Predmet: Uvod u geodeziju (17 - GI105)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastGeodezija
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za hidrotehniku i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje osnovnih i primenjenih znanja iz oblasti geodezije, geomatike i geoinformatike
Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema.
Sadržaj predavanja: Osnovni pojmovi i definicije. Oblik i veličina Zemlje, te aproksimacije geoida matematički definisanom površinom. Preslikavanje Zemlje na ravan. Vrste koordinata na geoidu, elipsoidu i ravnini. Konvencionalni inercijalni referentni sistem. Konvencionalni inercijalni referentni okvir. Konvencionalni terestrički referentni sistem. Konvencionalni terestrički referentni okvir. Modeliranje položaja tačaka. Topocentrični referentni sistem. Transformacije referentnih sistema. Merenja u geodeziji. Vrste grešaka i njihova procena. Instrumenti za merenje uglova – pricip merenja uglova. Instrumenti za merenje dužina – princip merenja dužina. Instrumenti za merenje visinskih razlika – princip merenja visinskih razlika. GPS merenja. Osnovni pojmovi o geodetskim mrežama. Osnovni pojmovi o premeru detalja. Osnovni pojmovi o geodetskim planovima. Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata.
Oblici nastave: predavanja; računarske i auditorne vežbe; konsultacije; samostalna izrada obaveznih zadataka, kolokvijumi. Provera znanja: vođena i samostalna izrada obaveznih zadataka; testovi; završni ispit – u usmenom obliku (teorijski i praktični deo).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Marinković G., Trifković M., Ninkov T.Osnove geodezije2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumnene25.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Praktični deo ispita - zadacineda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Marinković dr Goran
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Marković Marko
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Marković Marko
Vanredni profesor

Auditorne vežbe