Predmet: Računarom podržano projektovanje proizvoda (CAD/CAE) (17 - IZOO51)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 24.10.2012..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Osnove inženjerstva tehničkih sistemadane
Nastavni predmet ima za cilj da studentima pruži potrebna saznanja u oblasti računarom podržanog inženjerskog projektovanja uz upotrebu savremenih softverskih sredstava i alata za te namene. Osposobljava studente za primenu sredstava informacionih tehnologija u kreativnom inženjerskom radu kroz izučavanje osnovnih principa automatizacije projektovanja proizvoda, a zatim i kroz praktične primene CAE/CAD softverskih proizvoda u industrijskom inženjerstvu. Podrazumeva sticanje čitavog niza praktičnih znanja i veština kod studenata, primenljivih u predmetnoj oblasti.
U rezultatu pohađanja nastave i aktivnog učešća u nastavi na ovom predmetu, studenti se u potrebnoj i dovoljnoj meri obučavaju za oblikovanje industrijskih proizvoda i njihovih komponenti primenom namenskih programskih sredstava i alata, kao i njihovu analizu, konstruisanje i realizaciju u savremenim industrijskim sistemima. Tokom kursa, slušaoci mogu ostvariti visok nivo obučenosti za primenu čitavog niza softverskih rešenja za podršku projektovanju koja predstavljaju svetske standarde i raspoloživa su u odgovarajućim laboratorijama.
Osnovni pojmovi u predmetnoj oblasti: industrijski proizvod, inženjersko projektovanje, automatizacija postupaka projektovanja. Struktura proizvoda i metode njenog opisivanja i predstavljanja. Automatizacija projektovanja predmeta rada u industrijskom inženjerstvu. Sistemi za automatizovano projektovanje. Postupci rada i alati u sistemima za automatizovano projektovanje. Automatizacija projektovanja predmeta rada u sklopu automatizacije proizvodnje i poslovanja u industrijskim sistemima.
Nastava se izvodi u formi predavanja i laboratorijskih, računarom podržanih vežbanja. U okviru nastave vežbanja predviđa se i samostalna izrada obaveznih zadataka, uz mogućnost otvorenih konsultacija sa predmetnim nastavnicima. Studenti su u obavezi da izrade i odbrane predmetni projekat.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Norton, R.L.Machine Design2000Prentice Hall, Englewood CliffsEngleski
Ulrich, K., Eppinger, S.Product Design and Development2016McGraw-Hill, ChennaiEngleski
Taisch, M., Thoben, K.D., Montorio, M. (ed.)Advanced manufacturing - an ICT and systems perspective2007Taylor & Francis, LondonEngleski
Devedžić, G.CAD/CAM tehnologije2009Mašinski fakultet, KragujevacSrpski jezik
Lee, K.Principles of CAD / CAM / CAE Systems1999Addison-Wesley, CanadaEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada40.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Anderla dr Andraš
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Antić dr Aco
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Gutai Andrea
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Dukić Valentina
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe