Predmet: Arhitektura, umetnost i kultura modernog doba 2 (17 - A515)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija
MultidisciplinarnaNe
ESPB2
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.11.2018..

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa tokovima ideja, teorija i praksi u okviru širih društveno-istorijskih, filozofskih, umetničkih i naučnih konteksta, koji su generisali pojavu i razvoj arhitekture, umetnosti i kulture XX veka.
Ishod kursa je osposobljavanje studenata za produbljeno razumevanje uzročno-posledičnih veza u razvoju savremene arhitekture, umetnosti i kulture, posmatranih u kontekstu društvenih, političkih, ekonomskih, te opštih kulturoloških prilika XX veka. Kurs će studente osposobiti da građenu sredinu, umetnički i kulturni milje posmatraju u njihovoj ukupnosti, te da kvalitetno formulišu sopstvene kritičke i analitičke opservacije, stavove i znanja o savremenoj arhitekturi, umetnosti i kulturi.
Predmet istražuje period moderne i postmoderne arhitekture, umetnosti i kulture XX veka; moderni i postmoderni urbanizam i fenomen razvoja megalopolisa; prakse koje nastaju na osnovama modernizma, kao evolutivni ili kritički model; prati uzajamne uticaje između teorija i praksi u arhitekturi, umetnosti i kulturi i šireg kompleksa ideja i disciplinarnih orijentacija koje nastaju tokom XX veka u filozofiji, sociologiji, ekonomiji, politici, teoriji kulture itd.
Predavanja, diskusije, prezentacije; obilasci izložbi, muzeja i galerija
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Frempton, K.Moderna arhitektura - kritička istorija2004Orion art, BeogradSrpski jezik
Gidion, S.Prostor, vreme i arhitektura2002Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Dženks, Č.Moderni pokreti u arhitekturi2003Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Dženks,ČarlsNova paradigma u arhitekturi2007Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Olivia, A.B, Argan, Đ.K.Moderna umetnost 1770-1970-2000, II2005Clio, BeogradSrpski jezik
Šuvaković, Miško; saradniciIstorija umetnosti u Srbiji XX vek, I-III2014Orion art, BeogradSrpski jezik
Marinković, DušanModernizam/postmodernizam, teorija/debata2018Mediterran, Novi SadSrpski jezik
Jameson, FredricPostmodernism, or, The cultural logic of late capitalism1990Duke University PressEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda65.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Konstantinović dr Dragana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Hočevar Marjeta
Gostujući profesor - istaknuti umetnik

Predavanja
Nedostaje slika

Maraš dr Igor
Vanredni profesor

Predavanja