Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер заштите животне средине (Маст.инж.зашт.жив.сред.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Штрбац др Драгана
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Физичко хемијски принципи30200.004
Виши курс математике 121100.003
Практикум заштите животне средине30203.007
Изборни предмет 1М30-20-201.005
Изборни предмет 2М20-20-200.004
Стручна пракса00003.003

Година: 1, Семестар: Летњи

Слободни изборни предмет21-20-100.00-1.004
Пројектовање система заштите33000.004
Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада000100.0014
Израда и одбрана мастер рада00008.0012