Predmet: Biohemijski i mikrobiološki principi (17 - Z208)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje znanja o osnovnim principima funkcionisanja različitih nivoa bioloških sistema, što je preduslov za razumevanje dejstva ksenobiotika na živi svet i uslova održivog razvoja.
Stečena znanja studentu će omogućiti da lakše savlada sadržaje iz predmeta koji razmatraju probleme zagađenja i remedijacije okoline.
Funkcionalna organizacija ćelije (biomolekule, enzimi, bioenergetika i metabolizam, transporti kroz membranu. Prenos genetske informacije, dejstvo ksenobiotika na nivou DNK. Međućelijska komunikacija i homeostaza, molekulska osnova kancera. Imuni mehanizmi, alergeni, imunotoksičnost. Ekosistem, biodiverzitet i održivi razvoj. Mikroorganizmi i njihov značaj u metabolizmu ekosistema. Interakcije mikroorganizama sa polutantima u biosferi ( deterdženti, pesticidi, teški metali, plastične materije, nafta). Pojam bioremedijacije, bioremedijacija ekosistema zagadjenih naftom. Primena mikroorganizama u zaštiti ekosistema. Pojam trofičnosti i zagadjenosti vodenih ekosistema. Podela vodenih ekosistema prema organskoj produkciji. Mikrobiološki i biološki aspekti obrade otpadnih voda. Postupci i uredjaji za biološko prečišćavanje otpadnih voda (aktivni mulj, biološka filtracija, procesi u jezerima ili lagunama). Opšti biološki efekti dezinfekcije. Priprema vode za piće. Biološki monitoring : biomarkeri, bioindikatorski organizmi.
Predavanja. Laboratorijske i audio-vizuelne vežbe. Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
R. Kovačević, G. Grubor-Lajšić, O. Petrović, N. AndrićSkripta: Biohemijski i mikrobiološki principi2005Interna skriptaSrpski jezik
Petrović, O. i dr.Mikrobiološko ispitivanje kvaliteta površinskih voda1998Univerzitet u Novom Sadu, Novi SadEngleski
Grupa autoraMikrobiologija voda2000Prosveta, BeogradSrpski jezik
Zoran KovačevićBiohemija i molekilarna biologija1999Medicinski fakultet Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Stošić dr Milena
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vujović Svjetlana
Asistent - dr nauka

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Terek Vladimir
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Ćojbašić Sanja
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe