoznavanje sa GIS alatima. Primena GIS alata za vizuelizaciju geoprostornih podataka i prostorne analize. Upoznavanje sa standardima.
Oblici nastave: predavanja; računarske vežbe; konsultacije; samostalna izrada obaveznih zadataka. Provera znanja: vođena i samostalna izrada obaveznih zadataka; testovi u pisanoj formi; završni ispit – u usmenom obliku
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Jones, C.B.Geographical Information Systems and Computer Cartography1997Longman, SingaporeEngleski
Shekhar, S., Chawla, S.Spatial Databases: A Tour2003Prentice-Hall, New JerseySrpski jezik
Burrough, P., McDonnell, R.Principi geografskih informacionih sistema2006Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
McCloy, K.R.Resource Management Information Systems: Remote Sensing, GIS and Modelling2006CRC, Taylor & Francis group, New YorkEngleski
Govedarica, M., Sladić, D., Radulović, A.Infrastruktura geoprostornih podataka i geoportala2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada5.00
Testdada5.00
Odbranjene računarske vežbedada10.00
Odbranjene računarske vežbedada10.00
Odbranjene računarske vežbedada15.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Govedarica dr Miro
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Sladić dr Dubravka
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Sladić dr Dubravka
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Gavrilović Milan
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Šarkanović-Bugarinović Milka
Istraživač pripravnik

Računarske vežbe