vanr. prof. dr Goran Marinković


Nedostaje slika

dr Goran Marinković

Vanredni profesor


Telefon021/485-2606
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 705

Rođen u Vlasenici 06.08.1968 godine. Osnovnu školu završio u Vlasenici, a srednju geodetsku školu u Beogradu. Državljanin Republike Srbije. Diplomirao na Građevinskom fakultetu - Odsek za geodeziju, u Beogradu 2000 godine. Diplomski rad iz predmeta Inženjerska geodezija i Račun izravnanja na temu „Ispitivanje sleganja zgrade Građevinskog fakulteta“, odbranio sa ocenom 10 (deset). Godine 2009. upisao se na master studije na Fakultetu tehničkih nauka – Studijski program geodezija i geomatika. Tokom ovih studija postigao srednju ocenu 10 (deset). Dana 27.05.2010. godine odbranio master rad sa temom "Prilog metodologiji projektovanja poljskih puteva u postupku komasacije" sa ocenom 10 (deset). Od 15.09.1999 godine do 01.10.2011 godine bio zaposlen u Geodetskoj tehničkoj školi u Beogradu kao profesor grupe stručnih predmeta. Od 2006. godine do 2012. godine bio zaposlen u „GEOSOFT“ D.O.O. sa jednom trećinom radnog vremena. U toku 2009. i 2010. godine angažovan od strane Fakulteta tehničkih nauka - Departman za građevinarstvo i geodeziju, kao honorarni saradnik u nastavi za grupu geodetskih predmeta. Od 01.10.2011. godine do 01.04.2016 zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka - Departman za građevinarstvo i geodeziju, kao asistent-master na predmetima Geodezija 2, Katastar, Katastar nepokretnosti 2 i Komasacija. Od 01.04.2016. godine do danas zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka - Departman za građevinarstvo i geodeziju, kao docent na predmetima Geodezija 2, Uvod u geodeziju i Komasacija.Član je Inženjerske komore Srbije od 2008 godine. Godine 2011. upisan na doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka, studijski program geodezija i geomatika, gde je u toku studiranja ostvario prosečnu ocenu 10. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Prilog razvoju metodologije optimizacije radova i tačnosti u projektima komasacije“, odbranio 05.11,2015. godine. Poseduje dugogodišnje iskustvo u projektovanju i realizaciji različitih geodetskih projekata. Učestvovao u izradi više od 40 Programa komasacije, u većini projekata kao odgovorni projektant, a u manjem broju kao konsultant. Trenutno živi u Beogradu. Oženjen je i otac dvoje dece.

Vanredni profesor
01.12.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Vanredni profesor01.04.2021.31.03.2026.Katedra za hidrotehniku i geodeziju
Docent01.04.2016.Katedra za hidrotehniku i geodeziju
Asistent sa doktoratom05.11.2015.01.03.2016.Katedra za hidrotehniku i geodeziju
NazivU Ustanovi
Analiza sleganja zgrade Građevinskog fakulteta

Diploma

Geodetsko inženjerstvo

Građevinski fakultet

2000

Prilog razvoju metodologije optimizacije radova i tačnosti u projektima komasacije

Doktorat

Geodetsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2015

Prilog metodologiji projektovanja poljskih puteva u postupku komasacije

Master rad

Geodetsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Kriterijum produkcijeOpis
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaMarinković G., Borisov M., Mijić N., Trifković M., Lazić J.: Automatization of the Ranking Process of the Land Consolidation Projects, Changins, Advanced Technologies, Systems and Applications V. IAT 2020.,Lecture Notes in Networks and Systems, vol 142. © Springer Nature Switzerland AG, Cham, Switzerland, 2020, str. 185-200, ISBN 978-3-030-54765-3
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMarinković G., Ninkov T., Trifković M., Nestorović Ž., Pejičić G.: On the land consolidation projects and cadastral municipalities ranking, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 23, No 4, pp. 1147-1153, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111, doi:10.17559/TV-20140316225250
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBorisov M., Trifković M., Nestorović Ž., Marinković G., Pejičić G.: CREATING THE DIGITAL KEY OF TOPOGRAPHIC-CARTOGRAPHIC SYMBOLS IN ARCGIS AND WEB MAP SERVER ENVIRONMENTS (ARTICLE), Tehnics Tehnologies Education Management / TTEM, 2012, Vol. 7, No 4, pp. 1575-1579, ISSN 1840-1503
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMarinković G., Grgić I., Lazić J., Trifković M.: LAND CONSOLIDATION IN THE FUNCTION OF SHELTERBELTS FOR AGRICULTURAL LAND IN THE REPUBLIC OF SERBIA – CRTICAL REVIEW, Šumarski list, 2020, No 3-4/2020, pp. 167-177, ISSN 0373-1332, UDK: 424 + 266 + 913
(M23) Rad u međunarodnom časopisuLazić J., Marinković G., Borisov M., Trifković M., Grgić I.: Effects and Profitability of Land Consolidation Projects: Case Study – the Republic of Serbia, Tehnički vjesnik - Technical Gazette, 2020, Vol. 27, No 4(2020), pp. 1330-1336, ISSN 1330-3651
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomMarinković G., Lazić J., Ilić Z.: THE BASIS FOR THE ESTABLISHMENT OF A DATABASE OF UTILITY LINES CADASTRE - REALISTIC APPROACH, Arhiv za tehničke nauke - Archives for Technical Sciences, 2017, No 17(1), pp. 57-66, ISSN 1840-4855, UDK: 005.8:004.738.5 ;DOI: 10.7251/afts.2017.0917.057M ;COBISS.RS-ID 6819096
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomMarinković G., Lazić J., Grgić I., Ilić Z.: THE RANKING OF LAND CONSOLIDATION PROJECTS WITH THE USE OF COPRAS METHOD, Arhiv za tehničke nauke - Archives for Technical Sciences, 2018, Vol. 10, No 19, pp. 35-44, ISSN 1840-4855, UDK: 004.822: 005.311.11, DOI: 10.7251/afts.2018.1019.035M, COBISS.RS-ID 7712024
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLazić J., Marinković G., Trifković M., Davidović M., Radojičić N.: APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN THE REALIZATION OF LAND CONSOLIDATION PROJECTS, 14. iNDiS, Novi Sad, 21-23 Novembar, 2018, pp. 591-599, ISBN 978-86-6022-105-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGrgić I., Majdanac I., Marinković G.: ANALYSIS ACCURACY AND RELIABILITY OF RTK MEASUREMENT METHODS FOR MAINTENANCE OF CADASTRE IN REAL TERMS, Zbornik radova, 2018, pp. 14-19, 11. Simpozij ovlaštenih inženjera geodezije, Opatija: Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, 19-21 Oktobar, 2018, pp. 14-19, ISBN 978-953-55915-8-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNestorović Ž., Trifković M., Marinković G., Lazić J.: LAND CONSOLIDATION AND PROFITABILITY RATIOS IN AGRICULTURAL PRODUCTION, 9. International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2018", Jahorina: Faculty of Agriculture, East Sarajevo, 2018, pp. 2068-2075, ISBN 978 - 99976 - 718 -
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTrifković M., Marinković G., Lazić J., Nestorović Ž.: Land consolidation and its possible contributions for uniform economic development of the Republic of Serbia, 5. Jeep međunarodna naučna agrobiznis konferencija, Kopaonik: Etno centar Gegula, 25-26 Januar, 2018, pp. 378-383, ISBN 978-86-80510-03-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLazić J., Marinković G., Trifković M., Nestorović Ž.: AN ANALYSIS OF THE PROFITABILITY OF LAND CONSOLIDATION PROJECTS:APATIN CASE STUDY, 6. Contemporary Achievements in Civil Engineering, Subotica: Građevinski fakultet Subotica, 20 April, 2018, pp. 122-123, ISBN 978-86-80297-73-6, UDK: 332.262:330.13
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLazić J., Trifković M., Marinković G., Nestorović Ž., Davidović M.: ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF 3D CADASTRE IN THE WORLD, Zbornik radova međunarodne konferencije "Savremena dostignuća u građevinarstvu", 2017, pp. 879-892, 5. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Građevinski fakultet Subotica, 21-22 April, 2017, pp. 879-892, ISBN 978-86-80297-68-2, UDK: 528.4:004.7, DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.092
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarinković G., Grgić I., Lazić J., Ilić Z.: LAND CONSOLIDATION AS BASE FOR REGULATION AND RESTORATION OF RURAL SETLLEMENTS, 6. Međunarodna naučna konferencija o turizmu BIST, Vrnjačka Banja: Milan Jovičić, Etno centar GEGULA, Kraljevo, 23-25 Jun, 2017, pp. 72-79, ISBN 978-86-80510-02-6 (E
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNestorović Ž., Trifković M., Marinković G.: Primena geodezije tokom životnog ciklusa građevinskog objekta, 6. iNDiS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 28-30 Novembar, 2012, pp. 178-182
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarinković G., Trifković M., Lazić J., Nestorović Ž.: TRANSFORMATION PUBLIC IN OTHER FORMS OF OWNERSHIP IN WEST BACKA DISTRICT, Zbornik radova međunarodne konferencije "Savremena dostignuća u građevinarstvu", 2016, Vol. 1, pp. 989-998, 4. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Građevinski fakultet Subotica, 22-23 April, 2016, pp. 989-998, ISBN 978-86-80297-63-7, UDK: 332.01.3(497.113)
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMarinković G., Lazić J., Trifković M., Stajšić T.: Automatizacija procesa rangiranja komasacionih projekata, Izgradnja, 2018, Vol. 72, No 11-12, pp. 612-620, ISSN 0350-5421, UDK: 332,262,:004,4(497,11)
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaTrifković M., Marinković G., Ilić B., Pejičić G., Lazić J.: LAND CONSOLIDATION AND IRRIGATION. CASE STUDY: MUNICIPALITY OF VELIKA PLANA, Arhiv za tehničke nauke - Archives for Technical Sciences, 2016, No 14, pp. 35-45, ISSN 1840-4855, UDK: 528.46:711.3-14(497.11 Velika Plana)
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaTrifković M., Nestorović Ž., Marinković G.: Geodetsko osmatranje građevinskih objekata - mogućnosti i praksa, Izgradnja, 2016, No 5-6, pp. 208-212, ISSN 0350-5421, UDK: 528.482:624
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaLazić J., Marinković G., Trifković M., Radojičić N.: THE REALISATION OF LAND CONSOLIDATION PROJECTS: CASE STUDY OF CADASTRAL MUNICIPALITY RADENKOVIĆ, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 2018, No 34, pp. 133-144, ISSN 0352-6852, UDK: 528.46 , DOI: 10.14415/zbornikGFS34.10
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaLazić J., Marinković G., Trifković M., Nestorović Ž., Grgić I.: Metode višekriterijumske analize u procesu iniciranja komasacionih projekata, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 2018, No 33, pp. 71-84, ISSN 0352-6852, UDK: 528.4:519.8
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMarinković G., Kuzmić T., Trifković M.: Optimizacija geodetske mreže za potrebe obnove premera u katastarskoj opštini Vojvoda Stepa, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 2018, No 33, pp. 85-100, ISSN 0352-6852, UDK: 528.41
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaTrifković M., Lazić J., Marinković G., Nestorović Ž.: Izgradnja poljozaštitnih šumskih pojaseva u postupku komasacije, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 2017, No 31, pp. 67-85, ISSN 0352-6852, UDK: 630*266:332.262
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMarinković G., Lazić J., Trifković M., Ilić Z.: Uloga i značaj katastra za prostorno planiranje u Republici Srbiji, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 2017, No 31, pp. 49-65, ISSN 0352-6852, UDK: 71:528.44
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaLazić J., Ninkov T., Trifković M., Marinković G., Kuburić M.: ПРИМЕНА TOPSIS МЕТОДЕ ЗА РАНГИРАЊЕ КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА У ПРОЦЕСУ КОМАСАЦИЈЕ, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 2017, No 32, pp. 21-44, ISSN 0352-6852, UDK: 332.262
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMarinković G., Lazić J., Trifković M., Nestorović Ž.: ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА КОМАСАЦИОНОГ ПРОЈЕКТА НАДАЉ 2, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 2017, No 32, pp. 57-70, ISSN 0352-6852, UDK: 332.262:657
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaLazić J., Marinković G., Trifković M., Nestorović Ž.: Promena svojinskih odnosa na poljoprivrednom zemljištu u severno-bačkom okrugu , Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 2016, No 29, pp. 83-95, ISSN 0352-6852, UDK: 347.232/.234(497.113), DOI: 10.14415/zbornikGFS29.08
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMarinković G., Trifković M., Lazić J., Nestorović Ž.: Analiza kvakiteta sadržaja digitalnog plana katastra vodova, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 2016, No 29, pp. 97-106, ISSN 0352-6852, UDK: 528.4 : 628.14 : 004, DOI: 10.14415/zbornikGFS29.09
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaLazić J., Marinković G., Trifković M., Nestorović Ž.: Analiza procesa restitucije na primeru verskih zajednica u Opštini Subotica, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 2016, No 30, pp. 163-173, ISSN 0352-6852, UDK: 347.233/.235(497.113 SUBOTICA)
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMarinković G., Trifković M., Lazić J.: KVALITET GEODETSKIH PODLOGA ZA POTREBE URBANIZMA - UZROCI I POSLEDICE , Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica, 2015, Vol. 1, No 27, pp. 183-192, ISSN 0352-6852, UDK: 528:71
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMarinković G., Trifković M., Lazić J.: RANGIRANЈE KOMASACIONIH PROJEKATA PRIMENOM TOPSIS METODE , Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica, 2015, Vol. 1, No 27, pp. 193-204, ISSN 0352-6852, UDK: 528.4:519.816
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMarinković G., Morača S., Trifković M., Lazić J.: Model identifikacije rizika u projektima komasacije, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 2015, Vol. 1, No 28, pp. 113-122, ISSN 0352-6852, UDK: 349.414
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaLazić J., Marinković G., Trifković M., Morača S., Nestorović Ž.: Ocenjivanje težina kriterijuma kod rangiranja komasacionih projekata, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 2015, Vol. 1, No 28, pp. 123-135, ISSN 0352-6852, UDK: 332.262
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaTrifković M., Marinković G., Borisov M.: Veštačenja i superveštačenja u geodetskoj struci, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 2014, No 26, pp. 185-194, ISSN 0352-6852, UDK: 528:347.948
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMarinković G., Trifković M., Lazić J.: Analiza razvoja komasacije u Republici Srbiji, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 2014, No 26, pp. 177-184, ISSN 0352-6852, UDK: 711.14:332.262(497.11)
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMarinković G., Trifković M., Nestorović Ž.: EKSPROPRIJACIJA-UZROCI I POSLEDICE, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 2013, No 22, pp. 185-198, ISSN 0352-6852, UDK: 347.234
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMarinković G., Trifković M., Nestorović Ž.: MOGUĆNOSTI REKOMASACIJE U SRBIJI NA PRIMERU OPŠTINE SOMBOR, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 2013, No 22, pp. 199-208, ISSN 0352-6852, UDK: 332.3
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMarinković G., Borisov M.: Samovlasno zauzeće zemljišta u društvenoj svojini - uzurpacija, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 2012, No 21, pp. 125-134, ISSN 0352-6852, UDK: 343.74
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMarinković G.: STVARANJE DRŽAVNE I DRUŠTVENE SVOJINE NA PODRUČJU SRBIJE I BIVŠE JUGOSLAVIJE, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 2012, No 21, pp. 135-147, ISSN 0352-6852, UDK: 332.33 (497.11)
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaTrifković M., Marinković G., Pejčev P.: ANALIZA CENTRIRANJA ANKERA I PROVERE VERTIKALNOSTI ČELIČNIH STUBOVA TIPA “Y” NA DALEKOVODU 400 kV OD NIŠA DO LESKOVCA, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 2011, No 20, pp. 181-190, ISSN 0352-6852, UDK: 624.166.4:621.315.1
(M53) Rad u naučnom časopisuĐurković S., Marinković G., Lazić J.: Rangiranje katastarskih opština u Opštini Ruma, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2018, Vol. 33, No 9/2018, pp. 1683-1686, ISSN 0350-428X, UDK: 528.46
(M53) Rad u naučnom časopisuBogdanović S., Marinković G.: Prilog razvoju metodologije deobe parcela u katastru nepokretnosti, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2018, Vol. 33, No 3/2018, pp. 453-456, ISSN 0350-428X, UDK: 528.4
(M53) Rad u naučnom časopisuNastić G., Marinković G.: Analiza efekata komasacije u Republici Srbiji, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2018, Vol. 33, No 3/2018, pp. 441-444, ISSN 0350-428X, UDK: 528.46(497.11)
(M53) Rad u naučnom časopisuMilić V., Marinković G.: Uloga katastra u razvoju gradskih područja, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2017, Vol. 32, No 5/2017, pp. 940-943, ISSN 0350-428X, UDK: 528.44
(M53) Rad u naučnom časopisuDostanić J., Marinković G.: Izrada i održavanje katastra nepokretkosti katastarske opštine sa duplim premerom, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2016, Vol. 31, No 14/2016, pp. 2847-2850, ISSN 0350-428X, UDK: 528
(M53) Rad u naučnom časopisuSavić M., Marinković G.: Uređenje zemljišne teritorije u urbanim područjima, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2016, Vol. 31, No 14/2016, pp. 2870-2873, ISSN 0350-428X, UDK: 528.44
(M53) Rad u naučnom časopisuBrdar N., Marinković G., Trifković M.: Pretvaranje društvene u druge oblike svojine na poljoprivrednom zemljištu, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2016, No 2/2016, pp. 387-390, ISSN 0350-428X, UDK: 528.44
(M53) Rad u naučnom časopisuMijatović V., Marinković G.: Formiranje baze podataka katastra vodova-realističan pristup, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2016, No 4/2016, pp. 771-774, ISSN 0350-428X, UDK: 528.44
(M53) Rad u naučnom časopisuMarinković G., Trifković M., Ilić Z.: Pretvaranje društvene u druge oblike svojine u Južno-bačlkom okrugu, Geodetska služba, 2016, No 122, pp. 43-55, ISSN 1451-0561, UDK: [347.235+347.25]:[347.232+340.13](497.113)
(M53) Rad u naučnom časopisuLazić J., Ninkov T., Trifković M., Marinković G., Batilović M.: Lokalne geodetske mreže u projektima komasacije, Geodetska služba, 2016, No 122, pp. 56-64, ISSN 1451-0561, UDK: 528.41 : [528.46 : 712.24/.26]
(M53) Rad u naučnom časopisuJokić A., Marinković G.: Prilog razvoju metodologije procene vrednosti zemljišta u postupku komasacije, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2016, Vol. 31, No 8/2016, pp. 1505-1508, ISSN 0350-428X, UDK: 528.46
(M53) Rad u naučnom časopisuKovač L., Marinković G.: Analiza promena na poljoprivrednom zemljištu u Opštini Kula, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2016, Vol. 31, No 8/2016, pp. 1517-1520, ISSN 0350-428X, UDK: 528.44
(M53) Rad u naučnom časopisuMarinković G., Ninkov T., Trifković M.: Rangiranje komasacionih projekata primenom SAW metode, Geodetska služba, 2015, Vol. 1, No 119, pp. 20-28, ISSN 1451-0561, UDK: 303.7.032.4 : [528.46 : 711.1](497.11)
(M53) Rad u naučnom časopisuMarinković G., Ninkov T., Morača S., Lazić J.: Planiranje geodetskih radova u projektima komasacije, Geodetska služba, 2015, No 120, pp. 53-66, ISSN 1451-0561, UDK: 65.012.2 : [528.46+712.24/.26+626.8]
(M53) Rad u naučnom časopisuLazić J., Marinković G., Trifković M.: Primena COPRAS metode za rangiranje katastarskih opština u Gradu Ruma, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2015, No 11/2015, pp. 2161-2164, ISSN 0350-428X, UDK: 528.44:332.262
(M53) Rad u naučnom časopisuKerkez B., Marinković G., Trifković M.: Rangiranje katastarskih opština u Opštini Pećinci, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2015, No 8/2015, pp. 1496-1499, ISSN 0350-428X, UDK: 528.44
(M53) Rad u naučnom časopisuTrifković M., Marinković G.: UREĐENJE I OBNOVA SEOSKIH NASELJA U POSTUPKU KOMASACIJE, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 2010, No 19, pp. 125-134, ISSN 0352-6852, UDK: 528.46 : 332.26
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini Г. Маринковић, П. Пејчев:"Центрирање анкера расчлањених темеља за челичне стубове типа “Y” на далеководу 400 Кв Ниш – Државна граница Македоније", 29 саветовање CIGRE Србија, Златибор, 2011
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,D_MAP_KOMAS, 2009, Softver za automatizovanu nadelu i uvođenje učesnika u posed u postupku komasacije, Geoplan Novi sad
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetМ. Трифковић, Г. Маринковић: "Одабрана поглавља из катастра непокретности", ФТН издаваштво, Нови Сад, 2017
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetМаринковић Г., Трифковић М., Нинков Т.: Основе геодезије, ФТН Издаваштво, Нови Сад, 2016.
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetМ. Трифковић, Т. Нинков, Г. Маринковић: "Комасација", ФТН издаваштво, Нови Сад, 2013
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorGeodezijaUniverzitet u Novom Sadu01.04.2021.
DocentGeodezijaUniverzitet u Novom Sadu01.04.2016.
AsistentGeodezijaFakultet tehničkih nauka30.10.2015.
AsistentGeodezijaFakultet tehničkih nauka30.10.2012.
Saradnik u nastaviGeodezijaFakultet tehničkih nauka28.09.2011.
Saradnik u nastaviGeodezijaFakultet tehničkih nauka28.09.2010.